Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Nomenclatuur index --> Akkerbouwteelt


Akkerbouwgewassen: grassen, granen, nijverheidsgewassen, rooi-/hakvruchten, groenbemesters en voedergewassen.

Akkerbouwteelten komen vooral voor op landbouwbedrijven, maar soms ook als groenbemester, ter afwisseling met een groentegewas. Als dierenvoeder nemen ze een belangrijke plaats in.

Typische akkerbouwgewassen zijn: suikerbieten, aardappelen, grassen, graansoorten, snijmaïs, vezelvlas, koolzaad, zonnebloemen en cichorei.

.

Grassengroep:

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:

Agrostis canína var. canina = Hondsstruisgras, Kruipend Struisgras
Agrostis canina var. arida = Heidestruisgras
Agrostis stolonifera = Fioringras, Witstruisgras
Agrostis ténuis =Gewoon struisgras
Alopecurus praténsis = Vossestaart, Weidevossestaart
Ammóphila arenária = Helmgras
Cynosúrus cristátus = Kamgras
Dactylis glomerota = Kropaar
Deschámpsia flexuósa = Bochtige Smele
Leymus arenarius (syn. Elymus arenárius) <n> = Zandhaver
Elytrigia júncea = Biestarwegras
Festuca arundinacea = Rietzwenkgras
Festuca ovina = Schapegras
Festuca ovina var. ovína = Fijnbladig Schapegras
Festuca ovina var. duriuscula = Hardzwenkgras
Festuca pratensis = Beemdlangbloem
Festuca rubra var. trichophylla = Fijn uitlopervormend Roodzwenkgras
Festuca rubra var. rubra = Uitloper vormend roodzwenkgras
Festuca rubra var. fallax = Gewoon Roodzwenkgras
Hordeum secalinum = Gerstgras
Lólium multiflórum = Italiaans Raaigras
Lolium multiflorum 'Westerwoldium' = Westerwolds Raaigras
Lolium perénne = Engels raaigras
Phleum nodosum = Klein Timothee
Phleum pratense = Timothee of Lammerstaart
Poa nemorális = Bosbeemdgras, Schaduwgras
Poa pratensis = Veldbeemdgras
Poa triviális = Ruw Beemdgras


Nomenclatuur granen:

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:
Avéna satíva = Haver
Hordeum vulgáre = Gerst- meerrijig
Secále cereále = Rogge
Triticale (Triticum x Secále) = Triticale (Tarwe x Rogge)
Trítium aestívum = Tarwe
Zea mays var. indurata = Mais-korrel

 

Nomenclatuur handelsgewassen of nijverheidsgewassen:

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:
Brassica napus var. napus = Koolzaad (raapolie, veevoer)
Carum carvi = Karwij (olie voor zeep en likeur)
Cichórium intýbus = Cichorei: -wortel (suikerijwortel)
Húmulus lupulus = Hop
Linum usitatíssimum = Vlas, Lijnzaad (vezelvlas, olievlas)
Nicotiána tabácum = Tabak
Papaver somniferum = Blauwmaanzaad / Slaapbol


Nomenclatuur rooivruchten (hakvruchten):

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:
Beta vulgáris 'Altissima' = Suikerbiet
Solánum tuberósum = Aardappel


Nomenclatuur voeder- en groenbemestingsgewassen (Gr.)

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:
Beta vulgaris var. vulgaris = Voederbieten of Stekbiet
Brassica napus var. biennis = Bladkool (Winterkoolzaad)
Brassica napus var. napobrassica = Knolraap, Koolraap, Rutaborga
Brassica olerácea convar. acephala = Voederkool, Voederzomerkool
Brassica oleracea var. medullosa = Mergkool
Brassica rapa var. autumnalis = Perko, Voederwinterraapzaad
Brassica rapa var. oblonga = Stoppelknollen of rapen, veldrapen
Lupinus luteus = lupine (groenbemester of veevoeder)
Lupínus lúteus = Gele Lupine
Medicágo satíva (Medicago) = Luzerne
Orníthopus satívus = Serradelle, Vogelpootje
Phacélia tanacetifólia = Phacelia, bijenvriend, bijenbroed
Pisum sativum = Velderwten
Ráphanus satívus var. oleiformis = Bladrammenas (Siletta), Voederradijs
Secále cereále = Snijrogge, Zomerrogge en Winterrogge (-koren)
Sinápis alba = Gele Mosterd (Witte Mosterd), Energo
Spergula arvensis var. satíva = Spurrie
Trifólium alexandrinum = Alexandrijnse Klaver
Trifolium incarnátum = Incarnaatklaver
Trifólium pratense = Rode Klaver
Trifolium repens (weide) = Witte Klaver of Schapebloem
Vícia faba = Veldbonen (Waalse-, wier-, paarde-, duivebonen)
Vicia satíva = Voederwikke (Vitsen)
Zea mays var. indurata = Mais, Snij- of deegrijpe kuilmais (silomais)Mengelingen van groenbemesters:

WETENSCHAPPELIJKE NAAM-- NEDERLANDSE PLANTENNAAM:
Secále cereále/ Vícia satíva = Rogge + wikke
Vicia faba / Brassica oleracea medullosa = Duivebonen + mergkool
Vicia faba/ Pisum sativum/ Vicia sativa = Paardenbonen + Velderwten/ wikke

Verklarend plantenwoordenboek: ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen.

Auteur: G. De Kinder - www.houtwal.be

Laatste aanpassing: 22/01/2010