Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Perenoverzicht  -> Perensnoei (4) bij Pyrus communis 'Josephine de Malines'


Fruitbomen in de tuin: snoeien van 'Josephine de Malines' (gekend oud perenras)

Vorm- en onderhoudssnoei bij perenbomen (3) 
(Pyrus communis)

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be
en http://twitter.com/gdekinder

Hoe praktisch perenbomen snoeien? De fruitboom eerst goed bekijken en dan zwaar hout bovenin wegzagen. Tweejarig vruchthout inkorten. Te oud vruchthout gedeeltelijk verwijderen. Snoei perelaars/ perenbomen zo laat mogelijk. 'Josephine de Malines' heeft gemakkelijk beurtjaren.

Planten van zoete kersen (Prunus avium)


Vruchtkenmerken van 'Josephine de Malines':

Het perenras 'Josephine de Malines' is een lekkere winterpeer die te gebruiken is vanaf december tot april.
Het vruchtvlees is rooskleurig, zeer fijn, sappig, zoet en meestal zonder steencellen.

Boomtype en te gebruiken onderstam bij 'Josephine de Malines':

- Laagstambomen zijn meestal geënt op kwee - Cydonia oblonga (met tussenstam van 'Beurré Hardy', 'Doyenné du C. of 'Le Curé')) en hebben een vroege en goede productie. Soms is de productie te groot, waardoor de groei te zwak wordt. Soms worden er ook perenzaailingen als onderstam voor laagstam gebruikt en dan is de productie meestal laat. (Eerste vruchten na ca 3-5 jaar).

Bij bomen die rechtstreeks op kwee geënt werden, komt er onverenigbaarheid voor, waardoor de bomen abnormaal zwak groeien en kunnen afsterven.

- Halfstam- en hoogstambomen werden op stamhoogte geënt op perenzaailingen. (ca 1,5 ofwel 2 m stamlengte). Middelgrote halfstambomen bekomt men door als onderstam 'Kwee A' ofwel  'Pyro Dwarf' te gebruiken. (Bij de onderstam 'Pyro Dwarf' is een steunpaal enkel de eerste 4 jaar nodig)

 

Hoe nu praktisch tewerk gaan bij de perensnoei van 'Josephine de Malines'.

  • Boomkenmerken van 'Josephine de Malines'

'Josephine de Malines' is een boom met afhangende, broze takken die gemakkelijk afbreken.

Van nature uit heeft de boom gemakkelijk kale takken onderaan de boom.
De snoei van dit ras is vergelijkbaar met de snoei van 'Bonne Louise d'Avranches en van 'Durondeau'. Lees hierover meer in de "Groente- en Fruit Encyclopedie", blz 279)

  • Snoeien van laagstam-perenbomen bij 'Josephine de Malines'.

Men werkt best eerst de kop van de perenboom af, anders beschadigt men veel gemengde knoppen, door het snoeihout uit de fruitboom te halen.

Snoei bij 'Josephine de Malines' de boomkop terug tot op een lager staande tweejarige tak. De eenjarige twijg hiervan op ca 15 (40) cm insnoeien.

Pas de 1-2-3-snoeiregel toe. Als er veel tweejarig hout (met gemengde knoppen) is, snoei dan veel ouder en kort vruchthout weg.
Pas geen te korte snoei toe bij dit ras.

  • Gesteltakken in de juiste stand brengen en verlengenissen insnoeien.

Gesteltakken van de perenboom gepast uitbuigen (45-65° t.o.v. de harttak) en de verlengenissen op gelijke hoogte insnoeien. Indien mogelijk dan zal men de eenjarige verlengenis (aan het uiteinde van de gesteltak) insnoeien op ca 3-4 bladknoppen. (= groeistimulerende snoei).

Dit insnoeien is vooral op zandgrond nodig, om de groei in de gesteltakken te behouden.

Op zware grond (groeikrachtige grond) zal men de verlengenissen van de gesteltakken op gelijke hoogte tot in de gemengde knoppen knippen.

