Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: As...


Plantenjargon & tuintaal.

"Ar"

  Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. O.a. aseksuele vermeerdering, aspergekever, aspergemes, assimilatie, assimileren, assortiment, assortimentstafel, asymmetrisch

 
TERM SYN. VERKLARING

aseksuele vermeerdering

Ongeslachtelijke vermeerdering

Niet-seksuele vermeerdering. Een voortplantingswijze waarbij nieuwe individuen ontstaan uit gespecialiseerde ongeslachtelijke voortplantingscellen. Vermeerdering d.m.v. stekken, enten en afleggen. Zie ook rubriek plantenvermeerdering en  weblinks plantenvermeerdering

aspergekever

Een kever waarvan de larve het loof/ de bladeren van asperges (Asparagus officinalis) aantast. Zie ook rubriek plantenplagen & plantenziekten.

Aspergemes

Mes om asperges (Asparagus officinalis) te steken/ oogsten.

Assimilatie, Fotosynthese

bladgroen- verrichting

Bladgroenverrichting. Een deel van de stofwisseling waarbij hogere organische stoffen worden gesynthetiseerde uit lagere organische of anorganische stoffen. Eenvoudig verloop:
koolzuurgas+water+ bladgroen + licht --> suiker + zuurstof

assimileren

Het verwerken van voedingsstoffen; planten die aan fotosynthese doen

Assortiment

Gevarieerde voorraad producten. vb. meerdere fruitsoorten en fruitrassen verkopen. Zie fruit ABC

Assortimentstafel

Een verhoging waarop planten worden uitgestald.

Asymmetrisch

Met twee ongelijke helften.

asymmetrische 2-jarige boom

Niet- symmetrische tweejarige boom

Dit is een jonge boom met slechts twee twijgen: een verlengenis (van de harttak) en een toekomstige gesteltak. Enkel bruikbaar voor leivormen. Zie ook snoeien appelbomen

Naar overzicht van tuinjargon

 

Bronnen - Literatuur - foto's :
Vakjargon overzicht