Afbeeldingen van coniferen/ naaldbomen herkennen.

Vergelijk (Matching exercise)

Zorg dat de items rechts overeenkomen met deze van links.

Ginkgo biloba
Picea abies
Pinus sylvestris
Thuja occidentalis
Larix decidua
Taxus baccata