Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Be...


Tuintaal (vakjargon):

"Be"
Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. O.a. bed, bederf, beendermeel, begassen, beroken, begieten, bekleding, belichting, belichtingssnoei, belichtingssterkte, bemesting, benedenoog,  bentoniet, bentonite, beregening, berijpt, bes, beschadiging, bescherming, preventie, besheester, besmetter, bespuitingsmiddel, bestand tegen,  bestrijdingsmiddelen, bestuivers, beurstwijgje, beurtjaargevoelig, bevloeien, bevruchting, bewaarduur, bewaarras, bewaarruimte, bewaren, bewaring C.A., bewaring U.L.O., bewatering en bewortelingshormoon.

TERM

SYN. VERKLARING

Bed

Tuinbed, plantenbed, zaaibed Afgebakend gedeelte in een tuin of kwekerij, bestemd voor het kweken/ vermeerderen van bepaalde planten. 

Bederf

Verrotten Het beschimmelen van (tuinbouw)producten.

beendermeel

  Een organische meststof ontstaan als bijproduct uit dierlijke beenderen. Beendermeel bevat veel fosfor (P) en is gunstig voor de wortelvorming.

Begassen

Beroken Bodem- of ruimteontsmettingsmiddel met gas- en dampvormig bestrijdingsmiddel. 

Begieten

Gieten Water geven.

Bekleding van takken.

  De tak is voorzien van twijgen en veren. De visgraat aan takken

Belichting

lichtbehandeling Kunstmatig bijlichten in lichtarme periodes of als langedag-behandeling.

Belichtingssnoei

Uitdunningsnoei, zomersnoei Juist voor de pluk wordt er soms gesnoeid om de kleuring te bevorderen. Meer info: zie Fruit ABC

Belichtingssterkte

  De hoeveelheid licht per belicht oppervlak. (Watt/ m2)

Bemesting

  Verrijking van de grond met organische (= natuurlijke) - mest, met inbegrip van compost, dan wel met kunstmest.

Benedenoog

Onderoog Benedenoog: dit oog (knop) is naar beneden gericht.

Bentoniet


Bentonite
Een klei-mineraal van vulkanische oorsprong dat op zandige bodems wordt toegevoegd.

Beregening

Kunstmatige watergifte. Installatie om kunstmatig te begieten. 

Berijpt

Bedauwde vrucht/ bes, dons Er hangt een soort waslaag aan de vruchten of bessen. O.a. bij blauwe (bos)bes en bij druiven.

Bes

Vlezig geworden vrucht met losliggende zaden.

Beschadiging

  Zichtbaar schadebeeld.

Bescherming

Preventie Voorkomen van beschadigingen. Zie ook plantenziekten.

Besheester

Sierbessenstruik Sierheesters die hun sierwaarde ontlenen aan hun opvallende rijke besdracht.

Besmetter

Overdrager, vector, ziekte overdrager Overdrager van ziekten/ virus. Viruszieke planten worden zo snel mogelijk verwijderd om te voorkomen dat de andere ook ziek worden.

Bespuitingmiddel

Pesticide, gewasbeschermings- middel Gewasbeschermingsmiddel om te vermengen met water.

Bestand tegen

Tolerant, weerstandbiedend Sterk genoeg om geen opvallende schade te hebben van ziekten of plagen. Meer info: zie Fruit ABC

bestrijding, biologisch-

Natuurlijke bestrijding Men bestrijdt parasieten/ schimmels met natuurlijke middelen (plantenaftreksel, natuurlijke vijanden, ...) Zie ook weblinks plantenziekten.

bestrijding, fysisch-

  Men vangt en dood de schadelijke diertjes.

bestrijding, harmonisch-

  Het samengaan van biologisch en chemische bestrijding.

bestrijdingsmiddelen

Pesticiden, sproeistoffen Middelen die gebruikt worden om parasieten, onkruiden, schimmels e.a. te bestrijden. Zie ook weblinks plantenziekten.

Bestuivers

Leveranciers van stuifmeel. Rassen die bijzonder geschikt zijn om een ander ras te bestuiven. (Leveranciers van overvloedig stuifmeel).  Meer info over bestuivers nodig?  Zie Fruit ABC en fruitboek

bestuiving, buur-

  Het stuifmeel komt op de stempel van een andere bloem

bestuiving, kruis-

Het stuifmeel komt op de bloem van een andere plant (die tot hetzelfde ras behoort).  Bijen en hommels zijn goede overbrengers.  

bestuiving-, zelf-

Zelffertiel, zelfbestuivend. Bij zelfbestuiving komt het stuifmeel van de bloem op de stempel van een andere bloem. Zelfbestuivers zijn o.a. zure kersen (krieken), frambozen, braambessen en rode trosbessen. Meer info: zie Fruit ABC

Beurs-twijgje

Dit twijgje (ca 5-20 cm lang) ontstaat op een beurs en is meestal gebot (= bevat bloembot). Meer info: zie Fruit ABC

Beurtjaargevoelig

Alternerend. Meer info: zie Fruit ABC Rassen die slechts om de twee jaar rijkelijk vruchten dragen, noemt men beurtjaargevoelig. Beurtjaren kan je voorkomen met bloemdunning en door tijdig de jonge vruchtjes uit te dunnen.

Bevloeien

  Voorzien van water langs onder.

Bevruchting

Vruchtzetting In principe de samensmelting van een kern van een stuifmeelkorrel (mannelijk) met het onontwikkelde zaad of de zaadknop (vrouwelijk).

Bewaarduur

Bewaartijd Bewaartermijn.

bewaarras

Winterras Een fruitras welke heel gemakkelijk en lang te bewaren is. O.a. de appelrassen 'Président van Dievoet' en 'Keuleman' Meer info: zie Fruit ABC

Bewaarruimte

Koude bewaarplaats Als bewaarplaats is bruikbaar een frisse kelder of beter nog een koelcel. Zie ook optimaal bewaren van appels en peren.

Bewaren

  In goede toestand bewaren.

Bewaring C.A.

Gecontroleerde atmosferische bewaring. De temperatuur en het CO2 - gehalte wordt hierbij geregeld.

Bewaring ULO

Koelcel Koelhuizen of koelcellen waarbij ook O2, CO2 en de temperatuur kan geregeld worden.

Bewatering

  Met water bevloeien.  Laat in het voorjaar geplante bomen en struiken moeten regelmatig extra water krijgen.

Bewortelingshormoon

Groeistof, groeihormoon Scheikundige producten om de beworteling van stekken te verbeteren. O.a. Rhizopon AA. Meer info zie vermeerderingslinks

Naar overzicht van tuinjargon