Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: Do

Plantentaal, tuintaal, vaktaal

"Do-Dq"
Naar tuinjargonindex

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. 

O.a. dolomietmergel, dominantie, dominantieverschuiving, dominerende eindknop, dompelen stekken, donkerkiemers, dons, doorbloeiend, doordringbaarheid grond, doordraaien, doorlatendheid grond, doordragende aardbeiend, doorgaande selectie, doorgedraaide producten, doorn, doorplukken, doorschieten, doorspoelen, doorwas, doorwortelen, doosvrucht, dopvrucht, doseren, dosering spuitproduct.

Term

Synoniem Verklaring

Dolomietmergel

Dolomietenkalk
Een kalkmeststof (calciummagnesiumcarbonaat) die afkomstig is uit de Dolomieten (gebergte) en die gegeven wordt ter verbetering van de structuur van de grond en om de pH te verhogen. Deze kalkmeststof moet 6 maanden op voorhand toegediend worden, omdat ze slechts zeer traag werkt. Dolomiet heeft een slakkenwerende effect.
Zie ook bekalken van een fruittuin.

Dominantie van de kop/ top

Regulerende invloed van de eindknop (a) op de groei van een stengel, waardoor de ontwikkeling van de zijknoppen (b) wordt geremd. Als de top verwijderd wordt is de dominantie doorbroken. Jonge rozenoculaties worden getopt boven het 5de echte blad om meerdere vertakkingen te krijgen. Zie vermeerdering

Dominantie- verschuiving

  Een dominerend voorkomende (planten)parasiet wordt teruggedrongen door een sterk aangroeiende soort.

Dominerende eindknop

  De eindknop groeit harder dan de andere aanwezige knoppen. (Zie bij "dominantie van de kop").

Dompelen (stekken)

  De stekken gedurende enkele seconden geheel in een groeistofoplossing onderdompelen om de beworteling te verbeteren.   
Zie weblinks vermeerdering 

Donkerkiemers

De meeste zaden moeten in het donker zitten om optimaal te kunnen kiemen. (o.a. Salvia en Actinidia - gewone kiwi). Na de ontkieming hebben de jonge zaailingen wel veel licht nodig. Zie ook fruitvermeerdering.

Dons (druiven)

Donslaag, dauwlaag
Op de druivenbessen (Vitis vinifera) en blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) komt van nature een donslaag voor. Het dons ontstaat door het afschilferen van de beshuid, waardoor deze een matte kleur krijgt. Kwaliteitsdruiven vertonen bij aankoop deze dons.

Doorbloeiend, remontant

Remontant, remonterend, herbloeiend. Planten die meerdere keren per groeiseizoen bloeien, bijvoorbeeld de meeste moderne rozen en sommige aardbeirassen zoals Fragaria x ananassa 'Rapella', 'Selva', 'Ostara' en 'Mara des Bois'. Soms ook herbloeiend of remonterend genoemd.

Doordringbaarheid (grond)

De doordringbaarheid van de grond is goed als de wortels diep in de grond kunnen groeien. Lupinen als groenbemester verbeteren sterk de doordringbaarheid van de grond. Sommige planten (1) kunnen bijzonder diep doordringen met hun wortels en doorstaan beter droge periodes. De bewortelbare zone (a) is afhankelijk van de grond- en plantensoort.

Doordraaien

  Planten, bloemen, groente en fruit worden vernietigd als er geen kopers zijn, of als de geboden prijs op de veiling te laag is.

Doorlatendheid (grond)

  De hoeveelheid water die de grond kan opzuigen en doorlaten.

Doordragende aardbeien

Remonterende aardbeien Deze geven onafgebroken vruchten vanaf half juni tot en met half september en nog langer als ze worden beschermd met een plastic tunnel of kas. 'Rapella', 'Mara des Bois' en 'Ostara' zijn doordragende rassen.

Doorgaande selectie

  Bij elke teeltcyclus een selectie van planten met de beste eigenschappen kiezen om verder te kweken. Kies daaruit de beste planten en gebruik die als uitgangsmateriaal om verder te vermeerderen.

Doorgedraaide producten

  Onverkochte producten. Producten welke men niet kan verkopen aan een vooraf vastgestelde minimumprijs.

Doorn

Een scherp, puntig, houtig plantendeel, ontstaan uit een veranderd takje, steunblad, bladsteel of blad. O.a. bij meidoorn (Crataegus).

Doorplukken, tussenplukken

Overplukken Een manier van oogsten waarbij niet alles in één keer wordt geplukt. Het appelras 'Jonagold' moet in meerdere keren geplukt worden. Zie fruitrassen en mutanten.

Doorschieten

Opschieten Het te vroeg produceren van bloemen en zaad kan veroorzaakt worden door een koudeperiode. Andijvie en witloof zijn erg gevoelig voor vroegtijdig opschieten en mogen daarom niet te vroeg gezaaid worden.

Doorspoelen, uitlogen

Uitspoelen Het overmatig beregenen van de serregrond, met de bedoeling van overtollige zouten door te spoelen. Voor de teelt van aardbeien of kropsla na tomaten is doorspoelen meestal noodzakelijk.

Doorwas (bloemkool)

  Kleine groene blaadjes groeien in de bloemkool. Ontstaat meestal door te sterke groei en te sterke stikstofbemesting.

Doorwortelen

  Het stadium dat de wortels van een potplant door de drainagegaten van de pot heen groeien en in de ondergrond verder hun voedsel opzoeken. Door de potplanten regelmatig te verzetten wordt het doorwortelen enigszins verhinderd en worden de planten steviger.

Doosvrucht

Een droge of iets vlezige, openspringende vrucht, gewoonlijk met losse zaden. O.a. bij Fagus sylvatica en Aesculus

Dopvrucht

Een droge, éénzadige, niet openspringende vrucht, waarbij de zaadhuid en vruchtwand niet zijn vergroeid. Ze valt in zijn geheel af. O.a. Betula, Clematis, Corylus en Ranunculus. Soms ook Achenium genoemd.

Doseren

  In hoeveelheden verdelen en toedienen. Bijvoorbeeld een (kleine) hoeveelheid voedsel aan de planten geven. 

Dosering spuitproduct

  Een spuitvloeistof moet een bepaalde hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel bevatten om de schadeveroorzaker te bestrijden. Uitgedrukt in g of ml/ liter water of per oppervlakte. Weblinks plantenziekten en plagen

Naar overzicht van tuinjargon