Start - Index rubriek

Jostabes/ jostaberry

Kruisbessen planten & snoeien

Kruisbes/ stekelbes vermeerderen.

Kruisbessen/stekelbessen talen

Rode trosbes: wintersnoei

Rode trosbes: zomersnoei

Worcesterberry

Zwarte trosbes snoeien

---

Ziekten en plagen

Vroege bladval

Meeldauw bij kruis/stekelbessen