Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Houtig kleinfruit-Vaccinium-->Blauwe bes - Snoeien (Vaccinium corymbosum)


Snoeien van blauwbessen
(Vaccinium corymbosum)

Oudere planten van blauwe bessen kunnen gesnoeid worden in februari-maart. Door te snoeien blijven de bosbessenstruiken groeikrachtig, gezond en geven dikkere bessen. Verwijder te lage takken en twijgen en zorg voor een goede lichtdoordringing in de blauwbessenstruik. Dunne vruchttwijgjes kunnen op ca 10 cm ingekort worden. Vervang een oude, dikke tak door een jonge grondscheut. Gebruik zomersnoei bij sterke groeiers om meer kort vruchthout te bekomen: jonge scheuten op 4 bladeren innijpen tussen mei en juli.

Overzicht bosbessensnoei.
Doel van de snoei
Snoei eerste jaren
Snoeitips
Snoei op latere leeftijd
Jaarlijkse verjongingsnoei
Drastische snoei

Doel van de blauwe (bos)bessensnoei.

Een goede snoei voorkomt dat de blauwbessenstruiken te dicht of te hoog worden en de bessen te klein blijven. Door te snoeien is het plukken op een kortere periode mogelijk. De totale productie (kg) per plant is door te snoeien meestal wat lager.
Door de snoei zal men de groei in de planten houden en eveneens nieuwe groei stimuleren. Het snoeien is ook een snelle dunmethode.

Snoeien van blauwe bessen de eerste jaren.

In de eerste twee jaren na het planten wordt weinig gesnoeid en alleen het onderste, zwak vruchthout, kort boven de grond wordt weggenomen of uitgedund.  Te zwakke twijgen zal men volledig verwijderen. 
Bij te zwakke groei van de blauwbessenstruiken kan men al het vruchthout wegknippen. (Vruchthout zijn de korte zijtwijgjes)
Er moet een evenwicht zijn tussen de groei en de productie van bessen. Een te hoge bessenproductie is bij jonge planten nadelig voor de vegetatieve groei, zodat de bessen klein blijven en de planten kunnen afsterven.
Men raadt soms aan de eerste 2 jaren geen bloemen (bessen) te laten komen aan de struiken, zodat de hergroei optimaal kan zijn. 

Snoeitips voor blauwe bessen - Vaccinium corymbosum:

Snoeitijdstip: februari - maart (of soms na de blauwbessenoogst). Zie "Fruit-snoeikalender"
Vruchthouttakjes afwisselend op enkele bloemknoppen snoeien (3) en op bladknoppen (basisknoppen). Een stevige zijtwijg mag wat meer bloemknoppen dragen (5) dan een zwakke zijtwijg. Hierdoor bekom je dikke blauwe bessen en toch een goed evenwicht tussen groei en productie.

Snoei op latere leeftijd (Onderhoudssnoei van blauwe bessen).

Vanaf derde/ vierde jaar:
- Verwijder al het zieke/ beschadigde hout.
- Verwijder enkele oude, minder groeikrachtige takken.
- Verwijder te laaghangende takken en twijgen.
- Vruchthoutsnoei bovenin de blauwe (bos)bessenstruik, om een betere lichtdoordringing te krijgen.
- Vruchttwijgen kan men doorknippen.

Zorg voor een vitale/ groeikrachtige blauwbessenstruik. Op ouder hout krijgt men kleinere blauwe bessen en een tragere rijping. De zon moet elke tak kunnen bereiken.

Later worden regelmatig de oudste gesteltakken aan de grond afgezaagd en vervangen door grondscheuten en wordt het vruchthout wat uitgedund. Beperk het aantal gesteltakken tot 3-5 stuks, zodat er voldoende licht tot beneden kan komen.

Blauwe bessenstruiken jaarlijkse wat verjongen bij de snoei.

Voor een goede verjonging, regelmatig terugsnoeien tot een lagerstaande zijtak. Hierboven laat men een kleine stomp (2-3 cm), anders geneest de snoeiwonde slecht en gaat de zijtak ook afsterven.
Oudere, zware takken vervangen door jonge grondscheuten. Steeds op een paar cm boven een zijtak(je) snoeien, om een goede genezing te krijgen.
Te laag zittende zijtakken zal men wegsnoeien.

Blauwe bessen drastisch snoeien, zorgt dat je 2 jaar niet kan oogsten!

Indien nodig kunnen de planten volledig tot tegen de grond afgezaagd of afgemaaid worden. In het derde jaar na dit afzetten, kan opnieuw geoogst worden. Sommige blauwe bessenrassen lopen moeilijk uit bij deze drastische snoei. 'Berkeley' en 'Coville' maken moeilijk nieuwe scheuten. Snoei hier liever in tot op een jonge zijtwijg. Als er geen jonge twijg is, laat je minstens een stomp van 15 cm staan. Hierop ontwikkelt zich normaal wel een nieuwe scheut/ twijg.

Zomersnoei bij blauwe bessen.

Bij te sterk groeiende blauwe bessenrassen (vb. Vaccinium corymbosum 'Patriot', 'Reka' en 'Elliott') mag zomersnoei toegepast worden.

Tijdstip: mei - juli.

Jonge scheuten aan de gesteltakken worden regelmatig op 4 bladeren ingenepen (ca 10 cm).  Hierdoor bekom je kort en compact vruchthout dat minder gaat doorhangen en waar de vruchten/bessen vroeger rijpen. De jonge verlengenis wordt meestal NIET ingekort, zodat elke tak nog meer in de hoogte kan groeien.

Herhaal deze zomersnoei om de 2 weken. 
Zomersnoei op jonge scheuten van blauwe bessen.

Er zijn ook via internet firma's te contacteren om bomen en struiken te snoeien:

 

Zie ook "groeiregeling d.m.v. zomersnoei" . Volg de dagelijkse fruittips mee op twitter! https://twitter.com/gdekinder