Houtwal.be -->  Fruitencyclopedie -->  Bijzondere besvruchten --> Uitleg bij snoeischema druiven (Vitis vinifera)


Fruit in de tuin: druivensnoei en druiventeelt

Uitleg bij de teelt en snoei van druiven 
(Vitis vinifera).

 Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

 

Wintersnoei en zomersnoei bij druiven. Wegsnoeien overbodige twijgen. Snoeimethode per druivenras. Draagsporen enkel zetten/ verenkelen. Wegsnoeien of inkorten dieven/ okselscheuten. Zomersnoei en krenten bij Vitis vinifera. Onevenwichtige groei bij druivelaars na enkele jaren.

Wintersnoei
Wegsnoeien overbodige twijgen
Draagsporen verenkelen
Wegsnoeien dieven/ okselscheuten
Zomersnoei
Krenten
Onevenwichtige groei
  • Wintersnoei bij Vitis vinifera.

    Tijdstip om druivelaars te snoeien:

Kasdruiven/ serredruiven: november - december. Bij openluchtdruiven is dit tijdens de maanden januari  (begin februari), bij vorstvrij weer en droog weer. Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Wintervorst 's nachts is geen probleem.

Bij droog weer kunnen de snoeiwonden beter genezen.

Bij te laat snoeien in het voorjaar is er sapverlies (bloeden). Ben je vergeten te snoeien in de juiste maand, dan kan je deze snoei beter uitstellen tot de maanden mei - juni. Laat snoeien verzwakt de groei.

Op de weblinks onderaan staat een snoeiplan voor de druivelaar.

De druivelaars worden gesnoeid om ziekten te voorkomen en om de opbrengst te optimaliseren. Je krijgt dikkere bessen en de druivelaar geeft ook een mooier (ordelijker) uitzicht.
De druivelaar wordt bij voorkeur geplant op 30 cm afstand van een oosten- of zuidenmuur. Hieraan wordt de druivelaar later vastgemaakt.
De grond kan verbeterd worden met kalkmergel (maerl) en compost. Te natte grond kan luchtiger gemaakt worden door grind en/of zand toe te voegen. Druivelaars houden niet van natte voeten!!
Jaarlijks na de wintersnoei kan je bemesten met een organische of samengestelde kunstmeststof (NPK).
 
(In openlucht: vanaf 15 maart)


Werkwijze per druivenras:

Bij alle winters die volgen op dit snoeiplan, moeten alleen de vruchttakken worden teruggesnoeid op 3 (4) knoppen. Dit is afhankelijk van het druivenras. Vitis 'Boskoops Glory' mag op 3 knoppen. Diverse andere druivenrassen moeten op 4 knoppen teruggesnoeid worden). Er bestaan ook druivenrassen die op 6- 8 knoppen moeten gesnoeid worden. 

Druivenrassen die kort mogen gesnoeid worden (op 2-3 ogen):

'Boskoops Glory' ('Boskoops Glorie'), 'Gros Colman', 'Michelsrebe', 'Madeleine Céline', 'Müller Thurgau' en 'Perle von Czaba'.

Middellange druivensnoei (op 4 ogen):  

'Dornfelder', 'Frankenthaler' en 'Vroege van der Laan' ('Witte van der Laan').

Lange snoei (op 6-8 ogen):  

'Blauer Portugieserin' en 'Gelbe Siedentraube'.

  • Wegsnoeien overbodige zijtwijgen bij druiven:

Je kan de overbodige twijgjes aan de hoofdtak (harttak) best op een stompje wegsnoeien. De wonden genezen sneller en eventuele nieuwe scheuten zorgen mee voor het verdikken van de stam van de druivelaar. 

  • Draagsporen enkel zetten is nodig bij de druivensnoei.

Zodra de jonge druivenscheuten ongeveer 15 cm lang zijn, kan je zien welke scheut trossen geeft. Sommige druivenrassen geven pas trossen vanaf de 4de knop. 'Boskoops Glorie' geeft meestal op elke scheut 2 (3) trossen.
Per draagspoor behoud je slechts 1 stevige en goed geplaatste scheut, welke voorzien is van een tros. Is er geen enkele scheut voorzien van een tros, dan behoudt je de dikste en best geplaatste scheut, welke bij voorkeur zo laag mogelijk ingeplant staat. 

