Houtwal.be --> Fruitencyclopedie --> Steenfruit --> Zure kersen, krieken: snoei van kriekenbomen (2) (Prunus cerasus)

Artikel : Aanvulling bij de snoei van zure kersen (krieken)-Prunus cerasus - Deel 2: 
Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

Tijdstip van snoei bij zure kersenbomen of kriekelaars:

Zure kersen- of kriekenbomen kan je beter niet in de winter snoeien. Ze zijn vatbaar voor bacteriekanker. De beste genezing van de snoeiwonden heeft men in augustus. Door net voor of tijdens de bloei te snoeien zijn de bomen minder vatbaar voor bloesemmonilia/taksterfte.

Het tijdstip dat men normaal steenfruit mag snoeien, is vanaf april tot half september (niet in de winter !). De meeste zure kersen mag men ook in de winter snoeien. Enkel het ras 'Kelleriis', mag wegens zijn gevoeligheid voor bacteriekanker niet in de winter gesnoeid worden. 
Voor fruittelers is de maand augustus (1 tot 2 weken na de oogst van de krieken) het meeste geschikt. 
Reden:
a.  In augustus is het meestal minder druk op het fruitbedrijf. 
b. Bij de snoei na de pluk, wordt het overblijvende blad beter belicht, wat de bloemknopvorming ten goede komt. 
c. De genezing van de wonden verloopt sneller tijdens de zomer. Men heeft dan minder kans op infecties via de snoeiwonden van schimmels. 
d. Zomersnoei helpt de groei te remmen, wat in nauwe beplantingen zeker interessant is. 
Indien men de tijd heeft, mag men kriekenbomen ook snoeien, juist voor de bloei (einde maart - april). De bomen zijn dan minder gevoelig voor aantasting van Monilia laxa (bloesemsterfte) 

 Wanneer precies mag men zure kersen/ krieken snoeien?

  • Voor (of tijdens) de bloei: de bomen zijn dan minder gevoelig voor bloesem-monilia.
  • 1 tot 2 weken na de oogst (Herstelperiode na een zware vruchtdracht). Dit is de beste periode. 
  • In de winter (Niet voor het ras 'Kelleriis') 
  •  Zie ook "Fruit ABC-snoeikalender"
Twijgen aangetast door bloesemmonilia moet men het ganse jaar door wegnemen! 
Zeer gevoelig voor bloesemmonilia is het ras 'Noordkriek'. Tolerant aan bloesemmonilia zijn o.a. de rassen 'Safir' en ' Gerema'. Ook Japanse sierkersen (Prunus serrulata) zijn een grote infectiebron voor bloesemmonilia! 

Voor uitvoerige teeltinformatie: zie groente- en fruit boek "Groente & Fruit Encyclopedie" en http://twitter.com/gdekinder

 

Vragen of suggesties/ links?
Planten-nomenclatuur-website en bloesemsterfte of taksterfte bij zure kersenbomen.

 
Copyright 1998, Guy De Kinder, all rights reserved. www.houtwal.be