Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Bijzondere besvruchten -->Druif - Vitis vinifera: ziekten, plagen, gebrekziekten

Fruit in de druiventuin: verzorging, plantenziekten en teeltproblemen druivenKaliumgebrek bij druiven. Bruine bladranden.

Schimmelziekten, plagen en gebrekziekten bij druiven/ druivelaars (Vitis vinifera): 

Apolexie, bitterrot, botrytis/vruchtrot, dode armziekte, wortelrot, echte- en valse meeldauw, rode spintmijten, lamsteligheid, wijngaardgalmijt/druivenbladgalmijt, roodvuur, zwartrot, bladchlorose, wolluizen, vruchtbladrollers, trosrupsen, wespen, roetdauw, slechte beskleuring, barsen druivenbessen, besverbranding, thrips, lapsnuitkever/taxuskever, druivenluis, rode bladvlekziekte, zwarte bladvlekkenziekte, rode puistjesziekte, vogelschade. 

Auteur : Guy De Kinder - www.houtwal.be en https://twitter.com/gdekinder


Druivenziekte of  beschadiger (Ned)

Vitis 
beschadiger (Latin)

Ziektebeeld bij de druiven (symptomen)

Voorkoming of preventie van schade bij druiven

Gevoelige druivenrassen
(Zie Gr.&Fr. Encyclopedie)

Afstoten bloemen (= groeistoornis)

  De bloemen worden afgestoten.
 
Te sterke groei voorkomen. Te hoge temperatuur voorkomen. Niet teveel stikstof geven.  

Apolexie bij druiven

  Afsterven en verdrogen van druivenbladeren en scheuten Extreme vochtigheid en droogte voorkomen.  

Barsten druiven (bessen)

  Het barsten van de druivenbessen. (Juli - sept.) Groeistilstand voorkomen; evenwichtige watertoediening; geen te hoge zoutconcentratie. (Barsten kan ook veroorzaakt worden door een meeldauwaantasting). Krenten van trossen. Barstgevoelig bij rijpheid zijn o.a. 'Esther' en 'Ganita'.  

Besverbranding

((Oorzaak: wateronttrekking door de zon)) Op de onrijpe bessen ingezonken blauwachtige vlekken. Soms is het bessenvel slechts lichtjes gerimpeld. Druivenscheuten goed uitbinden, zodat blad goed verdeeld zit. Zorgen voor geen te scherp zoninval. Tijdig afwitten, vooral na donkere periode gevolgd door sterke zon.  

Bitterrot

Gloeosporium ampelophagum Op de scheuten en de druiven ingezonken vlekken. Bes blijft rood en zuur.    

Bloeden (sapverlies)

  Overtollig sapverlies uit snoeiwonden Tijdig snoeien. (Januari - februari)  
Bladchlorose: fosforgebrek (P)   Donkergroene tot roodachtige bladeren. Slechte vruchtzetting.
(Opgepast voor antagonisme! Een teveel aan fosfor kan een tekort aan andere voedingsstoffen veroorzaken!)
Beendermeel toedienen bij het planten of in het vroege voorjaar.  

Bladchlorose: ijzergebrek (Fe)

  De jongste bladeren en groeipunten worden witgeel, alleen de nervatuur (hoofd- en zijnerven) blijven groen. Bij sterk ijzergebrek soms ook dode necrotische bladvlekken. Geen te hoge pH aanhouden. Geen alkalische meststoffen gebruiken. Overmatige stalmestgiften vermijden. Wateroverlast mijden. Grondstructuur verbeteren.
Ook slecht weer (veel regen) kan de oorzaak zijn van chlorose.
 

Bladchlorose: kaliumgebrek op druivenbladeren (K)

  Jonge bladeren worden bruin, verdrogen en krullen naar boven.
De bladranden vergelen, krullen omhoog en verdorren. Het blad valt vroegtijdig af.

 
Grondontleding laten uitvoeren. Geen overmaat aan kalk en magnesium toedienen. Smeerwortelgier, vinasse of houtasse toedienen. In het voorjaar patentkali toedienen.

