Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Af...


Plantenjargon & tuintaal: deel A

"Af"

Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: afbinden, afbuigen, afbinden, afdekken, afdeling, affiniteit, afgedragen hout, afgeknot, afgeleide klasse, afgeleide stengel, afgerijpt, uitgerijpt, afgegraven, afharden, afhouder, afleggen, aflegger, zinkeling, aflopend blad, afnijpen, afpennen, lichten, afrijpen druiven, afschilferend, afslibbaar deel, afspoelen planten, afstand op de rij, afsteken, afvallend, afweerplant, afwisselend, afwitten, afwrijvend snoeien, afstropen, afzet, afzetten bosplantsoen en afzuigen.

TERM SYN. VERKLARING

Afbinden

 toesnoeren

Het te strak - of bij het niet nakijken van bindsels door diktegroei veroorzaakt- aanbinden, zodat de stengel gekneld raakt en bvb. gevoeliger is voor breuk. Plantenetiketten aan fruitbomen en bessenstruiken kunnen na enkele jaren insnoeren. Zie zorgen na het planten.

Afbuigen

afbinden, uitbuigen

Het horizontaal binden/ buigen van twijgen of gesteltakken. Het tegengestelde is omhoog binden of opbinden. door het uitbuigen zal de vruchtenproductie bij de meeste fruitboomsoorten verbeteren. Meer info: zie Fruit ABC

Afdekken

1. Het aanbrengen van een laag organisch materiaal, rondom de planten. 2. Het leggen van dennentakken e.d. op lage planten om vorstschade te voorkomen. Ook jonge takken van een vijgenstruik (Ficus carica) kunnen beschermd worden tegen strenge (wind)vorst met dennentakken.

Afdeling (taxonomie)

divisie, devisio

De hoogste rang in het plantenrijk. Men heeft de afdeling zaadplanten (Spermatophyta) en de afdeling sporenplanten (Cryptogamae). Zie rubriek nomenclatuur - taxonomie

Affiniteit

Verenigbaarheid

Goede of slechte vergroeiing van het gente ras met de onderstam. Sommige perenrassen (Pyrus communis) vergroeien niet of moeilijk met kwee (Cydonia oblonga) Zie vermeerderingslinks en verwantschap bij het veredelen (enten, oculeren)

Afgedragen hout

afgedragen twijgen.

Hierop hebben vruchten gehangen. Het is te herkennen aan de vruchtbeurzen bij appel- en perenbomen. Afgedragen hout geeft veel kleine en minder smakelijke vruchten. Snoei een deel van het afgedragen hout weg bij de wintersnoei van appel- en perenbomen.

Afgeknot

Vorm van bladeren, of andere plantenorganen, die plotseling eindigen, alsof de top er afgehakt is.

Afgeleide klasse (taxonomie)

 

Een afgeleide klasse is een uit een andere klasse ontstane klasse, die de eigenschappen van die klasse heeft gerfd. Zie rubriek nomenclatuur - taxonomie

afgeleide stengel

 

Organen die reservevoedsel bevatten waarmee ze een rustperiode kunnen overleven. O.a. Solanum tuberosum (aardappel-

Afgerijpt

Uitgerijpt.

Zie uitgerijpt.

afgraven

 

Weggraven of door graven gelijk maken.

Afharden

Het langzaam gewennen van planten, die onder glas gekweekt zijn, aan buitencondities.
Jonge planten die in kas zijn opgekweekt moeten eerst afgehard worden, vooraleer ze definitief in openlucht te planten.

Afhouder

 

Een blokje dat dient om een stam of tak weg te houden van zijn paal of steun om schade door wrijving te voorkomen.

