Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Al...


Plantenjargon: deel A

"Al"

Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: alar, alcoholische gisting, alfalfa, algen,  algengroei, algicide,  alkalisch,  alleenstaande bloem, allelopathie, allogamie, alloplypoide, alluviale grond, aangeslibde grond, alpenplanten, alpien, alpinum, alpiene kas, alpine klimaatszone, alpinumtuin, alpenplantentuin, alternate bladstand, afwisselende bladstand, alternatieve gastheer, alternatieve landbouw, altijd groen en aluinaarde

TERM SYN. VERKLARING

Alar

Remt de vorming van groeihormonen. Hierdoor wordt de lengtegroei van bijv. perkplanten geremd. (Aminozide = SADH = NN dimethylamino barnsteenzuur)

Alcoholische gisting

Het vrijmaken van energie door gistcellen via omzetting, zonder zuurstof, van glucose (suiker) in ethanol en kooldioxide.

Alfalfa

Luzerne spruitzaden

Ontkiemde zaden afkomstig van de "luzerne klaver" (Medicago sativa L.). Zie ook lijst met groentesoorten/ groentenamen.

algen

Wieren

Algen onderscheiden zich van schimmels en bacteriŽn omdat ze bladgroen hebben. Ook wieren genoemd.

Algengroei

Ecologische aanduiding voor een massale groei van algen in wateren. Zie ook biologielinks.

Algicide

Scheikundig algendodend 

Chemische algendodende stof.

alkalisch, basisch

hoge pH

Zie basisch. (Een alcalische grond heeft een pH van boven 7. ). De meeste tuinplanten verdragen geen alkalische grond, maar vragen een grond met een neutrale pH. Bij een te hoge pH kan er chlorose optreden. Zie ook bij weblinks plantenziekten 

Alleenstaande bloem

Niet deel uitmakend van een bloeiwijze, maar zonder andere bloemen in bladoksels, uiteinden van takken of op een bloeistengel groeiend.

Allelopathie

Afscheiden van groeiremmende stoffen door planten waardoor de ontwikkeling van andere planten wordt tegengegaan. Komt o.a. voor bij walnoten (Juglans regia)

Allogamie

Kruisbestuiving

Bij allogamie of kruisbestuiving belandt het stuifmeel op de stempel van een andere bloem of op de stempel van een andere plant van dezelfde soort. Zie ook bestuiving en fruitlinks.

AlloplypoÔde

Soorten hybride

Hybride tussen twee soorten, fertiel vanwege het dubbel aantal chromosomen.

Alluviale grond

Aangeslibde grond

Aangeslibde grond, bijv. in rivier- en beekdalen (beekalluvium), rond kwelders (brongebieden), ingepolderde slikken en schorren.

Alpenplanten

rotsplanten

Planten van alle bergstreken lijken op elkaar als gevolg van hun nauwe band met klimaat en bodem.

Alpien, alpinum

rotsplant

Afkomstig uit de alpiene zone, dat is de zone tussen de bovengrens van de boomgroei (de boomgrens) en de grens van de eeuwige sneeuw. (Habitat: "A")

Alpiene kas

Een kas/ serre die is ingesteld op de specifieke eisen van alpiene planten; zo'n kas wordt meestal 's zomers koel gehouden door te schermen en is in de winter niet verwarmd.

Alpine klimaatzone

Dikwijls gekenmerkt door toendra-achtige vegetatie. Het betreft een hoogte-equivalent van de arctische klimaatzone.

Alpinumtuin

alpenplanten tuin

Een tuin met alpenplanten.

Alternate bladstand

Afwisselende bladstand

Afwisselend, beurtelings blad. Zie ook biologielinks

Alternatieve gastheer

Sommige organismen hebben voor het overleven of de voortplanting de mogelijkheid om naast hun eigenlijke gastplant over te gaan op andere gastplanten van een andere soort. O.a. roestschimmel op peren (Pyrus communis) heeft als gastplant in de omgeving Juniperus nodig.

Alternatieve landbouw

In algemene zin gaat het om een milieuvriendelijke vorm van landbouw. Wordt beschouwd als een onderdeel van de ecologische landbouw.

Alternatieve fruitteelt

(Biologische fruitteelt) De fruitgewassen zo natuurlijk laten groeien: geen kunstmest, geen chemische middelen. Belangrijk hierbij is te starten met fruitrassen die weinig vatbaar zijn voor de belangrijkste schimmelziekten. In de biologische fruitteelt wordt gewerkt vlg een lastenboek. (Eng.: Organic fruit)

altijd groen

Wintergroen

Niet-bladverliezend; de plant houdt het hele jaar door zijn blad. Zie ook biologielinks

aluinaarde

kaliumsulfaat, aluminiumsulfaat

Oxyde van aluminum. Mits de grond voldoende zuur is, kan men met deze meststof bij Hydrangea (hortensia) blauwe bloemen te bekomen.

---
Naar overzicht van tuinjargon

 

Bronnen - Literatuur - foto's :
Informatiebronnen