Let op! Een teveel aan kalium kan meer lamsteligheid veroorzaken!

 (Zie Gr.&Fr. Encyclopedie)

Bladchlorose: Magnesiumgebrek (Mg)

  Bladranden verkleuren geel (bij witte druiven), alsmede de bladzones tussen de nerven. Bij blauwe druiven is er een paars verkleuren van het blad, behalve rond de nerven. Vooral oudere bladeren worden aangetast. Geen te lage pH aanhouden. Een te hoog kaliumgehalte kan de opname van magnesium blokkeren. Een te natte grond kan gelijkaardige ziekteverschijnselen geven. Basalt- of lavameel stuiven op de bladeren.  

Bladchlorose: Mangaangebrek (Mn)

  Het blad vergeelt, alleen de nervatuur (hoofdnerven en zijnerven) blijven groen Geen te hoge pH aanhouden. Zuurwerkende meststoffen gebruiken. Zeewierextract spuiten of smeerwortelgier toedienen. Een te hoog Mg-gehalte kan de opname van Mn blokkeren.  
Bladchlorose: stikstofgebrek (N)   Rode bladstelen en gele of geelgroene bladeren. Kleine bladeren en trossen. Dunne scheuten en zwakke groei. Compost, brandnetelgier of bloedmeel toedienen. Hakken en schoffelen.
Het zaaien van een groenbemester (snijrogge of rammenas) zorgt voor minder stikstofuitspoeling.

Opgelet! Een overdosis aan stikstof maakt de plant gevoeliger voor allerlei schimmelziekten!! Niet na 21 juli bijmesten!

 
Bladchlorose: zinkgebrek (Zn)   Gele en witte mozaiekachtige vlekken tussen de bladnerven. De bladeren blijven klein. Opvallend meer okselscheuten (dieven)    

Botrytis- vruchtrot

Botrytis cinerea Wit-grijs schimmelpluis
 
Druivenplanten en druiventrossen zo droog mogelijk houden. Tijdig luchten zodat de bessen niet nat komen te hangen bij de eerste zon 's morgens. Tijdig druivenscheuten breken. Droogstoken. Barstgevoelige rassen krijgen vruchtrot. Loshangende trossen zijn minder vatbaar. (Zie Gr.&Fr. Encyclopedie)

Dode armziekte

(Diaporthe) viticola con.v. Phomopsis viticola Plots afsterven van zijtakken en scheuten. (Een schimmel dringt langs het dood hout binnen)

 

Snoeiwonden afdekken. Dode druiventak tot in het gezonde hout afzagen. Aangetaste bomen merken en laatst snoeien (Besmetting voorkomen) Snoeigerief ontsmetten. Snoeihout verbranden. (Zie Gr.&Fr. Encyclopedie) 

Dopluizen

Wijngaarddopluis Poulvinaria vitis; Kornoeljedopluis Eulecanium corni; Op de stam en de takken bruine dopjes. In het voorjaar komen hieruit wasachtige draden en daarna de jongen. Zuigen de sappen uit.    

Druivenluis

Phylloxera vastatrix, Daktulosphaira vitifoliae Luizen die op de wortels leven (overwinteren). Ze veroorzaken veel zuigschade. De Amerikaanse onderstammen zijn resistent aan deze wortelluis. Daarom enten op deze onderstammen.  

Lamsteligheid

 (o.a. magnesium- of calciumtekort, kaliumovermaat, ...) De steeltjes van de bessen worden bruin en verdrogen. De druiven blijven rood en zuur.
 
Te hevige scheutgroei voorkomen. Geen te hoge zoutconcentratie in de grond aanhouden: vooral teveel Kalium (K) is nadelig.
Regelmatig scheuten breken. Temperatuurschommelingen voorkomen. (Schermen, tijdig luchten)
(Zie Gr.&Fr. Encyclopedie)

Lapsnuittor/ taxuskever

Otiorhynchus sulcatus Witte pootloze larve vreet aan de wortels. Zwarte of bruin-zwarte kever van ca. 10 mm lengte, vreet aan blad en scheut. (Krielkippen houden in serre). Leg houten planken op de bodem en controleer hieronder regelmatig.  
    .  

