Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: Di

Plantentaal, tuintaal, vaktaal

"Di - Dn"

Verklaring van een aantal moeilijke en speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. 

dichogamie, dichtslaan, dichtslempen, dichtslibben, dicotylen, dicotyledonen, diep ingesneden, diepspitten, diepdelven, dierlijke mest, dieven, diffuus licht, dihybride kruising, diktegroei, diploid, diplo´d, diplo´de, dipmethode, directe koeling, dissimilatie, distelolie, diversiteit in rassen.

Naar tuinjargonindex

Term Syn. Verklaring

Dichogamie

  De vrouwelijke en mannelijke bloemen bloeien niet tegelijk. Het voorkomen van zelfbestuiving doordat meeldraden en stamper niet gelijk rijp zijn. (Daarom moet men bij de meeste hazelaars - Corylus avellana en walnoten of okkernoten - Juglans regia twee verschillende rassen planten.)
Zie rubriek noten met walnoten en hazelnoten

Dichtslaan

Dichtslempen Het oppervlak van kleiige, humusrijke grond kan t.g.v. zware slagregens of gieten dichtslaan, d.w.z. dat er een harde korst op gevormd wordt.

Dichtslibben.

  Verstopt raken door slib of modder. (Draineringsbuizen kunnen bijv. dichtslibben)

Dicotylen

Dicotyledonen
De klasse van tweezaadlobbigen planten (Dicotylen) Planten waarbij het kiemplantje twee bladeren vormt. Zie ook tweezaadlobbigen. Enkel de klasse tweezaadlobbigen  kunnen op elkaar geŰnt worden. Meer info over bij weblinks plantenvermeerdering en fruit vermeerderen

Diep ingesneden

Met insnijdingen, die zover reiken, dat de algemene bladvorm erdoor wordt gewijzigd.

Diepspitten

Diepdelven
De grond zeer diep, tot 2-3 steken, bewerken. Het doel van dit werk is harde, ondoordringbare lagen te doorbreken zodat een betere grondstructuur ontstaat. Regenwater kan zodoende gemakkelijker doorzakken en minder wortelrot veroorzaken. 
Tracht hierbij de verschillende grondlagen op dezelfde diepte te houden. (Zie figuur) 

Dierlijke mest

  De als bemesting gebruikte uitwerpselen van dieren. Deze mest voegt humus, stikstof (N.) en soms fosfor (P.) toe aan de grond. Het bodemleven wordt hiermee geactiveerd.

Dieven

Zijscheuten
Het wegnemen van 'dieven', de uitlopers of zijscheuten die niet gewenst zijn omdat ze voedsel en water onttrekken aan belangrijke delen van de plant. Bij Vitis vinifera (druiven) worden de onderste dieven op ÚÚn blad ingenepen.
Dieven is tevens het verwijderen van okselscheuten bij tomaten. Zelftoppende (determinate) tomaten moet men niet dieven, terwijl bij de indeterminate rassen de dieven meestal wel verwijderd worden.  Zie ook tomaten in diverse vormen en kleuren  

Diffuus licht

Verspreid licht Het licht komt van alle kanten. Diffuus licht is belangrijk als er bewolking is.

Dihybride kruising

  Een kruising waarbij op twee verschillende eigenschappen van de ouders wordt gelet.

Diktegroei

Breedtegroei Groei in de dikte (breedte) bij een plant. Deze groei vindt plaats onder invloed van het cambium. Bij het ouder worden verdwijnt het cambium, maar niet bij struiken en bomen.

Diplo´d

diplo´de Elke cel bezit in dat geval van overeenkomstige chromosomen twee exemplaren, waarvan er een van de vaderplant en een van de moederplant afkomstig is. Diplo´de appelrassen hebben meestal goed stuifmeel, in tegenstelling tot triplo´de rassen. Triploide appelrassen kunnen geen andere appelrassen bestuiven. Zie overzicht appelbestuiving

Dipmethode

  Of concentrated dip method. Bij deze methode worden de stekken met de basis drie tot vijf seconden in een zeer geconcentreerde groeistofoplossing gedoopt. De beworteling van de stek wordt hiermee bevorderd. Zie ook rubriek vermeerderen van fruitsoorten.

Directe koeling

  De verdamper van de koelinstallatie bevindt zich in de koelcel.

Dissimilatie

ademhaling

Een afbraakproces waarbij suikers worden verbrand tot CO2 , waterdamp en energie. De ademhaling gebeurt dag en nacht, boven en onder de grond. Te natte gronden bevatten te weinig lucht, bemoeilijken de ademhaling en maken de planten vatbaar voor schimmelziekten. Zie ook bij ademhaling.
Schema verloop ademhaling:
suiker + zuurstof --> water + koolzuurgas + energie

Distelolie

Saffloerolie
Gemaakt van de zaden van een bepaald soort distel. Bevat 72% essentiŰle vetzuren.

Diversiteit in de rassen

Het telen van meerdere rassen of cultivars. De verbruikers van tegenwoordig vragen een grotere verscheidenheid van fruit- en groenterassen. Door meerdere rassen te telen is de verspreidingskans van ziekten en plagen kleiner en verloopt de bestuiving van pitfruit en steenfruit meestal beter. De natuurlijke vijanden kunnen zich beter in standhouden als er een grote diversiteit is. Meer info: zie Fruit ABC en fruitlinks .

Naar overzicht van tuinjargon