Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Vermeerderen fruitsoorten  -> Overzicht veredelen -> Spleetgriffel, spleetenting of invoegingsenting


Fruitbomen in de tuin vermeerderen: plantenvermeerdering door enten of griffelen

Enten van fruitsoorten d.m.v. de spleetgriffel/ invoegingsenting op iets dikkere onderstammen

 Auteur : Guy de Kinder - www.houtwal.be

Overzicht 

Planten vermeerderen d.m.v. enten of griffelen. Een makkelijke en veilig toe te passen entmethode is de spleetgriffel. De lukking of vergroeiing met deze methode is meestal goed. De entwonden groeien traag en soms minder goed toe. Deze griffelmethode is toe te passen als handveredeling en op vaststaande onderstammen. Voor steenfruit wordt deze entwijze afgeradenVegetatief planten. vermeerderen. Enten d.m.v. de spleetgriffel/ invoegingsenting. De onderstam wordt horizontaal afgeknipt en daarna verticaal gekloven (ca 4 cm diep). De ent wordt spievormig aangesneden en in de kliefwonde geduwd. Goed toebinden en waterdicht insmeren met entwas.

Synoniemen

Spleetgriffel, spleetenting, kliefenting

De spleetgriffel is vooral voor dikkere fruitboomonderstammen geschikt:

Voor het enten van dikkere onderstammen. Indien de onderstammen dikker zijn dan 4 cm doorsnede, dan gebruikt men de "dubbele spleetgriffel". Voor dunnere onderstammen gebruikt men de "enkele spleetenting". Het is de gemakkelijkste methode, maar ook de ruwste.

De spleetenting kan ook gebruikt worden als handveredeling op onderstammen die meer dan twee jaar oud zijn. Op deze oudere onderstammen geeft de plak- en Engelse griffel problemen door het hardere hout.

Het aansnijden of klieven onderstam

Spleetgriffel: Snoeimes om onderstam te splijten De onderstam wordt met de snoeischaar op ca 15 cm boven de wortels horizontaal afgeknipt.  De onderstam wordt verticaal gekloven over een lengte van ca 4 cm. Dit klieven kan met een stevig mes (snoeimes) of met een kliefbeitel gebeuren. Men kan de kliefwonde open houden met een puntig stokje of met de kliefbeitel.

Spievormig aansnijden van de ent:

De ent voor de enkele spleetgriffel wordt lemmetvormig aangesneden, te beginnen naast het onderste oog. Je houdt de enttwijg in de linkerhandpalm vast. Onderaan zet men het mes in rechts van een oog, welke naar boven gericht is. Zodanig aansnijden dat men een snijvlak van 4-5 cm bekomt. Het oog dat naar boven gericht was, naar beneden draaien, zodat men opnieuw rechts kan aansnijden. Men bekomt zo een spie-vormig aangesneden ent. Afknippen boven het 2de of 3de oog.

Plaatsen spievormige spleetgriffel

Bij het plaatsen van de ent in de onderstam, houdt men er rekening mee dat bij dikkere onderstammen de schors dikker is en de cambiumlagen dieper zitten dan bij de ent. Eventueel de ent een klein beetje meer naar binnen plaatsen. 

Op dikkere onderstammen (+4 cm)kan je twee enten plaatsen. Hierdoor kunnen de grote wonden beter toegroeien en is er tevens meer lukkingskans. Planten vermeerderen: Enkele- en dubbele spleetgriffel

Vastbinden de spleetent op de gekloven onderstam:

Na het op elkaar plaatsen, de ent vastbinden d.m.v. flexiband, papierplakband, buddytape of raffia. 

De ent mag na het plaatsen op de onderstam niet meer kunnen verschuiven. Door stevig aan te binden kunnen de wonden soms ook sneller toegroeien.

Planten vermeerderen: Spleetenting toebinden met flexiband.

Waterdicht maken met entwas

Na het toebinden van de spleetgriffel zorgvuldig afwerken met entwas. De gekloven onderstam kan soms verder splijten, nadat hij afgewerkt was. Daarom kan men de onderstammen onderaan wat extra instrijken met entwas.

Voordelen van de spleetgriffel:

De methode vraagt weinig handigheid. 
Ook weinig gevaren op kwetsuren. 
Men kan redelijk snel werken.

Nadelen van de spleetenting:

De gemaakte wonden in de onderstam genezen slechts zeer traag. Deze methode wordt daarom minder aangeraden. De moeilijkste genezing heeft men bij steenfruit. Vandaar dat deze methode voor alle Prunus-soorten (pruim, perzik, kers, ...) afgeraden wordt.

Uitzicht van een goed gesneden spleetenting:

De snijvlakken van de spleetgriffel zijn best zo lang mogelijk (3 - 5 cm). 

De ent moet een mooie spie-vorm hebben.

In de nabijheid van de twee snijvlakken staat een oog.

De voorkant van de spie moet iets breder zijn dan de achterkant van de spie.

Na het plaatsen op de onderstam moeten de cambiumlagen van ent en onderstam zo goed mogelijk tegen elkaar komen.

Snijden van onderstam en ent bij de spleetgriffel. Gebruik van de entbeitel of kliefbeitel.

 

plaatje index


Laatste aanpassing: 22/11/13            G. De Kinder

 

Bronnen - Literatuur - foto's :

Fruitindex bij plantennomenclatuur  

Winterentingen van onderstammen binnen toepassen.

 

 
Vragen? Discussieforum en http://twitter.com/gdekinder