Meeldauw: echte-

Uncinula necator (con.v. Oidium tuckeri) De druivenbladeren zijn vaak langs beide zijden overtrokken met een wit schimmelpluis, gevolgd door bladverdorring en bladval. De bruine verkurkte druivenbessen kunnen later barsten bij het dikker worden.
 
Vermijd een besloten vochtige lucht. Snoeihout en oude bladeren tijdig opruimen. Tijdens de winter uitzwavelen.
Laat geen bladeren of scheuten tegen het glas groeien.

Probeer tocht te vermijden. Zet geen ramen en deur tegelijk open.

Kies meeldauwtolerante rassen bij het planten!

(Zie Gr.&Fr. Encyclopedie)

Meeldauw: valse-
Vooral in regenrijke perioden op oudere, gevoelige rassen!

Plasmopara (Peronospora) viticola Op de bladbovenzijde gele-olieachtige vlekken, onderaan een grijs schimmelpluis. Blad verkleurt bruinrood, verschrompelt en valt af. De bessen kunnen ook rotten. Afgevallen druivenbladeren goed opruimen. Afgebladerde schors opruimen.
Vooral in regenrijke perioden.
Zorg voor een luchtig gewas dat snel kan opdrogen --> overtollige scheuten wegbreken, okselscheuten (dieven) wegbreken, ...
In kassen (serre) goed luchten. Vooral 's morgens goed verluchten!
Preventieve bespuitingen met schimmelwerende producten.
Kies bij het planten voor ziektetolerante rassen.
 Meer info over Peronospora- valse meeldauw
o.a. 'Boskoop Glory'
(Zie verder in Gr.&Fr. Encyclopedie)

Rode bladvlekkenziekte

  Begint aan de rand van het druivenblad. Later komt er een verdorring.    

Rode puistjesziekte

Nectria Oranje-rode puistjes op de stam of twijg. De schimmel groeit tot in het gezonde hout en doet takken en zelfs de gehele plant afsterven. Dood druivenhout verwijderen tot in het levende en gezonde hout en verbranden. De wonde nauwkeurig afdekken.  

Rode spin

Tetranychus urticae Aanvankelijk kleine lichte stippen op het blad, bij voortdurende zuigschade verkleurt het blad dof bruin-grijs en valt af. Scheuten soms omgeven door een spinnenweb. Te droge lucht voorkomen. (RV van 70-75% aanhouden) Grond in de voormiddag besproeien. Roofmijten uitzetten (verwarmde serres)  

Roetdauw

(Een gevolg van een bladluis- en/ of dopluisaantasting) Zwart, kleverig laagje op de bovenzijde van de bladeren Dop- , wol- en bladluizen bestrijden.  

Roodvuur, rode brand

Pseudopeziza tracheiphila Bladeren met rode scherpbegrensde vlekken. Zieke druivenbladeren na bladval goed opruimen. (Producten tegen Botrytis en Oidium hebben een nevenwerking tegen deze schimmel). Goed luchten zodat de bladeren snel opdrogen.  

Scheut- en bladziekte

Guignardia (Charrinia) diplodiella - conidiŽnvruchtvorm; Coniothyrium dip. Jonge scheuttoppen verkleuren geel en bruinachtig.
 
Voorkomen van schade van hagel, vogels, wespen, e.a. insecten. (Overbrengers ziekte)  

Slechte kleuring van druivenbessen

  Traag of niet kleuren van de bessen op het normale tijdstip.
 
Te hoge zoutconcentratie mijden; te veel trossen per druivenplant mijden; niet teveel licht op de trossen laten schijnen; evenwichtige verhouding voedingsstoffen.  

Stambasisrot, wortelrot

Fusarium Verrot hout overgroeit met wit tot witrose schimmelvlokken. Zieke delen uitsnijden en insmeren met een koperoplossing.  

Thrips

Thrips fuscipennis Bij het uitlopen van de knoppen bruine tot zwarte langgerekte diertjes. Op blad, vruchtsteel en bes verkurkte vlekjes. Aan de bladuiteinden komen de eerste aantastingen. Door de groenbemester Phacelia (bijenvriend) uit te zaaien in juni, komen er veel nuttige insecten en natuurlijke vijanden.  

