Interactief plantennamen leren

 


Interactief planten leren

Interactieve oefeningen in plantennamen en nomenclatuur

Index houtwal

Interactieve oefeningen voor zelfstandig leren

Vernieuwde website "Fruit ABC-inheemse en uitheemse fruitsoorten". Zie: www.houtwal.be

Nuttige links:

ABC van het plantenlatijn

Fruit ABC en tuinbouwtaal & tuintaal

Vragen/tips?
Contact opnemen via email met Guy De Kinder (Klik op de tekstlink hierboven)

Interactieve online oefeningen op de pc voor de tuin en tuinbouw 

Index interactieve online oefeningen


Index pagina
Als er naar een gebruikersnaam (naam/klas) wordt gevraagd, dan geef je op "bezoeker01"
De samensteller van deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden webstekken.  
We bieden ze enkel aan als didactisch hulpmiddel.


Suggesties en opmerkingen?   GDK

ABC plantenlatijn Opmerkingen en suggesties? G.DeKinder    Laatste aanpassingen op 11/12/16