Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Vermeerderen fruitsoorten  -> Overzicht stekken -> Winterstekken of houtstekken van fruitstruiken (1)


Eenvoudig planten vermeerderen met winterstekken of houtstekken(1)

Winterstekken is een methode van vermeerderen waarbij houtachtige stekken worden gesneden terwijl ze in rust zijn. De meeste soorten houtig kleinfruit en druiven kunnen vermeerderd worden door stekken. In de winter of in het vroege voorjaar is het snoeihout van houtig kleinfruit geschikt om winterstekken of twijgstekken te maken. Houtachtige bessenstruiken zijn van december tot februari gemakkelijk vermeerderen door winterstekken of twijgstekken. Gebruik stevige eenjarige twijgen om er gewone stekken, lidstekken, hielstekken en krukstekken uit te knippen. Het topgedeelte wordt niet gebruikt omdat dit te kruidachtig is. Van lang gegroeide twijgen kunnen meerdere stekken worden geknipt. Gebruik een scherpe snoeischaar, zodat de snoeiwonden snel genezen. Bewortelingshormoon of stekpoeder wordt meestal niet gebruikt. De winterstekken worden tijdelijk ingekuild in openlucht en worden in maart in volle grond uitgeplant.

1.Stekhout en soorten hout- of winterstekken:

2.Stektijdstip voor winterstekken:

3. Weersomstandigheden bij nemen van winterstekken:

4.Stekmateriaal voor houtstekken/ winterstekken:

5.Het knippen van de winterstekken:

Het beste gedeelte om te stekken bevindt zich meestal in het midden van een éénjarige twijg. Een uitzondering hierop zijn de hiel- en krukstekken.

Soms worden de onderste ogen uitgebroken, om te voorkomen dat men grondscheuten/ opslag krijgt. O.a. bij gestekte rozenonderstammen en bij kruisbessen.

6.Lengte van de winterstekken/ houtstekken:

Op natte gronden neemt men meestal een steklengte van (15) 20 cm en op droge gronden (zandgrond) 25 cm.

Van Platanus acerifolia (platanus), Populus (populier) en Salix (wilg) kan men ook lange houtstekken of "poten" nemen. Deze stekken kunnen 0,50 m tot 2 m lang zijn. Het uitplanten van die poten gebeurt direct in volle grond.

Winterstekken van onderstammen neemt men op 30 cm, (soms 40 cm) om in augustus reeds op de winterstek te kunnen oculeren. Men spaart zo een jaar uit.

 Planten vermeerderen: Kort geknipte winterstek en lang geknipte winterstek, waarop men later kan oculeren.

Korte winterstek en lang geknipte stek met oculatie in augustus.

Zie ook "Fruit ABC - Stekkalender fruitsoorten"


 
7. Soorten van winterstekken.

Plantenvermeerdering: Verschillende soorten winterstek: gewone stek, hielstek en krukstek

1 en 2: Gewone stek; 3 en 4: Hielstek; 5 en 6: Krukstek

7.1. Gewone stek of lidstek:

Een gewone stek is ca 25 cm lang. Onderaan onder een oog en bovenaan boven een oog afgeknipt.

Een gewone stek is 25 cm lang en wordt onder en boven een knop afgeknipt.

De stekken worden juist boven en juist onder een oog afgeknipt. De steklengte is ca 25 cm. Deze methode gebruikt men bij gemakkelijk wortelende gewassen. Soms zal men onderaan de stek een kleine, ondiepe verwonding aanbrengen door een pelletje schors van 2 cm lang te verwijderen.

Een lidstek bestaat uit slechts 2 ogen of knoppen. Bij het stekken van druiven onder glas gebruikt men soms lidstekken.

Deze stekmethode geeft een heel goed resultaat bij Ribes nigrum (zwarte bes), Ribes rubrum (rode bes) en Ribes 'Josta' (Jostabes). Bij Vitis vinifera (druiven) is er soms een moeilijke beworteling. 

7.2. Hielstek of voetstek: 

Deze methode van winterstekken wordt gebruikt bij planten die moeilijker wortelen omdat de éénjarige twijg over zijn ganse lengte onvoldoende uitgerijpt is. 

Hielstekken wordt o.a. toegepast bij: 

Hielstek of voetstek. De hiel is meerjarig en wordt iets bijgeknipt. Op een lengte van ca 25-30 cm bovenaan boven een oog of knop afknippen.

Hielstekken bij kruisbessen. Verwijder de resterende bladeren en de onderste knoppen.

Werkmethode voor hielstekken:

Men gaat een deel van het meerjarige hout mee afscheuren of afknippen. Het meerjarige deel noemt men de hiel of voet. Deze hiel wordt een beetje bijgesneden. Bovenaan wordt de hielstek juist boven een oog/ knop ingesnoeid. Steklengte 25 tot 30 cm.

7.3. Krukstekken: stekken van druiven:

Is de linkermenu onzichtbaar? Klik hier om te herladen!

Vervolg: zie winterstekken deel 2

Meer informatie over snoei en verzorging nodig? Winterstekken in volle grond uitplanten.

Zie Groente & Fruit Encyclopedie en http://twitter.com/gdekinder

 

Veel plezier als u het wil toepassen!

Guy De Kinder - www.houtwal.be

Tuinplanten en tropische planten vermeerderen