Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Ad


Plantenjargon: deel A

Ad

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: adaptatie, adaxiaal, additief, additieve werking, additieven, ademhaling, ademhalingskromme, ademwortel, adhesiekracht, ADI, adstringens, adult, adventief, adventieve knoppen, adventief plant, adventiefwortels, adventieve groei, adventieve planten

Naar overzicht van tuinjargon
TERM SYN. VERKLARING

Adaptatie (biologie algemeen)

Aanpassing aan omgeving Actieve en passieve aanpassing van organismen op de omgeving, de hoeveelheid water, temperatuur, licht, bodemgesteldheid enz Zie ook biologielinks

adaxiaal (botanisch)

adaxiale Aan de kant die naar de hoofdas gekeerd is. (= Tegengestelde van abaxiaal); (biologieterm)

Additief

Toevoegsel Stof die wordt toegevoegd om bepaalde eigenschappen te verbeteren (kleur, geur, smaak, houdbaarheid, ). 

Additieve werking

  Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan de som van de afzonderlijke werkingen van deze factoren.

Additieven

Toevoegingen Additieven zijn hulpstoffen die toegevoegd worden om de eigenschappen van een product te veranderen/ verbeteren.

ademhaling

dissimilatie  Het proces waarbij de plant energie vormt voor allerlei levensprocessen. Luchtzuurstof wordt hierbij opgenomen en koolzuurgas en waterdamp afgegeven. Eenvoudig weergegeven: Suiker + zuurstof --> koolzuurgas + waterdamp + energie

Ademhalingskromme

  Laat zien, hoe de intensiteit van de ademhaling is. (Bijv. vanaf de bloei tot het pluktijdstip).

Ademwortel

Luchtwortel Een kegelvormig orgaan, door de wortels gevormd, waardoor planten die in het water staan kunnen beschikken over lucht. Sommige bladkamerplanten hebben luchtwortels.

Adhesiekracht

  Dit is de aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende soorten.

ADI

Aanvaardbare Dagelijkse Opname.  Het is de dagelijkse opname van een pesticide die, wanneer dit gebeurt over een volledige leefperiode, geen merkbaar risico blijkt op te leveren.

Adstringens (kruiden)

  Een middel dat de huid of andere weefsels doet samentrekken en de afgifte van vloeistof (bloed) voorkomt. Wordt soms gebruikt bij kleine wonden.

Adult

  Volwassen individu. Volwassen insecten zijn moeilijker te bestrijden dan de larven. Zie plantenziekten en plagen

Adventief

  Een botanische term voor plantenorganen, die zich ontwikkelen op een ongebruikelijke plaats. Sommige planten hebben ogen of knoppen op hun wortels of op hun bladeren.

Adventieve knoppen.

Bijknop Adventieve -, bij- of toevallige knoppen: Deze knoppen worden niet in de bladoksels aangelegd, maar wel op willekeurige plaatsen op de twijg, tak, stam of wortel (opslag, wortelstek). Zie ook biologielinks

Adventief plant

Adventieve plant. Een plant die door de mens voorkomt in gebieden die niet tot de oorspronkelijke behoren. 

Adventiefwortels

  Wortels die zich ontwikkelen aan stengels of op andere plaatsen, waar ze normaal niet aankomen.

Adventieve groei

  Organen die ontstaan, na verwondingen of na een behandeling met groeistoffen (bewortelingshormonen), op plaatsen waar ze onder normale omstandigheden niet zouden ontstaan.
     

 

 

Naar overzicht van tuinjargon

Bronnen - Literatuur - foto's :
Informatiebronnen