Vogelschade

  Vreterij aan rijpende druivenbessen. Natuurlijke afschrikking
Birdgard
 

Vruchtbladrollers, trosrupsen

Clysia (Cochylis) ambiguella en Lobesia (Polychrosis) botrana (syn. Eudemis) Beschadigen bloemtrossen (1ste generatie). Druiven worden samengesponnen en uitgevreten (2de generatie), meestal gevolgd door Botrytis-vruchtrot. Bacilius thuringiensis (BT)  

Wespen

(Para - vespula - soorten) Schade aan rijpende trossen.
Vitis vinifera: druif, druivelaar. Witgele tafeldruiven.
Zakjes in gordijnstof of papieren zakjes aan de rijpende trossen doen. (Toemaken met een wasknijper)  

Wijngaardgalmijt

Eriophyes vitis en Phyllocoptes vitis en Epitrimerus vitis. Talrijke donkergroene bobbels op de bladschijf. Bladonderzijde witte viltige plekken. Aangetaste scheuten blijven gedrongen en dragen misvormde kleine blaadjes. Zieke bladeren verwijderen. Losse schorspellen verwijderen (overwinteringsplaats)
Bij het uitlopen van de knoppen spuiten met spuitzwavel. (info)
 

wolluizen

Pseudococus citri, Phenococus hystrix Wolluizen zetten hun broedsel af in witte donzige wasvlokken. Losse schors goed verwijderen.  
Zonnebrand   De bessen worden bruin en verdrogen. Een aantal bessen per tros worden bruin. (Juli-augustus) Tijdig afwitten. Luchtvochtigheid tijdig verlagen door te luchten. Doe niet teveel zomersnoei: de zon mag niet rechtstreeks op de bessen schijnen.
Gebruik eventueel een schermdoek of een groeidoek om de trossen te beschermen bij extreem zonnig weer.
 

Zwarte bladvlekkenziekte

  De verkleuring begint aan de bladrand. Later verdorring. Kan uitbreiden op de ranken, waardoor de ogen afsterven. Vermijd een te vochtige lucht en te sterke groei.  

Zwartrot

Guignardia bidwelii Donkerbruine ietwat gezonken en zwartgerande vlekken tot vlekjes. Vruchten verrimpelen en kleuren zwart. Beschadigingen t.g.v. hagel en vogels voorkomen (Infectiebronnen)
 
 
Bladchlorose.pdf   Diverse bladverkleuringen mogelijk.    

--

Informatiebronnen i.v.m. deze plantenziekten bij druiven:
www.canr.msu.edu/vanburen/e-1732.htm
www.rebschutzdienst.at
www.kali-gmbh.com
www.hageling-bio.be
www.rebendoktor.de (Druivendokter)

- Plantenziekten: Bescherming cultuurgewassen en openbaar groen (A. Hallemans)
- A. Van Frankenhuizen (Schadelijke en nuttige insecten en mijten in fruitgewassen)

Nog meer praktische informatie over fruit, snoei en verzorgingstips nodig?

Zie "Groente & Fruit Encyclopedie" . Auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder. Uitgeverij Groenboekerij (Kosmos Uitgevers). Nur 423;  formaat 21 x 29,7 cm; ruim 600 illustraties; omvang 408 pagina's. Verschenen februari 2004. De 4de (herwerkte) druk is verschenen in 2011.

Vragen?
Stel uw fruitvragen, lees tips in de fruitblog "Inheems- en uitheemsfruit - FruitABC"

Het Provinciaal tuinbouwcentrum (druivencentrum) te Overijse (Vlaams Brabant, BelgiŽ) is gesloten. Er kan daar GEEN informatie over druiven meer bekomen worden!

 

Terug naar Index druiven

Voor het laatst bijgewerkt op 11/11/13
Door De Kinder Guy
Contact opnemen met GDK via mailformulier 

 
Copyright 1998, Guy De Kinder, all rights reserved.