Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Perenoverzicht  -> Perensnoei (3) bij perenbomen (Pyrus communis)


Fruitbomen in de tuin: snoeien

Vorm- en onderhoudssnoei bij perenbomen (3) 
(Pyrus communis)

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be
en http://twitter.com/gdekinder

Hoe praktisch perenbomen snoeien? De fruitboom eerst goed bekijken en dan zwaar hout bovenin wegzagen. Tweejarig vruchthout inkorten. Te oud vruchthout gedeeltelijk verwijderen. Snoei perelaars/ perenbomen zo laat mogelijk. Afbeeldingen van gekende perenrassen.

Planten van zoete kersen (Prunus avium)


Hoe nu praktisch tewerk gaan bij de perensnoei?

  • Bekijken van de perenboom

Welk perenras/ cv is het? Aantal gesteltakken? Waar is de kop van de perenboom? Is de belichting in orde? Hoe was de voorbije fruitoogst? Zijn er veel gemengde knoppen?

  • Eerst de kop van de perenboom afwerken

Men werkt best eerst de kop van de perenboom af, anders beschadigt men veel gemengde knoppen, door het snoeihout uit de fruitboom te halen.
Bij de perenrassen 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy' zal men de kop terugsnoeien tot op een lagerstaande concurrent. Deze concurrent zal men vervolgens op drie knoppen insnoeien. (Soms komt men op een lagerstaande tweejarige tak met gemengde knoppen terug)

Bij 'Conference' en 'Concorde' niet terugsnoeien tot op een lager staande concurrent. De concurrenten verwijderen. De verlengenis van de kop op 40 cm insnoeien.

Een aangepaste snoei is er voor 'Josephine de Malines'.

  • Gesteltakken in de juiste stand brengen en verlengenissen insnoeien.

Gesteltakken van de perenboom gepast uitbuigen en de verlengenissen op gelijke hoogte insnoeien.

Dit insnoeien is vooral op zandgrond nodig, om de groei in de gesteltakken te behouden.

Op zware grond (groeikrachtige grond) zal men tot in de gemengde knoppen knippen.

Gesteltakken van boven naar beneden afwerken. (Systematisch tewerk gaan)

  • Veel gemengde perenknoppen (= bloem+ blad)

Indien er veel gemengde knoppen op de perenboom staan, mag men weinig boomgroei verwachten.

Men zal dan 4 tot 5 eenjarige twijgen per gesteltak laten staan. Deze jonge twijgen zullen mee instaan voor de voeding van de talrijke perenvruchten. Volgend jaar is dit het beste vruchthout bij 'Conference'. (Gedeeltelijk is dit ook zo bij 'Doyenné du Comice')

Ingeval van weinig gemengde knoppen, dan mag men veel boomgroei verwachten.

Hoe meer eenjarige twijgen men heeft, hoe meer vruchtrui er kan zijn. Dus slechts 1 of 2 (of geen) éénjarige twijgen per gesteltak laten staan.

  • Een aantal eenjarige twijgen behouden in de perenboom.

Men probeert een aantal twijgen te behouden. Men tracht tijdens de snoei van de perelaar deze twijgen horizontaal uit te buigen, door ze ergens onderin te steken.

  • Inkorten tweejarig vruchthout

Tweejarige perentakken zijn meestal bezet met gemengde knoppen. Men zal deze inknippen tot op een aantal gemengde knoppen. (Het eenjarige deel snoeit men meestal volledig weg). Sommige kenners raden aan van het eenjarige uiteinde (van een tweejarige tak) op enkele bladknoppen in te snoeien om groei in de tak te houden.

  • Afgedragen vruchthout bij peren

Afgedragen of versleten vruchthout zal men goed uitdunnen. (Bij het perenras 'Doyenné du Comice' kan men dit slechts beperkt verwijderen.

  • Vruchthout op de harttak van de perenboom

Op de harttak moet er ook vruchthout/ vruchttakken zitten. Dit remt de sterke kopgroei af.

  • Snoei fruitbomen zo laat mogelijk.

Perenbomen laat snoeien is meer groeiremmend en de gemengde knoppen zijn veel beter zichtbaar.

Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Een nadeel van laat te snoeien is dat men voorzichtiger het snoeihout moet verwijderen, om niet te veel gemengde knoppen te beschadigen. ('Gieser Wildeman' kan beter niet te laat gesnoeid worden)

plaatje index

Vruchten van diverse perenrassen:

Pyrus communis 'Beurré Hardy' Bonne Louise d'Avranches Clapps Favorite Pyrus communis 'Concorde' Pyrus communis 'Conference'
1. 'Beurré Hardy' 2. 'Bonne Louise d'Avranches' 3. 'Clapp's Favorite' 4. 'Concorde' 5. 'Conference'
Pyrus communis 'Doyenne du Comice' Pyrus communis 'Durondeau' Pyrus communis Saint Rémy/ St.Rémy - stoofpeer Pyrus communis 'Triomphe de Vienne', een dikke herfstpeer Pyrus communis 'Verdi'
6. 'Doyenné du Comice' 7.' Durondeau' 8. 'Saint Rémy' 9. 'Triomphe deVienne' 10. 'Verdi'

Terug naar perensnoei1
plaatje index

Veel tuinplezier!

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur en perenbomen snoeien voor dummies!

 

 

Vragen? Discussieforum