Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Index "Gezond fruit" --> Goede start vanaf het planten


Ontbreekt het linkerframe?
Klik hier voor herladen

Klik in de menu links een onderwerp aan.

Fruitbomen in de tuin planten? Geef uw fruitbomen en kleinfruit een goede start vanaf het planten!

Ruim planten, matig bemesten en snoeien geeft de fruitbomen een betere hergroei. Elke winter worden er fruitbomen en fruitstruiken geplant. Een fruittuin met herinplant vraagt wat extra aandacht voor het planten. Herinplant is als u opnieuw fruitbomen of kleinfruit plant waar eerder reeds fruitsoorten stonden. Sommige groenbemesters kunnen de aaltjesontwikkeling bevorderen. Tagetes (afrikaantjes) hebben een aaltjesdodende werking.

Aaltjes - bodemmoeheid verzwakken de fruitboomgroei:

De grootste oorzaak van bodemmoeheid ligt bij de aanwezigheid van bodemaaltjes. De meeste schade wordt gedaan door het aaltje Pratylenchus penetrans. Wanneer deze aaltjes talrijk aanwezig zijn zullen de fruitbomen sterk verzwakken! Een te zwakke groei is nadelig voor de vruchtenproductie.

Planten van fruitbomen: Aaltjes verzwakken de groei van fruitbomen. Tagetes of afrikaantjes helpen deze aaltjes te bestrijden.

Groenbemesters zaaien: goede en slechte groenbemesters...

Als er slechts een beperkte aantasting van aaltjes is, dan kan het planten een jaar uitgesteld worden om eerst een groenbemester te zaaien. Zo kan u de hoeveelheid aaltjes terug dringen. Hou er wel rekening mee dat de meeste groenbemesters waardplanten zijn voor deze aaltjes. Alle soorten vlinderbloemigen (erwten, bonen, klaver, lupine, luzerne), raaigras en Phacelia (bijenvriend) stimuleren de verdere uitbreiding van aaltjes.

De beste bestrijding van aaltjes gebeurt met Tagetes (Afrikaantjes). De wortels van Tagetes zijn dodelijk voor sommige soorten bodemaaltjes. Voor een kleine oppervlakte kan men de Tagetes ook voorgezaaien in een serre/ kas, om nadien buiten uit te planten.

 

Fruitbomen planten. Grondverbetering en extra bemesting?

Enkele maanden na het planten van fruitbomen en sommige fruitstruiken kan er een bijbemesting gebeuren met een samengestelde (organische) meststof. De eerste keer rond half maart, de laatste keer in juni.

Het afdekken van de boomspiegel met 2-4 cm groencompost zal het bodemleven verbeteren (= mulchen). Ook zal de grondstructuur beter behouden blijven. Doe dit mulchen met GFT-compost bij voorkeur voor 15 november ofwel na 15 maart, zodat er geen of weinig voedingsstoffen kunnen uitspoelen.

Bij het afdekken van de boomspiegel (grondoppervlakte) moet de boomstam vrijgehouden worden, om te voorkomen dat de schors verbrand of te lang vochtig blijft (Gevaar op schimmelaantasting).

Planten van fruitbomen: Het gebruik van GFT compost zal het bodemleven en de hergroei van fruitbomen verbeteren.Goede GFT compost is half grof, luchtig en heeft een goede geur

 

Inzaaien van Tagetes - afrikaantjes als voorteelt bij het planten van fruitbomen.

Tagetes patula is de meest geschikte soort. Deze soort wordt slechts 60 cm hoog. Om een goede werking te hebben, moeten de Afrikaantjes minstens 3 maanden op het perceel aanwezig zijn. Het zaaien kan vanaf half of einde mei, want de plant is vorstgevoelig.
Als rijafstand neemt u 15-25 cm. Aaltjes verplaatsen zich weinig en moeten de wortels van de Tagetes kunnen binnendringen om gedood te worden.

Tagetes patula - Afrikaantjes. De wortels zijn dodelijk voor bodemaaltjes.

 

Planten van fruitbomen: Verspringen van de fruitbomenrij of plantenrij

De fruitbomen kunnen 1 of 1,5 meter opgeschoven worden naar de grasbaan. Aaltjes verplaatsen zich immers weinig, zodat de groei op de grasbaan beter zal zijn.

Grond braak laten liggen

Bij een matige aantasting kan men een gerooid perceel een jaar braak laten liggen. Belangrijk is hierbij het perceel onkruidvrij te houden en de grond regelmatig te bewerken. Wortels van o.a. kruiskruid (waardplant) zijn immers erg aantrekkelijk voor aaltjes.

Gebruik van champignonmest voor het planten van fruitbomen en fruitstruiken.

Voor het planten van fruitbomen en fruitstruiken kan er 2-5 kg (10 liter) champignonmest per m ingewerkt worden.

Het humusgehalte wordt verhoogd en de bodemstructuur wordt verbeterd. Verder is champignonmest ook een trage stikstofbron, waardoor de bomen over het ganse seizoen over stikstof beschikken. Dit zorgt dat de bodem optimaal wordt voor jonge fruitbomen.
Voor professioneel gebruik mag er in Vlaanderen geen champignonmest/ champost uitgereden worden tussen 15 november en 15 januari.

Gebruik GEEN champignonmest of champost voor zuurminnende planten zoals blauwe bessen (Vaccinium corymbosum)!

 

Water geven aan fruitbomen en fruitstruiken:

Soms komen er droge maanden voor in de lente of zomer, zodat geplante fruitsoorten soms moeilijk hergroeien. Door enkele keren water te geven verbetert de groei. Vergeet niet een goede mulchlaag te leggen aan de bomen, zodat de grond minder snel kan uitdrogen.

Opgelet! Te natte grond wordt door steenfruit en druiven ook niet verdragen! Appelbomen worden meer vatbaar voor vruchtboomkanker op te natte grond.

Water geven aan laat geplantte bomen of struiken.

Na het planten de fruitbomen vastmaken aan de boompaal

Zet eerst de boompaal in de grond en plaats nadien de boomstam (laagstam) op ca 10-15 cm van de paal in de plantput. De entplaats moet voor laagstambomen ca 10 cm boven de grond blijven.

Maak de fruitboom losjes vast aan de boompaal. De hergroei zal hierdoor verbeteren. Zorg dat de boom niet kan schuren tegen de boompaal!

 

Elke fruitboom moet gesteund worden door een stevige steunpaal. Blijf minstens 10 cm van de boompaal af, om schuurwonden te voorkomen.

.

 

 Voor meer informatie: zie boek "Groente & Fruit Encyclopedie"

 Veel fruitplezier!


 

Laatste aanpassing: 11/11/13            G. De Kinder

 
Vragen? https://twitter.com/gdekinder (twitter)

Stel uw fruitvragen, lees tips in de fruitblog "Inheems- en uitheemsfruit - FruitABC"