Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Appeloverzicht  -> Schone van Boskoop: onvruchtbare boom 2 (Malus domestica)


Fruitbomen snoeien in de tuin: Onderhoud

Hoe een onvruchtbare Boskoop-appelboom behandelen? 
(Malus domestica 'Schone van Boskoop'). (2)

 Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

 

Planten van zoete kersen (Prunus avium)

Malus domestica 'Schone van Boskoop' is soms de eerste jaren onvruchtbaar. Om de vruchtbaarheid van een sterkgroeiende appelaar te verbeteren kan je o.a. uitbuigen, wortelsnoei en zomersnoei toepassen. De groeisterkte wordt erg beÔnvloed door de entplaats, onderstamkeuze en door de bemesting.

Overzicht 

Probleemstelling:

Een halfstam appelboom die zeer goed groeit, maar door allerlei mogelijke oorzaken geen vruchten geeft. Welke oplossingen zijn er zoal om toch te kunnen oogsten in de nabije toekomst?

Behandelingen van zo'n onvruchtbare appelboom?

Een combinatie van verschillende maatregelen is mogelijk.

Wortelsnoei bij appelbomen

Wortelsnoei is goed mogelijk bij appelaars en perelaars (Zie "wortelsnoei" )

Belichtingssnoei

Zorg voor een goede belichting in de fruitboom. Je kan nu reeds onbruikbare twijgen/ takken uit de fruitboom zagen/ knippen. De maand juli is  beter geschikt hiervoor (Zie artikel "Zomersnoei" artikel Guy.) 
Hopelijk zijn er geen andere bomen die de belichting belemmeren.

Takken uitbuigen/ afbuigen bij appelbomen is groeiremmend en geeft meer bloemknoppen!

Dit uitbuigen kan nu nog in augustus/ begin september gebeuren, zodat je het resultaat volgend jaar kan zien. De maanden mei, juni en juli zijn normaal beter geschikt om uit te buigen.

Na het uitbuigen zouden de gesteltakken van de appelboom onder het horizontale door moeten zitten en dit zonder de zgn. "kattenruggen".
Het uitbuigen kan je doen met touwen. Zorg dat je voldoende grote lussen gebruikt, die niet kunnen ingroeien. 

De gesteltakken en vruchttakken moet je zodanig uitbuigen/ afbuigen, zodat ze als een (open) paraplu naar beneden hangen. Zijhout/ vruchthout aan de gesteltakken horizontaal uitbuigen. 

Breng het touw ongeveer in het midden van de appeltak en buig deze voldoende diep naar beneden. Knoop het touw vast, maar zorg dat het niet kan insnoeren aan de tak. Bij een goede stand loopt de tak schuin naar beneden, zonder zgn. "kattenrug". 

Hoe hoger in de fruitboom, des te lager mogen de takken uitgebogen worden. Bij dit werk kan af en toe takbreuk optreden. Uitgebroken takken snoei je weg.

Na enkele maanden behouden de uitgebogen takken/ twijgen hun stand en kunnen de touwen eventueel verwijderd worden.

 

Afbeelding uitbuigen bij Malus domestica 'Schone van Boskoop'
Uitgebogen Boskoop-appelboom (Malus domestica).
1. Boompaal, 2. spijker/ nagel, 3. uitgebogen gesteltak, 4. entplaats, 5. aangebonden kop, 6. uitgebogen jonge twijg, 7. uit te buigen jonge twijg, 8. zwarte gehouden boomspiegel 9. grasstrook

Entplaats in de grond geeft een te sterke groei!

Door jaarlijks te mulchen kan de entplaats onder de grond komen. Hierdoor kan het geŽnte fruitras wortels vormen, zodat de groeiverzwakking ongedaan wordt gemaakt. 
Je kan dan de entplaats opnieuw vrijmaken en eventuele wortels aan de entknobbel verwijderen. 
De entplaats zou minstens 10 cm boven de grondoppervlakte moeten zitten.

Kies een zwakgroeiende onderstam zoals 'M9'

- Indien je nog nieuwe laagstambomen met 'Schone van Boskoop'/ 'Rode Boskoop' zou kopen, dring er dan op aan dat je appelbomen krijgt die op de zwakke appelonderstam 'M9' geŽnt zijn. Zelf gaan enten op zaailingen van pitten geeft een bijzonder sterke groei, en dus laat vruchtbare fruitbomen .
Voor de meeste andere appelrassen is 'M9' wat te zwak (Liefhebbersteelt)

Geef niet te veel stikstofmeststof!

Niet te veel bemesten met stikstofrijke (N) meststoffen (= groeistimulerend). Kippenmest en duivenmest is zeer rijk aan stikstof.
Gebruik bij voorkeur een samengestelde scheikundige/ organische meststof welke rijk is aan kalium (K). Ook patentali is rijk aan kalium en magnesium.

 

Zie ook deel 1: Onvruchtbare Boskoopappel


Smakelijk en veel fruitplezier!
Laatste aanpassing: 11/11/13

De Kinder G. - www.houtwal.be

 

Bronnen - Literatuur - foto's: