Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Nomenclatuur index --> Regels (1)


Regelgeving voor de schrijfwijze van wetenschappelijk namen

(Theoretische achtergronden)

DUTCH
ENGLISH
LANGUAGE
Inleiding: algemeenheden Introduction: generalities Dutch
Regels i.v.m. schrijfwijze en uitspraak. Rules about writing en pronunciation Dutch
Gewijzigde wetenschappelijke namen (synoniemen) Changed botanical names and synonymous Latin

.

Spellingsregels of nomenclatuurregels bij de schrijfwijze

Vb. Wetenschappelijke naam van het perenras 'Doyenné du Comice'

Pyrus communis var. sativa cv. 'Doyenné du Comice'
1 2 3 4 5 6 7 8

Richtlijnen bij het juist schrijven en aanduiden van plantennamen:
 

Genus of geslachtsnaam: (1)

Genus = geslachtsnaam. Wordt altijd met een hoofdletter geschreven.

Species of soortaanduiding: (2)

Species = soortaanduiding. Wordt altijd met een kleine letter geschreven.

Variëteit of botanische variëteit (var.): (3)

Het woordje var. of variëteit mag je weglaten bij een plantennaam.

De variëteitsnaam wordt altijd met een kleine letter geschreven.

In teksten raad men aan de wetenschappelijke plantennamen cursief te plaatsen.

Cultuurvariëteit of cv of cultivar: (4)

De afkorting c.v.: cultuurvariëteit = cultivar = ras . Mag weggelaten worden. --> (cv)

De rasnaam of c.v. wordt altijd voorafgegaan door één aanhalingsteken links bovenaan. (5)

Na de rasnaam komt er ook één aanhalingsteken. (rechts)
De cultuurvariëteit wordt altijd met een hoofdletter geschreven.
Hoofdletters uitgezonderd bij volgende onderdelen van de rasnaam: du,  van, de, (d'), of.  (6)
Deze 4 woordjes welke soms in rasnamen voorkomen worden steeds met een kleine letter geschreven (Komen vooral voor in cv's met een Franse oorsprong.)

Zie ook tuin- en plantenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".
 

Juiste schrijfwijze in een schema:

Klemtonen aanduiden bij botanische plantennamen.

Er zijn voor de klemtonen 2 mogelijkheden om dit aan te duiden op papier:  vb. Tagetes
     Tagétes
(Bij het schrijven de klemtonen niet noteren, behalve bij rasnamen!)
 

Boekentip: Verklarend plantenwoordenboek: ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen.

Plantenlatijn betekenis. Etymologie van wetenschappelijke plantennamen. Latijnse plantennamen en Griekse plantennamen.
 

.

 

 Laatste aanpassing: 17/12/2009