Gesteltakken van boven naar beneden afwerken. (Systematisch tewerk gaan)

  • Veel gemengde perenknoppen (= bloem+ blad) bij 'Josephine de Malines'

- Indien er vorig jaar weinig vruchten aan de boom hingen (= beurtjaar), dan staan er nu meestal veel gemengde knoppen op de perenboom. U mag men weinig boomgroei verwachten. U mag dan veel vruchthout wegsnoeien.
Snoei het te lange vruchthout (meerjarige takken) dan kort genoeg terug. Een klein deel van het vruchthout kan tot ca 4 cm van de gesteltakken weggesnoeid worden.
Probeer ook 3 tot 5 eenjarige twijgen per gesteltak laten staan. Deze jonge twijgen zullen mee instaan voor de voeding van de talrijke perenvruchten. Volgend jaar is dit het beste vruchthout bij 'Josephine de Malines'. Die jonge twijgen moeten rechtstreeks op de gesteltak staan.

- Indien er vorig jaar veel vruchten aan de boom hingen (= draagjaar), dan staan er nu meestal weinig gemengde knoppen op de perenboom. U mag dan veel groei en mogelijk weinig vruchten verwachten. U moet dan voorzichtig zijn met vruchthout weg te snoeien. Dit wil zeggen, niet te veel vruchthout weg snoeien.
Een klein aantal meerjarige takken kunnen dan terug gesnoeid worden.
Hoe meer eenjarige twijgen men heeft, hoe meer vruchtrui er kan zijn. Laat daarom maar 1 of 2 (of 0) éénjarige twijgen per gesteltak staan.

Normaal worden de eenjarige vruchttwijgen NIET ingekort. (Met uitzondering van de verlengenissen van de gesteltakken en in de kop).

  • Een aantal eenjarige twijgen behouden in de perenboom.

Men probeert een aantal twijgen te behouden. Men tracht tijdens de snoei van de perelaar deze twijgen horizontaal uit te buigen, door ze ergens onderin te steken.

  • Inkorten tweejarig vruchthout

Tweejarige perentakken zijn meestal bezet met gemengde knoppen. Men zal deze inknippen tot op een aantal gemengde knoppen. Het eenjarige deel snoeit men meestal volledig weg. (Sommige kenners raden aan van de eenjarige verlengenis op enkele bladknoppen in te snoeien zodat de groei iets versterkt wordt)

  • Afgedragen vruchthout bij peren

Afgedragen of versleten vruchthout zal men goed uitdunnen.

  • Vruchthout op de harttak van de perenboom

Op de harttak moet er ook vruchthout/ vruchttakken zitten. Dit remt de sterke kopgroei af. De vruchttakken aan de harttak mogen bovenaan niet te dik worden. Zodra die takken (bovenin de boom) dikker worden dan de onderstaande vruchttakken, dan worden ze op ca 5-8 cm van de harttak weggesnoeid. Snoei de meeste driejarige & vierjarige vruchttakken terug tot op enkele bladknoppen kort bij de harttak & draagtak.

  • Snoei perenbomen zo laat mogelijk.

Perenbomen laat snoeien is meer groeiremmend en de gemengde knoppen zijn veel beter zichtbaar.

Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Een nadeel van laat te snoeien is dat men voorzichtiger het snoeihout moet verwijderen, om niet te veel gemengde knoppen te beschadigen.
'Josephine de Malines' kan beter niet te laat gesnoeid worden, want dan breken er veel gemengde knoppen af.

Nota:
In de gemengde knoppen zitten bloemen + bladeren. (Dikwijls spreekt men van bloemknoppen i.p.v. gemengde knoppen).
In bladknoppen zitten er enkel bladeren en deze zorgen voor extra vegetatieve groei.
.

plaatje index

Vruchten van diverse perenrassen:

Afbeelding van 'Josephine de Malines' op fruitabc.blogspot.com

Pyrus communis 'Beurré Hardy' Bonne Louise d'Avranches
1. 'Beurré Hardy' (Goede tussenstam voor 'Josephine de Malines' op de onderstam Kwee) 2. 'Bonne Louise d'Avranches'
Pyrus communis 'Doyenne du Comice' Pyrus communis 'Durondeau'
6. 'Doyenné du Comice' (Goede tussenstam voor 'Josephine de Malines' op de onderstam Kwee) 7.' Durondeau'

Terug naar perensnoei1
plaatje index

Veel tuinplezier!

Auteur: De Kinder G.
http://www.houtwal.be

http://fruitabc.blogspot.com en http://twitter.com/gdekinder

r

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur en perenbomen snoeien voor dummies!

 

 

Vragen? Discussieforum