Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Steenfruit --> Zoete kersen, kersenbomen: snoei (Prunus avium)

Fruitbomen in de tuin: snoei

Snoeien van zoete kersenbomen/ kersenbomen (morellen)
Prunus avium

Kersenbomen (Prunus avium) horen bij de groep steenfruit en worden gesnoeid vanaf april tot half september. Jaarlijks 2 of 3 oude takken wegsnoeien op een stomp van ca 15 cm. Jaarlijks jonge twijgen horizontaal uitbuigen is beter dan veel weg te snoeien.

 Auteur : Guy De Kinder  - www.houtwal.be

 

Naamgeving van zoete kersen of kersen:

Wetenschappelijke naam: Prunus avium
Familie: Rosaceae - Rozenfamilie

Betekenis wetenschappelijke naam:
De geslachtsnaam Prunus is een oude Latijnse plantennaam met verwijzing naar de kersen en pruimen; pruimenboom. Alle steenfruitsoorten dragen als geslachtsnaam Prunus.
De soortaanduiding  avium komt van het Latijn "avis" (vogels), van de vogels; een verwijzing dat de vogels heel graag deze vruchten eten.


Meer lezen over de oorsprong en verklaring van Latijnse plantennamen: "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Prunus cerasus - Zure kersenboom en vruchten
Engels: Sweet Cherries, ...

Vermeerdering van zoete kersenbomen (kersenbomen).

Als kersenonderstam kan men o.a. zaailingen van de 'Limburgse Boskriek'  'Colt' en 'F12/1' gebruiken. (Zie artikel "onderstammen en verenigbaarheid".) Op deze onderstammen worden de bomen 6 tot 10 meter hoog.
Om laagblijvende kersenbomen te bekomen zal men de zwakgroeiende onderstam GiSellA 3 en GiSellA 5 gebruiken. Op deze onderstam worden de bomen 2 tot 3 (4) meter hoog.

Zoete kersen zal men bij voorkeur oculeren (augustus) of chip-budden (september of mei).  (Zie artikel over oculeren en chipbudding). 
Als men toch ent met 3 (5) ogen (bijv. met de verbeterde plakgriffel), krijgt men een boom met gesteltakken die kransvormig zijn ingeplant. Men kan hiervan toch nog een goed gevormde boom maken, als men slechts één knop (oog) of scheut laat doorgroeien. Men kan de overige twee scheuten dan innijpen.
 

Waarom zoete kersenbomen snoeien? 

Door snoei (vooral door afbuigen) worden de kersenbomen vlugger vruchtbaar.
Op gesnoeide kersenbomen zijn de kersen dikker en rijpen gelijkmatiger. 
Ongesnoeide bomen zijn moeilijker te plukken. 
Door te snoeien kan men een hogere plukprestatie verkrijgen. 
Oudere bomen blijven langer gezond en vruchtbaar. 
De kersenbomen zijn minder vatbaar voor  bloesemmonilia, een gevreesde taksterfteschimmel.
Het is gemakkelijker de bomen te beschermen met een net tegen de vogels. 
Door regelmatig zieke twijgen (Monilia) weg te knippen, voorkomt men verdere uitbreiding en afsterven van de kersenboom. 
 

Wanneer fruitbomen van zoete kersen snoeien?

Het tijdstip dat men normaal steenfruitbomen mag snoeien, is vanaf april tot half september (niet in de winter !). Sommige fruittelers snoeien zoete kersen net voor of tijdens de bloei.

Prunus cerasus: zure kers, kriek, morel In het algemeen is de maand augustus (1 tot 2 weken na de oogst van de kersen) het meeste geschikt. 

Reden:
- Bij de snoei na de kersenpluk, wordt het overblijvende blad beter belicht, wat de bloembotvorming ten goede komt. 
- De genezing van de snoeiwonden verloopt sneller tijdens de zomer. Men heeft dan minder kans op infecties via de snoeiwonden van schimmels. 
- Zomersnoei van zure kersenbomen helpt de groei te remmen, wat in nauwe beplantingen zeker interessant is. 
Indien men de tijd heeft, mag men kersenbomen ook snoeien, juist voor de bloei (einde maart - april). Snoeien in het voorjaar is groei stimulerend.

 Wanneer precies mag men zoete kersen snoeien?

