Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Nomenclatuur index


<-- Klik in de menu links een onderwerp aan.

Betekenis van wetenschappelijke plantennamen. Wetenschappelijke namen hebben een betekenis en zijn universeel (overal te gebruiken).

Betekenis van botanische namen. ABC van het plantenlatijn. Nomenclatuur planten.

Wetenschappelijke plantennamen hebben een betekenis.

Plantennomenclatuur is een internationale, wetenschappelijke naamgeving voor planten en plantengroepen. (nomen = naam, calare = geven).

In de oudheid benoemde men planten met een geslachtsnaam die lang en beschrijvend was en hiervoor gebruikte men het Latijn en het Grieks. Theophrastus (4de eeuw voor Chr.) ordent de planten volgens opvallende morfologische kenmerken. Later verdween het gebruik van het Grieks voor plantennamen en werd meer Latijn gebruikt.

In de middeleeuwen gebeurt de ordening van planten volgens de geneeskrachtige werking van planten (kruidenboeken) en kloosterlingen gebruiken wetenschappelijke namen in het Latijn. (Vanaf het jaar 500 tot 1500 na Chr.)

De Zweedse botanicus Carolus Linnaeus (1707-1778) was de grondlegger van de huidige naamgeving voor planten en gaf in 1753 een belangrijk boek uit nl. de "Species Plantarum". Elke plant krijgt hierin een tweeledige naam, bestaande uit een geslachtsnaam en een soortaanduiding.

Het prioriteitsbeginsel zorgt ervoor dat elke plant slechts één correcte en geldige wetenschappelijke naam kan bezitten en hierbij heeft de eerste wettige naam na 1753 altijd voorrang. Andere wetenschappelijke namen voor die ene plant worden dan synoniemnamen.

Belangrijke voordelen van het gebruik van wetenschappelijke namen zijn:

- Slechts één naam voor één plantensoort. Het voorkomt misverstanden.

- Universeel door alle plantkundigen en vakmensen overal in de wereld te gebruiken.

- Onderlinge verwantschap is gemakkelijk te zien. Bijvoorbeeld Prunus domestica (pruim), Prunus persica (perzik), Prunus armeniaca (abrikoos), Prunus triloba (amandelboompje) en Prunus dulcis (amandel) behoren alle tot het geslacht Prunus (= steenfruit). Alle steenfruitsoorten behoren tot dezelfde plantenfamilie. Zie "Fruitsoorten en plantenfamilie (A-M)"

- Duiden vaak een eigenschap aan, zoals bijv. geneeskrachtig, eetbaar, kleur, geur en gebruik. Zie betekenis van wetenschappelijke (geslachts)namen en van soortnamen. Zie ook verklarend plantenwoordenboek: ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen. Vergeten of historische groenten zijn terug in!

- Vertellen soms iets van de herkomst, zoals bijv. sibirica = uit Siberië afkomstig

- Het is gemakkelijk om extra informatie via internet en een plantencatalogus op te zoeken.

Op internet informatie opzoeken met een wetenschappelijke plantennaam is eenvoudig.

Online interactieve oefeningen.  
 

Nieuw plantenboek!

ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen

Auteur: Guy De Kinder
Omvang: 197 pagina's
ISBN 978-94 906 54009
A5-formaat (21 x 14,8 cm) 
 Meer info
Dit boek is te bestellen bij shopmybooks.com

Tip!
 

Stel uw fruitvragen, lees tips in de fruitblog "Inheems- en uitheemsfruit - FruitABC"

 --

Zoeken op deze site:

Aangepast zoeken