Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Groeiregeling --> Zomersnoei pit- en steenfruit


Fruit in de fruittuin: Snoeien tijdens de zomer?

Zomersnoei bij steenfruit en pitfruit is soms beter dan wintersnoei. 
Snoeien vanaf juni tot augustus bij Prunus -soorten (kersen, pruimen), Malus (appel) en Pyrus (peer)

Planten van zoete kersen (Prunus avium)

Zomersnoei wordt tijdens de zomermaanden uitgevoerd, bij droog weer. De algemene gezondheid van de fruitboom zal hierdoor verbeteren. Men kan fouten van de wintersnoei corrigeren en de wintersnoei wordt eenvoudiger. Verwijder alle onderstamscheuten en de meeste rugscheuten. De gemaakte wonden genezen snel. Het is vooral nuttig bij appel en peer. Scheuten aangetast door meeldauw/ schurft zal je verwijderen. Wondbehandeling is meestal overbodig.

Overzicht zomersnoei

Tijdstip van zomersnoei bij fruitbomen:

- Zomersnoei kan toegepast worden vanaf begin juni tot einde augustus. Dit werk kan in meerdere keren toegepast worden. Bijvoorkeur zal men deze zomersnoei toepassen bij droog weer. (Sneller opdrogen en genezen van de wonden)

- Bij perenbomen raad men soms aan deze zomersnoei rond half juni toe te passen. 
 Bij appelbomen zou de periode half juli - einde juli het meeste geschikt zijn. 
Bij sterke hergroei en lage productie kan men dit werk rond begin/ half augustus herhalen.

- Zure kersen-/ krieken-, pruimen-, perzik- en abrikozenbomen (Prunus soorten) kan men snoeien tijdens de maand augustus (Uiterlijk tot begin september)

Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Zomersnoei bij pit- en steenfruitbomen heeft t.o.v. wintersnoei meerdere voordelen:

- Zomersnoei kan een correctie/ voorbereiding zijn van de wintersnoei. Mogelijke foutieve ingrepen van de wintersnoei kunnen weggewerkt worden. Door een prikkelende wintersnoei kunnen er talrijke jonge, onbruikbare  rugscheuten ontstaan. 

- Een goede zomersnoei kan de wintersnoei eenvoudiger en overzichtelijker maken. Alle fruitboomonderdelen zijn in de winter beter te zien.

-Zomersnoei is een goed middel om de sterke vegetatieve groei af te remmen. Bij een beurtjaar (= een jaar met weinig of geen vruchten) kan de boomgroei zeer sterk zijn. Door een groot deel van de scheuten (en bladeren) weg te nemen, kan de groei afgeremd worden. De meeste fruitrassen/ fruitsoorten geven vruchten op kort of middelmatig lang vruchthout.

- Door reeds tijdens de zomer een deel van de onbruikbare scheuten weg te nemen, zal de belichting van de overblijvende scheuten verbeteren, zodat deze meer kans op vruchtzetting geven het volgende jaar. 

- Door de betere belichting tot in de fruitboom, is er minder kans op uitbreiding van schimmels en plagen. Een mogelijk beginnende aantasting van schimmels (o.a. meeldauw/ witziekte, schurft, vruchtboomkanker,  ...) kan meteen ook verwijderd worden.

- Een betere belichting geeft bij gekleurde appelrassen ook een betere kleuring en smaak. 
Malus domestica - zomersnoei geeft een betere kleuring.

Hulpmiddelen voor de zomersnoei?

- Snoeischaar 
- Handen

Bij welke fruitsoorten zomersnoei toepassen?

Men kan deze zomersnoei toepassen bij steenfruit (pruim, perzik, abrikoos, kersen, ..) en bij pitfruit (appel, peer).

Bij druiven, frambozen, zwarte bessen en rode bessen wordt een aangepaste zomersnoei toegepast. De werkwijze hieronder is NIET bruikbaar voor deze houtige kleinfruitsoorten.

