Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Houtig kleinfruit- Vaccinium -->Blauwe bes -bemesting en pH (Vaccinium corymbosum)


Bemesting en pH bij blauwe bosbessen (Vaccinium corymbosum) voor een optimale groei

Bemesting en pH voor blauwe bosbessen zijn erg belangrijk voor een gezonde groei! Bij blauwe bessen gebruikt u geen kalkrijke meststoffen en ook geen verse organische mest. In maart bemesten met gedroogde organische meststoffen (koemest) of traagwerkende scheikundige meststoffen en zuurwerkende meststoffen. Ook is een mengsel 1/2 compost + 1/2 fijn hakselhout bruikbaar. Dek de grondoppervlakte af met 10 cm hakselhout. Mulchen met hakselhout zorgt voor een goed bodemleven en een optimale groei.

Bemesting bij het planten van Vaccinium?

Bemesting de volgende jaren?

Pas één tot drie jaar nadat de blauwe bessenplanten goed in groei zijn, kan men voorzichtig bijmesten.

Welke meststoffen gebruiken bij blauwe bessen?

Welke meststoffen mogen NIET gebruikt worden bij blauwe bessen?

Op welk tijdstip (maand) bij voorkeur blauwe bessen bemesten?

Zuurgraad/ pH voor blauwe bessen en bosbessen

De pH is te beïnvloeden door:

Mulchen

Grond afdekken met mulch en met speciale matten.

Moeilijke woorden? Zie rubriek Vakjargon en wordt volger op twitter https://twitter.com/gdekinder
 

Nuttige weblinks:
Blauwe bessen: bemesting en pH voor optimale groei

Ziekten, plagen en gebreksziekten
Bladverkleuring/ bladchlorose en bladval bij blauwe bosbes
Vitaminen en anti-oxidanten in winterappels, bottelrozen, pruimen en blauwe bessen.