Afleggen

Een wijze van vegetatieve vermeerdering, waarbij een tak zo in de grond gebogen wordt, dat zijn top weer boven de grond uitkomt. Kan o.a. bij hazelaar (Corylus avellana), druiven (Vitis vinifera) en klimplanten toegepast worden. Zie ook rubriek vermeerdering en afleggen, aanaarden & marcotteren

Aflegger

zinkeling

Een plant, verkregen doordat takken of ranken van de moederplant de grond raakten en wortels vormden. Braambessen en taybessen kan men vermeerderen met topafleggers.

Aflopend blad

 

Blad waarvan de bladsteel zich langs de stengel bevindt.

Afnijpen

 Innijpen

Een wortel of stengel van een plant met de nagel korter maken. Hierdoor wordt de vertakking bevorderd.

Afpennen

Lichten

Het afpennen is het doorsnijden van de penwortel (pinwortel). Bij zaailingen van walnoten en perzik zal men de pinwortel (hoofdwortel) doorsnijden zodat er meer zijwortels worden gevormd.

Afrijpen druiven

 

Vanaf de kleuring van de bessen zal de vruchtscheut verhouten: hij wordt bruin van kleur. Deze verhouting noemt men het afrijpen. Goed afgerijpte twijgen hebben een betere weerstand tegen de winterkoude. Zie ook rubriek fruitlinks.

Afschilferend

 

Schors, die na verloop van tijd loslaat van de stam, in plakken (Platanus) of in repen (Betulus en Vitis).

Afschrikkende vogelgeluiden

  Valkenkreten kunnen andere vogels afschrikken. Voorgeprogrammeerde vogelkreten kunnen zonder regelmaat afgespeeld worden en zo vogelschade aan rijpe kersen voorkomen.

Afslibbaar deel

 

Het gedeelte van de grond dat uit heel kleine korrels bestaat.

Afspoelen (planten)

 

Het gebladerte bevochtigen zonder de grond te doordrenken.

Afstand op de rij

Plantafstand 

De afstand tussen twee planten op dezelfde rij. Deze afstand is meestal afhankelijk van de plantgrootte die de planten later bereiken.

Afsteken

Wortelsnoei

Het wegnemen van overtollige graskanten, stukken overblijvende plant e.d. met behulp van een spade of ander tuingereedschap met scherp blad. Meer info: zie Fruit ABC

Afvallend

 

Een in de tijd beperkte functie hebbend; wordt vooral gebruikt voor planten, die hun bladeren in de winter verliezen, maar ieder orgaan kan afvallen.

Afweerplant

 

Een plant die bij dieren mijdgedrag oproept (slakken: Hyssopus, Salvia, Thymus; mieren: brandnetel, kruizenmunt; witte vlieg: Tagetes). Zie ook rubriek plantenziekten & plagen.

Afwisselend

Aanduiding voor een bladstand waarbij de bladeren in twee rijen tegenover elkaar aan de stengel staan, zodat een waaierachtig effect ontstaat. Zie ook biologielinks

Afwitten

 

Als de temperatuur in de (Vitis - druiven) serre boven de 30 C. komt of als de zonnestraling te sterk is, wordt de serre belommerd met een wit mengsel van kalk en water. Zie verder druivensnoei en teelt

Afwrijvend snoeien

Afstropen

De pasgevormde scheutjes kun je probleemloos met de hand afwrijven. (mei-juni). Scheuten die op de bovenkant van de gesteltakken ontstaan kan men zo verwijderen.

Afzet

 

De verkoop van tuinbouwproducten. O.a. via veiling, groothandel, kleinhandel, thuisverkoop, ...

Afzetten van bosplantsoen

  De takken/ stammen iets boven de grond afzagen. O.a. bij Alnus (els) en Castanea sativa (tamme kastanje).

Afzuigen

 

Het op elkaar enten van ent en onderstam, terwijl beide vast staan en goede wortels hebben. (vb. Lycopersion e.- tomaat). Zie ook rubriek vermeerdering (veredelen & enten)

     
 

Naar overzicht van tuinjargon 

 

Bronnen - Literatuur - foto's :
Informatiebronnen