Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks -- Index tuintaal, tuinbouwtaal  -->   Tuintaal: Cu...


Plantentaal - tuintaal

"Cu - cy"

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. 

cultigen, cultivar, cultivargroepen, cultivator, cultuur van planten, cultuurmaatregelen, cultuurplanten, cultuurgewassen, cultuurplantencode, cultuurvariŽteit, cultivar, cultuurvlieder, cultuurvolger, curatief, curatieve bestrijding, cuticula, cv, cyclische belichting, cytokinine.

Naar tuinjargonindex

Term Syn. Verklaring

Cultigen

Cultigenus Een plantengeslacht dat enkel nog in cultuur voorkomt en waarvan geen voorouders meer in het wild gekend zijn. (O.a. Phaseolus en Musa - banaan)

Cultivar, CV

Ras Een afkorting van cultuurvariŽteit (ook wel aangegeven als cv.) CultuurvariŽteit. Een cultuurvorm; een door kweken van de oorspronkelijke vorm afwijkende boom of struik.  
Meer info: zie Fruit ABC

Cultivargroepen

Ras- groepen Een groepering van diverse cultivars. Deze groepen zijn gebaseerd op kenmerken die voor gebruikers van belang zijn. Zie ook "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Cultivator 

Gereedschap om de grond los te maken als er een harde korst aanwezig is. Handcultivators hebben meestal een lange steel en 3 of 5 tanden met ganzenvoet of lanspunt.

Cultuur van planten

Teelt De teelt van gewassen of planten.

Cultuurmaatregelen

Teelt- maatregelen Teeltmaatregelen met een gewasbeschermend of plaagbestrijdend effect. Ze hebben tot doel de weerstand van de plant tegen ziekten en plagen te verhogen. Meer info: zie Fruit ABC

Cultuurplanten, cultuurgewassen

Voedsel- gewassen Cultuurplanten [Latijnse cultura = verzorging, aanbouw, veredeling] zijn uit wilde soorten ontstane voedingsplanten voor de mensen.

Cultuurplantencode

  Een boek waarin de richtlijnen voor de naamgeving van cultuurplanten worden gegeven. (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants). Zie rubriek nomenclatuur

CultuurvariŽteit: zie cultivar

cv, ras KweekvariŽteit of ras dat niet via zaad, maar door stekken of enten te vermeerderen is. Zie ook cultivar en stekkalender.

Cultuurvlieder

  Plantensoort die verdwijnt met het oprukken van de cultuur van de mens. De omstandigheden zijn niet meer geschikt voor de soort om zich te handhaven.

Cultuurvolger

  Plantensoort die zich vestigt op terrein of in gebied nadat dit door de mens in gebruik is genomen. Veel akkeronkruiden zijn cultuurvolgers.

Curatief

Genezend Genezend  van ziekte- of plaag-aantastingen.

Curatieve bestrijding

Genezende bestrijding De aantasting wordt bestreden wanneer deze al aanwezig is. Preventieve bestrijding is het voorkomen van de aantasting. Zie rubriek "Ziekten en plagen bij fruit"

Cuticula

Opperhuid- deklaag
'Huidje'. Het laagje vet- of wasachtige stoffen, dat de opperhuid bedekt en beschadigingen en vochtverlies tegengaat.

Cv.

Ras Zie cultivar, rasnaam of ras

Cyclische belichting

Afwisselende belichting
Men gaat afwisselend per afdeling de planten elk half uur 6 minuten belichten en laat ze dan 24 minuten in het donker staan. Wordt o.a. bij snijchrysanten 's winters toegepast om de groei te verbeteren.

Cytokinine

  Een plantenhormoon dat o.a. de celdeling stimuleert. 
 

 

Bronnen:

Naar tuinjargonindex