Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Index "Gezond fruit" --> Rooien van oude fruitbomen en grond plantklaar maken


Ontbreekt het linkerframe?
Klik hier voor herladen

Klik in de menu links een onderwerp aan.

Uitdoen van oude fruitbomen en grond plantklaar maken

Oude fruitbomen die ziekelijk groeien of nauwelijks vruchten geven kunnen beter verwijderd worden. Het rooien of uitdoen van oude bomen vraagt meestal veel werk en kan best nauwkeurig gebeuren, zodat de meeste wortels verwijderd worden. Achterblijvende wortels gaan beschimmelen en gifstoffen (toxine) afgeven zodat een goede hergroei van nieuwe bomen afgeremd wordt. Na het verwijderen van de oude fruitboom kan de grond plantklaar gemaakt worden. In het najaar oude fruitbomen rooien en grond plantklaar maken voor herinplant in december. Verwijder de meeste wortels en strooi een laagje compost uit om het bodemleven te verbeteren. Voor het rooien en verwijderen van hoogstamfruitbomen moet dikwijls een vergunning aangevraagd worden op de gemeente- of het stadshuis.

 

Rooien van oude fruitbomen:

Laagstam appelbomen zijn na ongeveer 12-15 jaar versleten. De vruchten blijven klein, kleuren onvoldoende en de smaak is minder goed. Ook komen er meer kankergezwellen voor dan bij jonge bomen. De snoei en verzorging van oude bomen kost meer tijd dan bij jonge, meer ziektetolerante fruitbomen.

Het is dan interessant die oude bomen te verwijderen (= rooien). Probeer dit rooien zo vlug mogelijk na de oogst te doen, zodat de voorbereiding en het planten nog in november of december kunnen gebeuren.


Fruitbomen met vruchtboomkanker op de stam kunnen best volledig verwijderd worden.

Voorbereiding op het rooien:

Verwijder de boompalen en het bindmateriaal.

Zaag of knip met een takkenschaar de onderste hinderende takken weg, zodat u vlot aan de stam kan werken. Laat de stam zo hoog mogelijk en kort deze niet of slechts beperkt in, zodat u een betere houvast hebt bij het omver duwen van de uitgegraven boom.

Het uitgraven of rooien van een fruitboom:

Maak op ongeveer 60-80 cm van de stam een grote greppel en steek alle wortels over. Maak die greppel ca 50 cm diep en probeer onder het wortelgestel te graven zodat de boom los komt te staan.

 

Maximale ouderdom van laagstamfruitbomen:

- Appelbomen: 12-15 jaar

- Perenbomen: 20-80 jaar

- Pruimenbomen: 12-20 jaar

- Perzikbomen: 8-15 jaar

- Zure kersenbomen: 10-20 jaar

Verwijderen oude boomwortels:

Probeer zoveel mogelijk de wortels van die oude fruitboom te verwijderen uit de grond. De wortels die achterblijven geven een toxine (gifstof) af en verhinderen een vlotte hergroei van nieuwe geplante fruitbomen.

Verzamel anorganisch materiaal zoals plastiek, bindbuis, blikjes en stenen

Grondbewerkingen na het rooien en voor het planten van fruit:

Door de grond ondiep te spitten kan u de meeste wortels verwijderen. Daarna kan u de gespitte grond doorwerken met een handcultivator, zodat achtergebleven stukken wortels ook losgemaakt en verwijderd kunnen worden. Ook achtergebleven stenen en stukken boompalen kunnen best verwijderd worden.


Door diagonaal met een drie- of vijftandige cultivator te werken worden meestal nog meer wortels bovengehaald.

Werk geen verse stalmest of scheikundige meststoffen in bij het spitten, want dat is meestal nadelig voor een goede hergroei van de fruitbomen.

Het bodemleven verbeteren met compost geeft een betere groei van fruitbomen!

Bewerk de grond niet te diep, want dat is nadelig voor het bodemleven.

De ondiep bewerkte grond kan dan geŽffend worden.

Uiteindelijk kan er ca 1-2 cm GFT- compost bovenop de grof gespitte grond gelegd worden, zodat het bodemleven kan verbeteren. Soms wordt aangeraden de compost oppervlakkig (ondiep) in te werken.

 

Laat de grond enkele weken bezakken vooraleer boompalen en fruitbomen te planten. Na ca 1 maand staat een boompaal vast en kan er een boom naast geplant worden.

Laat een grondontleding  doen waarbij de pH en voedingstoestand van de grond onderzocht wordt. Te zure gronden kunnen in november, december en januari bekalkt worden.

Maerl kalk

Kies de juiste fruitsoorten en fruitrassen voor een milieuvriendelijke fruitteelt!

Herinplant van dezelfde fruitsoort is i.v.m. de vruchtafwisseling meestal niet interessant, tenzij een iets sterker groeiende onderstam wordt gekozen.

Een milieuvriendelijke teelt zonder bespuitingen kan indien u ziektetolerante rassen uitkiest. Een belangrijk hulpmiddel voor de fruitsoorten- en rassenkeuze is de Groente & Fruit Encyclopedie van de auteurs Luc Dedeene & Guy De Kinder. Achteraan het boek zit een nuttige adressenlijst, waar u verder terecht kan.

 

Boompalen plaatsen voor het planten van de fruitbomen:

Enkele weken na de grondbewerkingen kan een richtsnoer (tuinkoord) gespannen worden zodat de boompalen recht uitgezet kunnen worden. Een combinatie van boompalen en leidraden is ook mogelijk.

Zet de boompalen diep genoeg (ca 40 cm diep) zodat ze vast staan.

Zijn de nieuwe (fruit)bomen al meerdere jaren oud, dan kan het soms beter zijn eerst de bomen te planten en dan 1 tot 3 steunpalen te plaatsen, waaraan de fruitbomen kunnen vastgemaakt worden. Voorkom dat de bomen loswaaien of dat ze schuren tegen de boompalen.

Plant bij voorkeur in november of december de nieuwe fruitbomen aan de boompaal. Blijf met de boomstam minstens 1 voetbreedte (10-15 cm) van de paal, zodat schuren, verwondingen en schimmelaantastingen voorkomen worden. Voor meer info over correct planten en rassenkeuze ---> zie Groente & Fruit Encyclopedie (Uitgeverij Kosmos Uitgevers - Groenboekerij)

Nuttige fruit-weblinks:

Bekalken van tuingrond

Bespreking Groente- en Fruit Encyclopedie

Bestuiving bij appelbomen

Gezond houden van de fruittuin

Gemakkelijkste fruitsoorten om te snoeien

Nazorgen bij het planten

Preventie van ziekten en plagen

Rassenlijsten appel , peer en pruim

Rooien van bomen en grond plantklaar maken. (Fruit ABC)

Veel gestelde vragen en antwoorden in verband met het planten en verzorgen van fruit (FAQ)

Vruchtboomkanker bij appelbomen

Weblinks fruit (Fruitkwekerijen)

Vaktaal tuinieren, fruitteelt en tuinbouw

Plantennamen en nomenclatuur

https://twitter.com/gdekinder Dagelijkse fruittips op twitter!

----

Auteur: G. De Kinder - www.houtwal.be           Laatste aanpassing: 11/11/2013