Fruitbomen en fruitstruiken in de tuin: vaktaal (Verklaring moeilijke woorden)

Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

Lexicon-2 bij de appelrassen en bestuiving.

basisras

Een basisras is het oorspronkelijke fruitras, waaruit later diverse mutanten (verbeteringen) ontstaan zijn. vb. 'Jonagold' is een basisras van appels en 'Jonagored' is een donkerrode mutant.

bestuivers

Fruitrassen welke zeer geschikt zijn als stuifmeelleverancier. Om veel kersen te bekomen, kan u best drie verschillende gelijkbloeiende kersen bij elkaar planten. Voor appel-, peren- en pruimenbomen is het meestal voldoende twee gelijkbloeiende rassen bij elkaar te planten.
Zeer goede bestuivers voor appelbomen zijn o.a. 'Discovery' en 'James Grieve'.

bloeitijd

Het bloeitijdstip kan vroeg, middentijds en laat zijn. Ook tussenvormen zijn mogelijk. Voor een goede bestuiving moeten de verschillende fruitrassen ongeveer gelijk bloeien. Zie bestuiving bij appelbomen, bestuiving bij perenbomen , bestuiving bij pruimenbomen en bestuiving bij kersenbomen.

cv (ras)

Cultivar. Een afkorting van cultuurvariëteit (ook wel aangegeven als cv.). Dit zijn planten die uit een soort, variëteit of kruising zijn ontstaan of geselecteerd en die op vegetatieve wijze wordt vermeerderd. Vegetatief vermeerderen kan door middel van stekken, afleggen en enten.

diploid ras

Elke cel bezit in dat geval van overeenkomstige chromostomen twee exemplaren, waarvan er een van de vaderplant en een van de moederplant afkomstig is. Meestal goed kiemend stuifmeel.

kruisbestuiving

Bestuiving door een ander fruitras. Voor een goede bestuiving (vruchtzetting) moeten de 2 elkaar bestuivende fruitrassen ongeveer gelijktijdig bloeien.

lentenachtvorst

Nachtvorst tijdens de bloei. Meestal zeer nadelig voor de vruchtzetting. Lage percelen en vroegbloeiende fruitrassen zijn gevoeliger. Lentenachtvorst is te voorkomen door paraffinepotten te laten branden naast de fruitbomen.
Steenfruit (pruimen, perziken, abrikozen en kersen) bloeien vroeger dan pitfruit (appel- en perenbomen) en zijn daarom gevoeliger voor lentenachtvorst.

meeldauw

Witziekte. Echte meeldauw. Schimmelziekte op scheuttoppen. Komt voorzal voor op appelbomen (Malus domestica)

RGF

project de recherche Ressources Génétiques Fruitières (Gembloux). Deze (appel)rassen zijn zeer aangeraden voor liefhebbers. Ze hebben een (zeer) goede weerstand tegen de meeste schimmelziekten.

schimmelziekten

Aantasting door schimmels (zwammen).

schurft

Schimmelziekte op bladeren en vruchten. Een soort van zwarte vlekken. Schurft komt vaak voor op appel- en perenbomen.

synoniemen

Een andere (oudere) benaming. (Afkorting syn.)

tolerant

Het vermogen van een plant om de ontwikkeling van een parasiet te ondergaan, zonder duidelijke ziektetekens te vertonen.

triploid

Een plant met drie stellen chromosomen. Deze fruitrassen hebben slecht stuifmeel. (Ze zijn steriel) Slechte bestuivers!
Triploïde rassen (met slecht stuifmeel) zijn o.a. 'Jonagold', 'Schone van Boskoop' en 'Saint Rémy'.

vruchtboomkanker

Schimmelziekte op twijgen, takken, stam en harttak. Kan voorkomen op sommige appelrassen. Meer lezen over ziekten op fruitsoorten.

zelfbestuiving

Zelffertiel. De bestuiving waarbij geen vreemd stuifmeel nodig is voor de bevruchting. Zelfbestuivende pruimenrassen zijn o.a. 'Opal', 'Sanctus Hubertus', 'Victoria', kwetspruimen en mirabelpruimen. Meer lezen over bestuiving bij pruimenbomen.
Rode appel

Meer informatie over vaktermen in fruitteelt, plantenteelt en tuinbouw.

Voor meer teeltinformatie: zie boek "Groente & Fruit Encyclopedie"

"Groente- en Fruitencyclopedie", auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder.
Uitgeverij Groenboekerij (Kosmos, Utrecht)Voor het laatst bijgewerkt op 11/11/2013
Door De Kinder Guy

Vragen of suggesties/ links?

De Houtwal (Guy's website) 
Planten-nomenclatuur
https://twitter.com/gdekinder (twitter)
 

 
 
Copyright 1998, Guy De Kinder, all rights reserved.