Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Ak...


Plantenjargon & tuintaal: deel A

"Ak"

Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: akker, akkerbouw, akkerbouwer, akkeronkruid, akkerrandstrook.

TERM SYN. VERKLARING

Akelei

Ranonkelachtige sierplant. (Aquilegia) Meer info.

akker

Bouwland perceel

Een stuk grond waarop landbouw bedreven wordt; een stuk bouwland

akkerbouw

De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw, en houdt de benutting van braakliggend land door verbouw en het oogsten van gewassen in. Zie ook lijst met akkerbouwgewassen.

Akkerbouwer

Boer die o.a. aardappelen, graan en bieten teelt op grote akkers. (Geen groente- of fruitteelt). Mogelijke teelten zijn o.a. aardappelen, graangewassen, suikerbieten, bladkolen en bieten.

Akkerland

Bouwland. Voor de akkerbouw gebruikt of geschikt land.

Akkeronkruid

(wilde planten)

Onterechte definitie van akkerkruid. Het betreft inheemse of wilde planten die als gevolg van bodembewerking of als natuurlijke begeleider van cultuurgewassen op akkers voorkomen. Zie ook plantenziekten en bestrijding

Akkerrandstrook

Een akkerrandstrook is een grondstrook (2 tot 5 m.) bij akkers, die voor directe bemesting en biocide-besproeiing uitgesloten is.

----

Naar overzicht van tuinjargon

 

Bronnen - Literatuur - foto's :
Informatiebronnen