Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Groeiregeling --> Mulchen en water geven


Fruit in de fruittuin: Mulchen, hakken en water geven bij aanhoudende droogte. Mulchen en tips om droogteschade te voorkomen
Fruittuin: "Eén keer hakken is hetzelfde als twee keer gieten". Mulchen, water geven en tips om fruitbomen & kleinfruit minder te moeten gieten


 Door Guy De Kinder

Probeer bij pas geplante fruitbomen en kleinfruit het water geven te beperken tot 1 x per week. Geef eventueel op één avond twee keer water, met een tussenperiode van één uur.. Eén keer hakken is hetzelfde als twee keer gieten: de dag na het water geven de grond oppervlakkig hakken of schoffelen voorkomt dat de grond uitdroogt. Bedek de boomspiegel met een flinke mulchlaag om het uitdrogen te voorkomen. Dagelijks teveel water geven is ook nadelig voor het wortelgestel dat luchtgebrek kan krijgen. Water geven bij droogte is enkel nodig als de planten 's morgens nog slap hangen. Gebruik vooral regenwater om te gieten, dit geeft geen vlekken op de bladeren. Maai gazons niet te kort af want dan droogt de grond meer uit.

BESCHERM DE Boomspiegel tegen uitdrogen en GEEF INDIEN NODIG water:

Een onbedekte, gesloten boomspiegel of zwarte strook onder fruitbomen, houtig kleinfruit en druiven kan erg uitdrogen. Een te droge grond is nadelig voor het normaal uitgroeien van de vruchten. Een te zwakke groei is ook nadelig voor de bloemknopvorming van volgend jaar.
In het voorjaar geplante fruitbomen, houtig kleinfruit en druiven zijn dikwijls nog niet voldoende door geworteld, lopen kans op uitdrogen en afsterven.
Grond die regelmatig oppervlakkig gehakt/ geschoffeld wordt, droogt minder uit en neemt bij regen gemakkelijker water op. Men zegt wel eens "Eén keer hakken is hetzelfde als twee keer gieten". Hiermee wil men zeggen dat ondiep hakken de grond minder laat uitdrogen. De planten kunnen twee dagen langer genieten van het gieten dan moest men niet gehakt hebben. Planten die 's avonds flink water gekregen hebben, kunnen meestal de dag nadien 's morgens al licht geschoffeld worden. De bovenste losgemaakte grond (ca 1 cm diep) werkt als een isolatielaag en beschermt de ondergrond tegen verder uitdrogen.

Mulchen en hakken om het uitdrogen van de grond onder fruitbomen tegen te gaan:

Hakken of schoffelen heeft invloed op het uitdrogen!

- Bij droog weer de grond regelmatig oppervlakkig (= ondiep) hakken of schoffelen. Herhaal dat werkje na enkele dagen. Maak overal de grond los, ook waar geen onkruiden groeien. Zolang de bovenste grondlaag los blijft, zullen er nauwelijks onkruiden kunnen groeien en droogt enkel de bovenste grondlaag uit.
Probeer dit na een regenbui zo vlug mogelijk te herhalen. Zorg bij het zaaien of planten dat je overal met de hak of schoffel tussen kan.
- Schoffel of hak je als de aarde nat is dan wortelen sommige onkruiden snel terug en is uw werk voor niets geweest.
- Vermijd te diepe grondbewerkingen. Grond die te diep losgemaakt wordt en los blijft liggen droogt volledig uit.

Mulchen/ mulching als bodembedekking onder fruitplanten voorkomt het uitdrogen en toeslaan van de grond

- Vooraleer de grond te bedekken moet de grond ondiep worden losgemaakt, zodat alle aanwezige (zaad)onkruiden afsterven. Na enkele zonnige dagen dek je de onkruidvrije grond af met een flinke bodembedekkingslaag (5-10 cm dik). Bruikbaar zijn cacaodoppen, boomschors, grove compost, hakselhout, grasmaaisel, bladeren van groenten (sla, tomaten, ...). Indien te weinig plantenafval beschikbaar is, dan kan ook karton op de grond gelegd worden en afgedekt worden met grasmaaisel. In sommige containerparken kan gratis hakselhout bekomen worden. Probeer de stam zoveel mogelijk vrij te houden van de mulch.
De meeste bessenstruiken wortelen ondiep en deze natuurlijke bodembedekking zal veel vocht en voedingsstoffen vasthouden.
Het beste is deze mulchlaag regelmatig aan te vullen. Dat kan in de herfst gebeuren als er veel bladeren en plantenafval beschikbaar is ofwel na de bloei in het late voorjaar.
De jonge bodembedekking die wordt aangebracht zal langzaam vergaan tot oppervlaktecompost waarin voedingstoffen zitten voor de planten.
Het bedekken van wortelonkruiden zoals zevenblad, heggewinde, akkerwinde, paardenbloem, heermoespaardestaart en kweekgras heeft weinig nut. Deze gevreesde onkruiden kunnen zelfs een jaar afdekking overleven! Verwijder voor het mulchen deze wortelonkruiden met een riek. Probeer alle wortels hierbij te verwijderen! Dikwijls moet je dat meerdere keren herhalen, zodat die wortelonkruiden verzwakken.