Werkwijze bij de zomersnoei van steenfruit en pitfruit:

Wildopslag bij fruitbomen diep wegsnoeien of wegbreken

Verwijder alle scheuten en twijgen van de fruitboom onderstam. Deze opslag kan vanuit de wortels en ook juist onder de entplaats groeien. Tracht deze zo diep mogelijk te verwijderen door ze uit te trekken of door ze nauwkeurig (diep) weg te knippen met een snoeischaar.

Rugscheuten en rugtwijgen verwijderen ("Scheuten trekken")

Verwijder zoveel mogelijk scheuten die op de rug (bovenkant) van de gesteltakken/ vruchttakken groeien. 
Meestal kan je deze kruidachtige scheuten makkelijk wegbreken met de handen (zonder snoeischaar). Door ze met de handen weg te breken komen ze ook niet zo snel terug.

Op de snoeiwonden het teveel en de slecht ingeplante scheuten wegtrekken. Ook de rechtopstaande scheuten met vertakkingen die geen vruchten dragen kunnen weggetrokken worden. Scheuten trekken helpt bij het voorkomen van schadelijke parasieten (Perenbladvlo, takluis en roze luis).

Witziektepluimen verwijderen bij appelbomen en sierappels

 De geÔnfecteerde pluimen (scheuttoppen) wekelijks wegbreken of wegknippen.
Zeer vatbare rassen zijn 'Jonathan', 'Braeburn', 'Jonagold' en 'Idared'.

Te lang/ onbruikbaar zijhout terugsnoeien

Zijhout welke te lang uitgroeit en welke geen vruchten draagt kan men ook terugsnoeien tot op een zwakkere, omlaag groeiende scheut. 

Sterkgroeiende scheuten innijpen

Sterkgroeiende scheuten die men wil behouden kan men inknippen/ innijpen om een groeiremming te krijgen en om hetzelfde groeiseizoen korte vruchtscheuten te krijgen. Dit innijpen kan men toepassen einde juni en een laatste maal einde juli.

Scheutgroei bij zaagwonden wegbreken

Bij de gemaakte zaagwonden (wintersnoei) kunnen meerdere scheuten ontstaan. Laat 1 horizontaal groeiende scheut staan en breek de overige scheuten weg.

Wildopslag bij entelingen (= Pas geŽnte fruitboomonderstammen)

Bij voorjaarsentingen en bij het omenten (kroongriffel en stekelvarkensenting) ontstaan er talrijke wilde scheuten van het oude ras of van de fruitboomonderstam. Deze zal men geleidelijk aan in meerdere keren verwijderen. 

Zorgen na de zomersnoei: schimmelaantastingen, wondbehandeling en uitbuigen

- Scheuten aangetast door schimmels zal men niet laten liggen onder de fruitbomen. Er kan een herÔnfectie gebeuren vanuit dit snoeihout.

Kruidachtige gezonde scheuten hoeven niet opgeruimd te worden en mogen onder de fruitboom blijven liggen. (Je mag deze ook in een composthoop verwerken)

- Wondbehandeling is meestal overbodig. De gemaakte snoeiwonden genezen snel en goed bij droog en warm weer.

- De overblijvende opzij groeiende scheuten en twijgen kunnen eventueel horizontaal uitgebogen worden. Dit kan gebeuren d.m.v. gewichtjes of  touw. Horizontaal groeiend vruchthout zal meestal beter bloemknoppen/ gemengde knoppen dragen. Het volgende seizoen is er meer kans op een goede fruitoogst. 

   Voor meer informatie: zie boek "Groente & Fruit Encyclopedie"

 

Succes als je dit wil toepassen!

plaatje index

 

Veel fruitplezier!
10/11/13
De Kinder G.

 

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur  
 

Vragen?

Stel uw fruitvragen, lees tips in de fruitblog "Inheems- en uitheemsfruit - FruitABC"