Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Nomenclatuur index --> voordelen van wetenschappelijke namen


Gebruik zoveel mogelijk wetenschappelijke namen en volg hierbij de regelgeving!

Waarom is het nuttig van wetenschappelijke plantennamen te gebruiken?

Zie ook tuin- en plantenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Boek "ABC van het plantenlatijn" bestellen bij de online boekhandel "shopmybooks".


 


Regelgeving bij het gebruik van wetenschappelijke namen:

Bij de regelgeving over en het gebruik van namen en rechten spelen veel verdragen en wetten een rol. Om verwarring te voorkomen zijn die niet telkens in de tekst vermeld. 

Het zijn o.a.:
- International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP);
- Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW);
- Nederlands Rassenregister (NRR);
- Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW);
- Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (IVBK);
- Unieverdrag van Parijs;
- International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV);
- Uitspraken van arrondisementsrechtsbanken en de Hoge Raad.
 


Nomenclatuurregels (Codes):

Het boek dat de naamgeving van wilde planten regelt is de: "International Code of Botanical Nomenclature"

Het boek dat de naamgeving van gekweekte planten regelt is de: "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants". Nomenclatuurregels zijn nodig om eenheid, stabiliteit en duidelijkheid in de naamgeving te brengen.

De wetgeving voor cultivars werd in 2005 grondig herzien. Belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de classificatie van cultivars.

Per 5 jaar komen er herdrukken uit van naamlijsten met naamswijzigingen uit. Met de nu pas verschenen lijsten liggen de benamingen dus vast voor de periode 2005 - 2010.

Meer informatie nodig?

Boekentip: Verklarend plantenwoordenboek: ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen.

Boek "ABC van het plantenlatijn" bestellen bij de online boekhandel "shopmybooks".
 

Zie overzicht index plantennamen - plantennomenclatuur