Een nadeel van mulchen is dat slakken meer overlevingskans hebben. Het gebruik van vers plantenmateriaal als mulch kan soms uitbreiding van schimmels geven. Probeer steeds de boomstam vrij te houden van de mulch, zodat hij snel kan opdrogen.
Mulchen bij fruitboom: in het midden is er een kuiltje zodat de stam wat vrij blijft.

Mulch van hakselhout rond een boom tegen het uitdrogen en toeslaan van de grond. Eventuele onkruiden kunnen best na regen volledig verwijderd worden. Probeer de stam niet te raken met de much, zodat die goed kan opdrogen.

Fruitsoorten in zwarte potten moeten meer water hebben:

- Sommige soorten kleinfruit kunnen ook in potten geteeld worden. Zwarte potten nemen meer warmte op dan witte potten. Plaats bij extreem warm weer, de zwarte potten in een witte emmer, zodat een te hoge grondtemperatuur voorkomen wordt. Ook een bloembak geplaatst voor zwarte potten helpt het voorkomen van een te hoge grondtemperatuur.

- Plaats een onderschaal onder de potten om het water op te vangen. Probeer te voorkomen dat er altijd water in de onderschaal blijft staan. Frambozen en tomaten hebben niet graag te natte wortels.


 

Extra water geven in de fruittuin bij aanhoudende droogte:

- "Bezin voor je begint!".
Eenmaal je begint met water te geven aan vollegrondsplanten dan moet je dat blijven doen, tot de volgende regenperiode. ("Wie water geeft moet dat blijven doen")
Bladverliezende bomen en struiken die in het najaar (oktober-december) correct geplant werden, moeten meestal geen extra water krijgen.
Plant geen waterminnende planten op droogtegevoelige gronden!
Diepwortelende bomen en struiken die 's winters te nat staan krijgen in droge zomers ook watergebrek.

- Gebruik zoveel mogelijk regenwater

- Probeer aan volle-grond-planten die watergebrek hebben, 1 x per week 's avonds een grote hoeveelheid (regen)water te geven. Geef voldoende water maar veroorzaak geen plasvorming. Geef eventueel op één avond twee keer water, met een tussenperiode van één uur.
Gebruik kleine druppels en giet niet van te grote hoogte. Eventueel kan ook een druppelleiding geïnstalleerd worden ("T-tape")

Dagelijks water geven is meestal nadelig omdat dan nieuwe oppervlakkige wortels aangemaakt worden die sneller afsterven bij droogte. Onkruidvrije grond die bedekt is met mulch, beschermt tegen het uitdrogen, laat het water minder weglopen en blijft na een gietbeurt langer vochtig. Probeer indien mogelijk de bladeren en vruchten niet nat te maken bij het gieten. Sommige bladschimmels ontwikkelen beter bij vochtigheid en hoge temperatuur!

Na een watergifte 's avonds probeer je 's morgens de grond oppervlakkig/ ondiep te hakken. De grond blijft dan langer vochtig en droogt minder uit. (Met mulch bedekte grond kan meestal niet meer gehakt/ geschoffeld worden)
Bij de meeste groenten raadt men aan vooral 's morgens water te geven, omdat de planten dan het snelste opdrogen en minder gevaar op schimmelziekten lopen.


- Planten in pot moeten indien nodig 's morgens én 's avonds gegoten worden. Te droge grond neemt moeilijk water op en planten die teveel uitgedroogd zijn, kunnen beter een tijdje in een emmer water gedompeld worden. Plaats een onderschaal onder de potten zodat er niet geen water verloren loopt. Net zoals tomaten en paprika kunnen ook vijgen, herfstframbozen en taybessen in pot gekweekt worden, mits de watergifte gepast gebeurd. Gebruik geen te koud water voor potplanten.
- Van planten in pot laat je regelmatig de potkluit wat opdrogen. Een potkluit en wortels die dagelijks te nat gehouden worden veroorzaakt bladvergeling door luchtgebrek.
- Blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) en Citrus-soorten krijgen beter geen leidingwater/ stadswater, maar regenwater. Het zijn zuurminnende planten en deze houden niet van het kalkrijke leidingwater!

- Een ingegraven (en omgekeerd geplaatste) bodemloze plastieken fles (1,5 liter) kan naast de (tomaten)planten ingegraven worden. Door het water in die fles te gieten loopt er minder verloren en komt het rechtstreeks bij de wortels. Ook een ingegraven bloempot kan hiervoor gebruikt worden.


Bronnen:

Tuintaal - verklaring moeilijke woorden

 
 
 

Voor meer teeltinformatie: 

Zie https://twitter.com/gdekinder en de Groente & Fruit Encyclopedie!

Terug naar index