Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Ac


Plantenjargon & tuintaal

"Ac"

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. 

O.a. acaricide, acarologie, acclimatisering, aceretum, achtertuin, acidatie, acidifiel, acidifoob, acidimeter, aciditeit, acidofiel, acidotroof water, acoestische afweer, activering, acrotone groeitype

Naar overzicht van tuinjargon
TERM SYN. VERKLARING
Acaricide Spintmiddel. Een spintdodend of mijtendodend middel. (Pesticide of gewasbeschermingsmiddel). Mijten zijn biologisch d.m.v. roofmijten te bestrijden. Zie ook weblinks plantenziekten en plagen.
Acarologie   De studie of leer van mijten (spinachtigen/ Acari)
Acclimatisering   Het zich aanpassen aan een gewijzigd milieu.
Aceretum Esdoornpark Een esdoornpark. Een verzameling van verschillende soorten en rassen van esdoorn (Acer).
Achtertuin   De tuin achter het huis. Zie ook weblinks tuinaanleg.
Acidatie   Verzuring van de grond. Kan o.a. met zwavelbloem gebeuren. Kan enkel voor de teelt van blauwe bosbes (Vaccinium corymbosum) nuttig zijn.
Acidifiel acidofiel Zuurminnend. Bijvoorbeeld plantensoorten die bij voorkeur in zure milieu's groeien (pH lager dan 7). De meeste Vaccinium-soorten hebben een zure grond nodig.
Meer info over de teelt en verzorging: zie Fruit ABC en fruitboek
Acidifoob Niet-zuurminnend Bijvoorbeeld planten die zure milieu's mijden (pH +7). O.a. druiven (Vitis vinifera).
Acidimeter   Toestel om de zuurgraad (pH) te meten.
Aciditeit   Zuursterkte of zuurgraad (pH)
Acidofiel   Zuurminnende plant. De meeste planten van de Ericaceae houden van zure grond.
Acidotroof water   Verzuurd of zuur water. Regenwater is veelal zuur.
Acoestische afweer   Afweer van ongewenste dieren m.b.v. al dan niet specifieke geluiden die bij hen specifieke gedragingen kunnen oproepen. Zie ook weblinks plantenziekten en plagen.
Acrotone groeitype Kopgroeiers Kopgroeiers of acrotone groeitype: (topgroeiers). Deze rassen hebben een dominerende kop.
Activering   1. Omzetting van een stof in een werkzame(re) stof 
2. Verbetering van de werking van een stof door toevoeging van een (of meer) andere stof(fen).

Naar overzicht van tuinjargon

 

Bronnen - Literatuur - foto's  

Tk-cd-rom