Indien er meerdere druiventrossen staan op deze scheut, dan zal men er slechts één behouden. In jonge toestand kan men de overtollige scheuten gemakkelijk wegbreken.

.

  • Tijdens de groeiperiode regelmatig dieven/ okselscheuten bij druivelaars wegsnoeien.

De dieven/ okselscheuten (2 - 3 stuks) die onderaan de twijgen zitten worden NIET volledig weggenomen. Ze worden best ingenepen op 2 bladeren. Neem je ze toch volledig weg, dan gaan in een aantal gevallen de onderste knoppen die je nodig hebt het volgende jaar, vroegtijdig uitlopen. Snoei je het volgende jaar dan terug op die 3 knoppen, dan ontstaan er mogelijk GEEN nieuwe scheuten.

De overige okselscheuten zal je regelmatig verwijderen zodra ze 10 cm lang zijn. Doe dit niet bij allemaal tegelijk, want dan valt de groei stil. (Sommige personen laten alle okselscheuten staan, omdat deze bij een slechte bladstand, mee zorgen voor de voeding van de druiventros)

  •  Zomersnoei druiven (latere leeftijd) 

Bij alle zomers die volgen op dit snoeiplan, behoort er geen topscheut meer omhoog geleid te worden. Deze topscheut wordt behandeld als een vruchttak. Dus zijwaarts laten groeien en aanbinden. Tijdens de zomerperiode de vruchttakken op 5 bladeren ná de druiventros insnoeien. Tevens kan je de dieven verwijderen die een grootte van zo'n 10 cm hebben bereikt. De 2 laagst staande dieven zal men niet verwijderen maar regelmatig innijpen op 1 blad. (Hiermee voorkomt men dat de hoofdknop vroegtijdig uitloopt). Dieven bij voorkeur niet allemaal ineens verwijderen, maar in verschillende keren, om geen groeistilstand te krijgen.

  • Druiven krenten (uitkorrelen of uitdunnen bessen)

Om dikkere bessen te verkrijgen en om de druiventrossen voldoende luchtig te houden kan er worden gekrent.

Dit gebeurt als de bessen de grootte hebben bereikt van een erwt. Met een klein schaartje kunnen de kleinste bessen en de naar binnen groeiende bessen weggeknipt worden. Let hierbij op dat het bessteeltje volledig verwijderd wordt. Voorkom dat de bessen in contact komen met het hoofdhaar of met bezwete vingers. Dit veroorzaakt het verkurken van de vruchtschil. 

  • Onevenwichtige groei bij druiven na een aantal jaren.

Een probleem bij een verticaal groeiende druivensnoer is dat mettertijd de sterkste groei bovenaan is en onderaan de groei verzwakt.
- Je kan dit  proberen tegen te werken door bijvoorbeeld onderaan 1 maand vroeger te snoeien (vb. half januari) en bovenaan half februari - eind februari te snoeien.
Eén van de principes in fruitteelt is dat vroeg snoeien de groei stimuleert en laat snoeien de groei afremt.  

- Je zou ook bovenaan 2 vruchttrossen per scheut kunnen behouden en onderaan slechts 1 druiventros. Vroeger werden verticale snoeren halfweg tijdelijk (december - maart/ april) horizontaal uitgebogen, om de onderste knoppen beter te laten ontwikkelen. Handig is dit niet, want dan moet de druivelaar losgemaakt worden en later opnieuw vastgemaakt worden.

- Een mogelijkheid is ook de onderste zijtakken iets steiler te laten groeien dan deze die bovenaan groeien. (Hoe steiler de zijtakken groeien, des te sterker de groei.)

- Een laatste oplossing is de druiven te snoeien volgens het Guyot-systeem. Hierbij wordt een groot deel van de druivelaar jaarlijks vervangen.

Zie ook tekeningen1 druivensnoei en  tekeningen2

Met dank aan dhr. Tom Slijkerman voor de duidelijke tekeningen!

Veel snoeiplezier met je druivelaars!
De Kinder G.

Bronnen - Literatuur - foto's :
Fruitindex bij plantennomenclatuur