Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Vermeerderen fruitsoorten  -> Overzicht veredelen -> Oculeren of schildgriffelen, enten met 1 oog: tips


Fruit in de tuin: Vermeerdering door enten met één oog of oculeren/ schildgriffelen
Oculeren of schildgriffelen van steenfruit en pitfruit.

 Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

 

Oculeren of schildgriffelen is een entmethode die tijdens de zomermaanden uitgevoerd wordt, bij droog weer. De beste periode is vanaf half juli tot begin september. De schors van de onderstammen moet goed loskomen. Gebruik een vlijmscherp en proper oculeermes. Het makkelijkste te oculeren is pitfruit. Na 10 dagen kan je zien of de oculatie gelukt is.

Overzicht oculeertips

Het tijdstip van oculeren/ schildgriffelen is niet voor alle soorten gelijk!

Prunus: (Sier-) pruim, en (Sier) perzik: juli (augustus, begin september)
Prunus: sierkers en kers: juli
Malus (appel, sierappel): augustus
Pyrus (peer): augustus
Cydonia oblonga (kweepeer/ kweeappel): augustus
Sommige deskundigen raden aan van de meeste fruitsoorten half juli reeds te oculeren. Dit is enkel mogelijk als de schors van de onderstam goed loskomt.

Bij het oculeren is het zeer belangrijk dat de schors van de onderstammen goed loskomt (Bij het snijden van de "T"). Je kan de groei stimuleren door ruim 2-4 weken voordien een stikstofmeststof toe te dienen. (Kippenmest en duivenmest zijn bijzonder rijk aan stikstof). Let op! Te laat stikstof toedienen geeft een week gewas en meer vorstschade in de winter!
Na een regenperiode groeien de onderstammen beter en komt de schors meestal goed los.
Een aantasting van echte meeldauw en spintmijten doet de groei vroeger stilvallen, waardoor de schors niet meer loskomt.

Regelmatig hakken tussen de fruitboomonderstammen, voorkomt onkruid en stimuleert tevens de groei van de onderstammen. Na een regenperiode hakken brengt opnieuw lucht in de grond, zodat de onderstammen gezonder groeien.

Is de groei te sterk dan kan je de groei remmen door de fruitonderstammen in te toppen.

Te vroeg oculeren kan nadelig zijn omdat het bindmateriaal dan kan insnoeren, zodat de onderstammen afbreken. Indien nodig dan moet je na enkele weken het bindmateriaal doorsnijden.

Erg belangrijk is dat je oculeert bij droog & warm weer (+20°C)! Regen tijdens het werk geeft meer mislukkingen. Groeizaam en warm weer (met hoge luchtvochtigheid) na het oculeren is bevorderlijk voor de lukking. Komt de schors van de onderstam niet goed los, dan is er bijna geen kans op vastgroeien van de oculatie.

Hulpmiddelen bij het oculeren

- Snoeischaar om de onderstammen onderaan op te snoeien.
- Proper en vlijmscherp oculeermes (Kan eventueel ook gebeuren met een gewoon scherp mes)
- Slijpsteentje
- Etiketten voor juiste fruitsoort en ras/ cv te noteren.
- Mediafilm, buddytape, blauwe oculeerrekkertjes (of raffia)

Bij welke fruitsoorten kan je oculeren? 

- Het gemakkelijkst te oculeren/ schildgriffelen is pitfruit. (appel, peer en kweepeer). Steenfruit lukt meestal moeilijker (Prunus-soorten).

Prunus persica: perzik Prunus domestica: mirabelpruim. Te oculeren op een pruimonderstam. Op pruimonderstammen kan je een perzik- en pruimoculatie plaatsen. Lukt de perzikoculatie, dan wordt de pruimenoculatie ingenepen/ verwijderd.

Lukt de perzikoculatie niet, dan lukt meestal wel de pruimoculatie. Op deze manier bekom je toch een goed resultaat van zijn werk.

Zorgen na het oculeren:

- Controleren op lukking van de schildgriffel. Na ongeveer 10 dagen kan je zien of de T-enting gelukt is. Bij een gelukte oculatie ziet het schildje nog mooi groen en is de bladsteel afgevallen.
- Bij mislukking kan je onmiddellijk opnieuw schildgriffelen. Komt de schors niet meer los, dan kan je ook een najaarsenting toepassen (Verbeterde plakgriffel, plakgriffel, spleetenting).
- In het volgende voorjaar (april) zal je de onderstammen boven de oculatie afknippen.

Planten vermeerderen. Oculeertips en zorgen na het oculeren of schildgriffelen.

Zie ook andere artikels i.v.m. het oculeren en enten!

Succes als je dit oculeren eens wil toepassen!

plaatje index

Veel fruitplezier!
Laatste aanpassing: 12/08/17

De Kinder G. - www.houtwal.be

 

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur  

Betere bestuiving door te oculeren!

 
Vragen? Discussieforum en http://twitter.com/gdekinder