Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Perenoverzicht  -> Perensnoei (2) bij perenbomen (Pyrus communis)


Fruitbomen in de fruittuin: perensnoei.
Vorm- en onderhoudssnoei bij perenbomen (2)
(Pyrus communis). 'Conference' wordt niet zoals Doyenné du Comice gesnoeid!

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be
http://twitter.com/gdekinder

Rasseneigenschappen i.v.m. de perensnoei. Niet alle perenrassen worden op dezelfde manier gesnoeid! Hoe praktisch perenbomen/ perelaars snoeien?

Planten van zoete kersen (Prunus avium)


Raseigenschappen i.v.m. de perensnoei

Men dient de snoeiwijze bij deze perelaars aan te passen aan de cultivar (perenras).

  •  Pyrus communis 'Conference' en 'Concorde'

1-2-3-regel toepassen. Het eerste jaar laat men een aantal eenjarige twijgen staan. Het 2de jaar is dit ideaal vruchthout, welke men inkort op een aantal gemengde knoppen. Het eenjarige uiteinde, van een tweejarige tak, knipt men meestal weg. (Sommige kenners raden aan van het eenjarige uiteinde op enkele bladknoppen in te snoeien om groeikracht in de tak te houden). Het 3de jaar kan men dit driejarig vruchthout verwijderen door op een kleine stomp te knippen.
Op vruchttakken ouder dan 3 jaar heeft men meestal kleine perenvruchten. Snoei de meeste driejarige vruchttakken terug tot op enkele bladknoppen kort bij de harttak & draagtak.
Eenjarige twijgen op de vruchttakken (of op de gesteltakken) worden soms getopt (ingesnoeid) om te voorkomen dat ze onder het gewicht van de vruchten onderin de boom zouden zakken. (Conference geeft dikwijls bloemen en vruchten op de middellange eenjarige twijgen)
Gesteltakken van de perenbomen uitbuigen tot op 70° t.o.v. de harttak/ middentak.
De kop van de perenboom jaarlijks blijven snoeien (1/3 wegsnoeien).
Conference is een zeer productief perenras dat vroeg en regelmatig vruchten geeft.
Het perenras 'Concorde' lijkt erg op 'Conference', maar is minder gevoelig voor de schimmelziekte takschurft. Hierdoor is 'Concorde' beter geschikt voor bio-fruitteelt.

Pyrus communis 'Conference'. De meest gekweekte peer in Nederland en Vlaanderen! Bijna een jaar te bewaren.'Conference'. Meest gekende peer

  • 'Bonne Louise d'Avranches'

Men kan hier best de 1-2-3-snoei -regel op toepassen.
Indien er veel tweejarig vruchthout aanwezig is, dan kan je veel ouder en kort vruchthout wegsnoeien.
De kop van de perenboom regelmatig terugnemen op een lagerstaande tweejarige twijg.

  • 'Durondeau' (Typische Belgische peer)

De snoei van dit perenras moet gericht zijn op een regelmatige productie. Sterke snoei na een matige perenproductie en voorzichtige snoei na een zware perenoogst.
Door teveel gemengde knoppen te behouden, krijgt men meer kans op een beurtjaar.
Durondeau kan ook vruchten geven op eenjarig hout.
Prikkelend snoeien om de gesteltakken voldoende stevig te houden.

Pyrus communis 'Durondeau'. Een typische Belgische herfstpeer met speciale smaak. 'Durondeau' peer

  • 'Doyenné du Comice' (Koninginnepeer)

De 1-2-3-regel kan men hier voor 40% toepassen.
60% van het ouder vruchthout (+ 2 jaar) is hier ook bruikbaar.
Dit ouder vruchthout mag je laten staan, daar je hierop ook dikke perenvruchten krijgt.
De gesteltakken van de perenboom minder diep uitbuigen dan bij Conference. (Ongeveer 50° t.o.v. de harttak)
Geen eenjarige twijgen behouden aan het uiteinde van de gesteltakken.
Géén eenjarige gestekelde twijgen behouden.
Goede éénjarige twijgen zijn middelmatig van ontwikkeling en staan vooral zijdelings op de draagtakken.
In een jaar met weinig gemengde knoppen kan je de meeste eenjarige twijgen verwijderen. (Minder vruchtrui)
Bij te sterke boomgroei kan men begin juni een aantal sterke scheuten wegbreken.
Doyenné du Comice (koninginnepeer) is een perenras dat zeer grote bomen vormt. De vruchtbaarheid is soms laag. Het ras is tevens erg gevoelig voor beurtjaren.
Bij te sterke boomgroei (zware grond) laat men soms vergaffelingen staan om de groei mee op te vangen.

Pyrus communis 'Doyenné du Comice', een bijzonder fijne handpeer! Moeilijk te snoeien! Koningin der peren 'Doyenné du Comice', een bijzonder fijne handpeer.

  • 'Beurré Hardy'

Dit perenras geeft een zeer sterk groeiende boom. In de jeugdjaren is uitbuigen gewenst. 
Dit perenras is pas laat vruchtbaar.
De beste vruchtgrootte heb je op ingeknipte tweejarige takken.

  • 'Josephine de Malines' (Bewaarpeer, eetpeer)

Dit perenras vormt afhangende, broze takken die gemakkelijk afbreken. Van nature uit heeft de boom gemakkelijk kale takken onderaan de boom.
Jaarlijks vervangsnoei toepassen. Lees meer over de snoei van Josephine de Malines'

  • 'Saint Rémy' (Stoofpeer/ keukenpeer)

Dit perenras vormt lange, slappe takken. In de jeugd goed uitbuigen en weinig inknippen.
Jaarlijks vervangsnoei toepassen.

  • 'Triomphe de Vienne'

Matig sterke groeier die een wat brede perenboom vormt. Geeft veel nabloei en is hierdoor erg gevoelig voor bacterievuur.
In fruitjaren met een goede vruchtknopbezetting is het goed om het fijne en slappe vruchthout weg te knippen, vooral onderin de perenboom. Het inknoppen van het vruchthout bevordert de vruchtgrootte.
Voor een goede belichting kan het gewenst zijn bovenin de fruitboom wat zwaardere/ dikkere takken weg te nemen.

  • 'Gieser Wildeman'

Dit is een zwakgroeiend perenras met veel kort vruchthout.
Erg gevoelig voor beurtjaren. Een zware fruitoogst met veel kleine vruchten geeft het volgende jaar een geringe of geen oogst.
In een fruitjaar met veel gemengde knoppen, zal een sterke vruchthoutsnoei nodig zijn, om uitputting en beurtjaren te voorkomen.
Het uitdunnen van de bloemen is heel nuttig om de vruchten goed te laten uitgroeien en om beurtjaren te voorkomen. Bloemtrossen van 5 tot 7 bloemen kunnen uitgedund worden zodat er slechts 3 bloemen overblijven per tros. 

  • 'Précoce de Trévoux' en 'Clapp's Favourite'

Deze perenrassen vormen een brede boomvorm met lange takken. Om een goede belichting te behouden, moeten regelmatig wat zwaar hout bovenin vervangen worden.
Deze perenrassen dragen goed op lange tweejarige takken, die voldoende ruimte en dus belichting moeten hebben.
Zij vragen dus meer dan de andere perenrassen een goede vervangsnoei.

plaatje index

Veel tuinplezier!

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be

Bronnen - Literatuur - foto's :
 Fruitindex bij plantennomenclatuur en perenbomen snoeien voor dummies!
 

Vragen? Discussieforum