Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Perenoverzicht  -> Perenbladgalmijt op perenbomen (Pyrus communis)

Fruitbomen in de tuin: plantenziekten en plagen op perenbomen.

Auteur:
Guy De Kinder - www.houtwal.be
 

Bladbeschadiging bij peren: Perenbladgalmijt (Perenbladpokkenziekte). 

Perenbladgalmijt/perenpokziekte wordt veroorzaakt door jonge mijten die plantensap van peren opzuigen. Overwintering tussen de knopschubben. Vanaf de vroege lente ontstaan op de jonge perenbladeren kleine, groene wratjes die rond eind april rood verkleuren en later zwart worden. Bij een kleine aantasting is het voldoende de aangetaste bladeren en scheuten te verzamelen en te verbranden. Wetenschappelijke naam: Phytoptus pyri (syn. Epitrimerus pyri)
 

Vraagje van een lezer:

Toen wij vier jaar geleden verhuisde hebben we een klein Pyrus communis 'Gieser Wildeman' perenboompje gekocht.

Elk jaar krullen de blaadjes naar binnen en komen er oranje stippen op de bladeren.
Het geheel staat er heel zielig bij. De oogst is minimaal. Het boompje staat op kleigrond.

Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?

1. Algemeenheden over de perenbladgalmijt:

Wetenschappelijke naam plaag: Eriophyes pyri, (Phytoptus pyri, Epitrimerus pyri)
Komt vooral voor op perenbomen (Pyrus communis)

2. Schadebeeld van de Perenbladgalmijt 

Plantenziekten en plagen: perenbladgalmijt (Eriophyes pyri) op bladeren van een perenboom.

Galmijtenaantasting in perenknoppen en perenbladeren:

Deze bladgalmijt (mini-spinnetje) overwintert tussen de schubben van perenblad- en bloesemknoppen. 

Zodra de temperatuur 11°C. bereikt, worden de mijten actief, zuigen aan de jonge perenblaadjes en beginnen de wijfjes met de eileg.

Algemeen komt dit tijdstip overeen met het stadium zwellende knop tot schuivende knop (begin maart).

De jonge bladgalmijten veroorzaken door het opzuigen van het plantensap de perenpokziekte.
Reeds vanaf de vroege lente ontstaan op het jonge perenblad kleine, groene wratjes of zgn. pokken die rond eind april dofrood verkleuren en nadien zwart worden. 
Zeldzamer worden de jonge perenvruchten aangetast.

Aanvankelijk treft men de bladgalmijten aan op de jonge perenblaadjes en vruchtjes.
Na korte tijd dringen ze langs de huidmondjes in de perenbladeren en leven verder in de bladverdikkingen.
Uitwendig worden de geelgroene vlekjes zichtbaar.
De bladgalmijten prikkelen de cellen voor sapproductie waardoor het celweefsel vergroot, opzwelt en enigszins sponsachtig wordt.

Migratie van de perenbladgalmijt:

Als de bladeren te talrijk met perengalmijten zijn bewoond of te zwaar beschadigd zijn, migreren de mijten naar nieuwe perenbladeren.
Via een opening aan de onderzijde kruipen ze uit het blad en ze maken op een andere plaats een nieuwe gal. 

Het tijdstip van de zomermigratie is moeilijk te bepalen.
De migratie kan beginnen ergens in juli.
De mijten verlaten de gallen in het begin van de herfst, omstreeks de peren-oogst, om te overwinteren in de knoppen.

perenbladgalmijt_opvrucht.jpg (18151 bytes)

3. Bestrijding van perenbladpokziekte (Phytopsis pyri): 

- Winterbespuitingen bij het zwellen van de perenknoppen. (Januari - februari).
Voor de juiste middelen kan je best in een tuincentrum informeren.

Het is een aantasting van een mijt, een heel klein spinnetje. Scheikundige producten hiertegen werkzaam noemt men acariciden of spintdodende middelen.

- In de lente en zomer kan men de aangetaste perenscheuten, perenbladeren en perenvruchten verzamelen en verbranden. Dit is in het begin van een aantasting zeker voldoende.

- Bij een zware aantasting is een voorjaarsbehandeling met spuitzwavel nuttig. Deze spuitzwavel werkt tegen de perenroestmijt (Epitrimerus pyri) en de perenpokziekte veroorzaakt door de perengalmijt (Phytopsis pyri). In het voorjaar tijdens het uitloop van de knoppen een eerste bespuiting uitvoeren. Indien nodig een tweede bespuiting uitvoeren vlak voor de bloei.
Let op voor gevoelige rassen. Bij warm weer de dosering verlagen.

- Op onderstaande adressen kan je nog meer info vinden over ziekten en plagen op planten.

Met de wetenschappelijke naam kan je ook meer informatie zoeken op internet over deze parasiet.

Pyrus communis: peer

Bronnen - Literatuur - foto's :

https://twitter.com/gdekinder

- Boek "Plantenziekten in cultuurgewassen en openbaar groen" van dhr. A. Hallemans.
- Rode vlekjes op perenbladeren door de perenpokziekte.
- Boek: Plagen op appel en peer.
Uitgave van Ministerie van Middenstand en Landbouw, dienst ontwikkeling fruitteelt. Uitgave 2000
- Boek "Groente- en Fruitencyclopedie", auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder.
Uitgeverij Groenboekerij (Kosmos, Utrecht)

http://www.bioimages.org.uk/HTML/R58978.HTM
http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6phypyr.htm

 

Laatste aanpassingen op 12/11/13
Dit artikel werd samengesteld door G. De Kinder

Stel een vraag of stuur een opmerking aangaande dit artikel via het http://fruitabc.blogspot.be  discussieforum

© Copyright 2000, Guy De Kinder, alle rechten voorbehouden, www.houtwal.be