Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Bij...


Lexicon (vakjargon):

"Bi"
Naar overzicht van tuinjargon

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: bijblaadjes, bijbol, bijenweide, bijmesten, bijwortel, binnenoog, binnenwaartse snoei, biociden, biodiversiteit, biogazon, biologisch afbreekbaar, biologische bestrijding, biologisch bestrijdingsmiddel, biologische teelt, biologische gewasbescherming, biotisch, biotoop, biotype, bio-indicator en biseksueel.

TERM

SYN. VERKLARING

Bijblaadjes

Steunblaadjes
Zie ook biologieweblinks
Kleine aanhangsels aan de bladsteeltjes. Ze kunnen uitgroeien tot schubvormige steunblaadjes of soms tot doornen en stekels.

Bijbol

  Een klein bolletje door een plant voortgebracht, i.p.v. zaden.

Bijenweide

Bijenplantenweide, 
(hulpdrachtplanten)
Een met bijenplanten bezaaid perceel. Bloemdragende kruiden of gewassen. Bijv. Phacelia tanacetifolia of bijenvriend. Zie ook akkerbouwteelten en groenbemesters.

Bijmesten

  De planten tijdens de groeiperiode extra meststoffen bijgeven. Vooral op lichte grond kan het nodig zijn na enkele maanden bij te mesten.

Bijwortel

  Een wortel die uit de stengel groeit i.p.v. uit de hoofd- of zijwortels.

Binnenoog

Binnenknop Deze knop zit aan de binnenkant van een twijg of tak.

Binnenwaartse snoei

  Men snoeit steeds terug tot op een gemengde knop, een twijg of een zijtakje aan de onderzijde van de in te korten tak.

Biociden

  Het uitroeien van een levend organisme. Insecticiden, fungiciden, herbiciden en bactericiden zijn biociden.

Biodiversiteit

Zie ook Fruit ABC en fruitboek De algemene verscheidenheid aan soorten en soortexemplaren binnen een welbepaald gebied. Tracht meerdere fruitsoorten en rassen in je tuin te planten. 

Biogazon

  Het gazonmaaisel wordt niet verwijderd en blijft terplaatse liggen om te verteren. Biogazon moet twee keer per week gemaaid worden.

Biologisch afbreekbaar

  Stoffen zijn biologisch afbreekbaar als ze volledig verrotten/ verteren.

Biologische bestrijding

Biologische 
gewasbescherming
Sparen van nuttige insecten bij de gewasbescherming. Nuttig zijn o.a. lieveheersbeestjes en oorwormen.

Biologisch bestrijdingsmiddel

Zie ook weblinks plantenziekten & bestrijding Bestrijdingsmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt van een levend organisme of virus.

Biologische teelt

Biologische teelt, 
-teeltmethode, biologisch tuinieren
De gewassen zo natuurlijk mogelijk laten groeien. Er wordt geen kunstmest gebruikt en ook geen chemische producten. Er wordt bemest met plantaardige en dierlijke materialen. 
Tracht rassen te kiezen die minder vatbaar zijn voor de belangrijkste ziekten en plagen. Meer info

Biologische gewasbescherming

Zie ook weblinks plantenziekten & bestrijding Natuurlijke belagers als lieveheersbeestjes, sluipwespen en roofmijten worden ingezet om luizen, spint en andere schadelijke insecten te bestrijden.

Biotisch 

  Verband houdend met of onder invloed van levende organismen zoals dieren (bijvoorbeeld insecten) en schimmels. 

Biotoop

Natuurlijke levensruimte Een min of meer begrensd gebied. Bijv. een natuurlijke streek zoals fruitboomgaard, aardappelperceel, bos, heide of slootkant waarin een bepaald type levensgemeenschap van planten en dieren huist.

Biotype

Biologisch ras, type Een kolonie of populatie van genetisch identieke individuen. Bijv. een biologisch schimmelras, een biologisch nematodenras.

Bio-indicator

Biologische indicator Het voorkomen van een bepaalde plant, wat een aanwijzing kan zijn voor bepaalde eigenschappen van de leefomgeving. De aanwezigheid van vogelmuur (Stellaria media) duidt meestal op stikstofrijke grond.

Biseksueel

Hermafrodiet, 
tweeslachtig (bisexueel)
Een soort waarvan het individu twee geslachten bezit. Deze eigenschap is overerfelijk. Slakken zijn tweeslachtig. Zie ook preventie van slakken.

Naar overzicht van tuinjargon