Veredelen/ enten (4)

Invuloefening.

  

Vul de ontbrekende woorden in. Daarna kan je met check je antwoorden controleren. Gebruik de "Hint"-knop om een tip te krijgen. Je kan eveneens op de ?-knop klikken op een tip te krijgen. Noteer dat je punten verliest als je tips vraagt.

   April      gestel      groei      groeien      groter      handigheid      horizontaal      kwaliteit      los      Omenten      onder      oogst      productie      schors      snoei      spie      steund      steunen      verlies      waaien      wild      wonden      zagen   

25.a. De driehoeks- of invoegingsenting heeft als voordeel: De genezen vlug en goed. Kan zeer goed lukken.
25b. Nadeel van de driehoeksenting: Een zeer goede is nodig voor het aansnijden van ent en onderstam.
De onderstammen moeten goed onder worden.
25c. Hoe wordt de onderstam aangesneden?
Na het afknippen wordt er een kleine uitgesneden. Deze spie is 3-4 cm lang. De onderstam goed onder!
25d. Hoe wordt de driehoeks-ent gesneden?
Onderaan spievormig. Hij mag gelijk of iets zijn dan de uitgesneden spie van de stam.
26.a. De stekelvarkens- en kroongriffel worden vooral gebruikt voor het: of veranderen van ras.
26b. Het tijdstip van deze entingen is (omenten): - mei
26c. Reden van dit tijdstip? De bomen moeten goed in de zijn, zodat de goed loskomt.
26d. De nadelen van deze 2 methoden (het omenten) zijn: De enten gemakkelijk uit. De van de oogst gaat bij omgeënte bomen vlug achteruit.
Het oorspronkelijke ras geeft teveel groei, wat extra werk geeft.
26e. Het "verzuipen" van de entingen wil zeggen: Zeer veel sap langs de wonden. De enten kunnen de grote saptoevoer niet aan.
26f. Men kan dit "verzuipen" voorkomen door: De takken reeds in de maanden februari- maart af te . (Wortelsnoei?)
26g. Kan men de kroongriffel of de stekelvarkensgriffel ook toepassen op onderstammen welke men in de groei getrokken heeft (serre)? Reden?
Ja. Mits ze goed komt de schors goed .
26h. Welk is het voordeel van de kroongriffel t.o.v. herinplant? Vlugger opnieuw in . (Slechts één jaar verlies)
-----------
Zie ook deel 1, deel 2 en deel 3 van het veredelen!