  •  Voor de bloei (Luchtig gesnoeide bomen zijn minder gevoelig voor bloesem-monilia en vruchtrot)
  • 1 tot 2 weken na de oogst (Herstelperiode na een zware vruchtdracht). Dit is de beste periode. 
  •  Zie ook "Fruit-snoeikalender"
Twijgen aangetast door bloesemmonilia moet men het ganse jaar door wegnemen! 
Wildopslag zal men ook regelmatig verwijderen.
Bijzonder gevoelig voor bloesemmonilia zijn zure kersen en dan vooral het ras 'Noordkriek'. 

Japanse sierkersen (Prunus serrulata) zijn een grote infectiebron voor bloesemmonilia! 

Fruitbomen snoeien: vorm- en onderhoudssnoei bij zoete kersen.

Vormsnoei bij kersen het eerste jaar:

Meestal staan er teveel twijgen aan een éénjarige, geveerde kersenboom, bekomen uit een oculatie of chip-budding. 
Tracht 3 tot 4 twijgen te behouden, welke uit elkaar en vlak staan ingeplant (dus niet in kransvorm). 
Men snoeit de steilste weg en dunt de overige goed uit. De overblijvende 3 - 4 twijgen worden de toekomstige gesteltakken. 
Deze jonge twijgen zal men dan in de juiste stand afbuigen, nl. 65 tot 90° (De bovenste takken tot op 90 (95)° uitbuigen). 
Twijgen lager dan 50 cm worden best verwijderd. 
Concurrenten van de kop verwijderen of als nieuwe kop (verlengenis) gebruiken.
De verlengenis of saptrekker NIET insnoeien. 
(Zie artikel "Eenvoudige snoei en terminologie") 
 

Vormsnoei bij zoete kersen vanaf het 2 de jaar tot 4 de jaar:

Bij jonge bomen met weinig vertakkingen kan men "kerven" op de harttak/middentak om nieuw vruchthout te doen ontstaan. Maak met een mes of een metaalzaagje een snede boven een aantal knoppen. Doe dit op een droge lentedag, zodat de wonde snel kan genezen.

Jonge en sterkgroeiende scheuten kunnen tijdens de zomer op ca 15 cm ingekort worden. Jonge twijgen niet inkorten maar horizontaal uitbuigen.

Men tracht zo weinig mogelijk te snoeien: enkel uitdunnen en te steile takken wegnemen. De kop insnoeien of van kop verspringen (de concurrent als nieuwe kop nemen). 
De onderste gesteltakken of vruchttakken iets boven het horizontale uitbuigen. De hoger staande takken horizontaal of iets dieper uitbuigen. Zijhout aan de takken altijd horizontaal uitbuigen.
Vruchthout op de gesteltakken horizontaal afbuigen of platsnoeien.  

Snoei vanaf het 5 de jaar: (Onderhoudsnoei)

Te steil groeiende takken worden op een stompje (ca 15 cm) gesnoeid.
Zijtakken die dikker zijn dan de helft van de spil (harttak, gesteltak) worden op stomp gesnoeid. Hoe dikker de zijtak, des te langer mag die stomp zijn. (Meestal is het een stomp van 15 tot 30 cm).

Bij oudere kersenbomen kunnen er jaarlijks twee of drie vruchttakken verwijderd worden door ze op stomp (15-30 cm) te snoeien.
Jonge en sterkgroeiende scheuten kunnen tijdens de zomer op ca 15 cm ingekort worden.

Te sterke groei en/of te weinig vruchten?

Groeien kersenbomen op een zwakke onderstam toch te hard? Dan staat mogelijk de entplaats in de grond ofwel is er te veel gesnoeid. Op vruchtbare grond (leemgrond) is de groei sterker dan op onvruchtbare grond.
Bij kersenbomen die wel bloeien maar geen vruchten (kersen) dragen, is meestal de bestuiving niet in orde. De meeste kersenrassen hebben kruisbestuiving van een ander kersenras nodig! Droog weer en bijen of hommels in de omgeving geven een optimale bestuiving.

Nog meer praktische informatie over fruit, snoei en verzorgingstips nodig?

Zie "Groente & Fruit Encyclopedie" . Auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder. Kosmos uitgevers. Nur 423; formaat 21 x 29,7 cm; ruim 600 illustraties; omvang 408 pagina's. Eerste druk: februari 2004. 
Voor meer teeltinformatie: zie boek "Groente & Fruit Encyclopedie"

 

 

Vragen?
Zie discussieforum en http://twitter.com/gdekinder

Weblinks ziekten en plagen en zoete kersenbomen snoeien & uitbuigen.

 

 


 
 
Terug naar hoofdindex 
Suggesties en opmerkingen: 

Zonder schriftelijke toelating mag er niets uit deze uitgave (teksten, foto's/ tekeningen) worden overgenomen.