Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Vermeerderen fruitsoorten  -> Overzicht veredelen -> Oculeren of schildgriffelen, enten met 1 oog: tips


Fruit in de tuin: Vermeerdering door enten met één oog of oculeren/ schildgriffelen
Oculeren of schildgriffelen van steenfruit en pitfruit.

 Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

 

Oculeren of schildgriffelen is een entmethode die tijdens de zomermaanden uitgevoerd wordt, bij droog weer. De beste periode is augustus tot begin september. De schors van de onderstammen moet goed loskomen. Gebruik een vlijmscherp en proper oculeermes. Het makkelijkste te oculeren is pitfruit. Na 10 dagen kan men zien of de oculatie gelukt is.

Overzicht oculeertips

Het tijdstip van oculeren/ schildgriffelen is niet voor alle soorten gelijk!

Prunus: (Sier-) pruim, en (Sier) perzik: juli (augustus, begin september)
Prunus: sierkers en kers: juli
Malus (appel, sierappel): augustus
Pyrus (peer): augustus
Cydonia oblonga (kweepeer/ kweeappel): augustus

Bij het oculeren is het zeer belangrijk dat de schors van de onderstammen goed loskomt (Bij het snijden van de "T"). Men de groei stimuleren door ruim een week voordien een stikstofmeststof toe te dienen. (Kippenmest en duivenmest zijn bijzonder rijk aan stikstof)
Na een regenperiode groeien de onderstammen beter en komt de schors meestal goed los.

Regelmatig hakken tussen de fruitboomonderstammen, voorkomt onkruid en stimuleert tevens de groei van de onderstammen. Na een regenperiode hakken brengt opnieuw lucht in de grond, zodat de onderstammen gezonder groeien.

Is de groei te sterk dan kan men de groei remmen door de fruitonderstammen in te toppen.

Te vroeg oculeren kan nadelig zijn omdat het bindmateriaal dan kan insnoeren, zodat de onderstammen afbreken.

Erg belangrijk is dat je oculeert bij droog weer! Regen tijdens het werk geeft meer mislukkingen. Groeizaam en warm weer na het oculeren is bevorderlijk voor de lukking.

Hulpmiddelen bij het oculeren

- Snoeischaar om de onderstammen onderaan op te snoeien.
- Proper en vlijmscherp oculeermes (Kan eventueel ook gebeuren met een gewoon scherp mes)
- Slijpsteentje
- Etiketten voor juiste fruitsoort en ras/ cv te noteren.
- Oculeerrekkers (of raffia)

Bij welke fruitsoorten kan men oculeren? 

- Het gemakkelijkst te oculeren/ schildgriffelen is pitfruit. (appel, peer en kweepeer). Steenfruit lukt meestal moeilijker (Prunus-soorten).

Prunus persica: perzik Prunus domestica: mirabelpruim. Te oculeren op een pruimonderstam. Op pruimonderstammen kan men een perzik- en pruimoculatie plaatsen. Lukt de perzikoculatie, dan wordt de pruimenoculatie ingenepen/ verwijderd.

Lukt de perzikoculatie niet, dan lukt meestal wel de pruimoculatie. Op deze manier bekomt men toch een goed resultaat van zijn werk.

Zorgen na het oculeren:

- Controleren op lukking van de schildgriffel. Na ongeveer 10 dagen kan men zien of de T-enting gelukt is. Bij een gelukte oculatie ziet het schildje nog mooi groen en is de bladsteel afgevallen.
- Bij mislukking kan men onmiddellijk opnieuw schildgriffelen. Komt de schors niet meer los, dan kan men ook een najaarsenting toepassen (Verbeterde plakgriffel, plakgriffel, spleetenting).
- In het volgende voorjaar (april) zal men de onderstammen boven de oculatie afknippen.

Planten vermeerderen. Oculeertips en zorgen na het oculeren of schildgriffelen.

Zie ook andere artikels i.v.m. het oculeren en enten!

Succes als je dit oculeren eens wil toepassen!

plaatje index

Veel fruitplezier!
Laatste aanpassing: 22/11/13

De Kinder G. - www.houtwal.be

 

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur  

Betere bestuiving door te oculeren!

 
Vragen? Discussieforum en http://twitter.com/gdekinder