Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: Dr

Plantentaal, tuintaal, tuinbouwtaal

"Dr - dt"
Naar tuinjargonindex

Definities/betekenis van begrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. O.a. draadbladhark, draadkluit, draagjaren, draagkracht, drainage, drainagebuis, draineren, drainreeks, dressen, driedelig, driehoeksenting, driehoeksverband, driehoeksvorm, drieslagstelsel, drietallig, drift, drijfmest, druiven, druivelaar, droge zaden, droogbloemen, dronken makende bessen, druppelaar, druppelaar, druppelen, druppelleiding, druppelbevloeiing, druppelstang.

Term

Synoniem Verklaring

Draadbladhark

Bladhark
Een grote, grove kam met lange steel om bladeren bij elkaar te brengen.

Draadkluit

Draadgaaslap
Gaas met ijzerdraad voor grote kluitplanten, zoals van hoogstammen. Een draadkluit is veel steviger dan een gaaslap. De hergroei van kluitplanten is veel beter dan deze van planten met naakte wortels.

Draagjaren.

  Een draagjaar verkrijg je met veel bloemknoppen en een goede zetting na een succesvolle bestuiving. Het tegengestelde van een draagjaar is een beurtjaar. Een beurtjaar kan ontstaan door de fruitboom niet of te laat te dunnen. Meer info: zie Fruit ABC

Draagkracht

  De sterkte en stevigheid van de grond om machines te dragen. Zware machines kunnen op natte gronden met geringe draagkracht structuurbederf veroorzaken.

Drainage, ontwateren,

Ontwatering d.m.v. drainbuizen. Het afvoeren van overtollig water in de bodem. Dit kan o.a. gebeuren m.b.v. drainbuizen. Water van het land in de sloot/ gracht laten weglopen.

Drainagebuis

drainbuis Een buis met kleine gaatjes, om de grond te ontwateren.

Draineren

  Het teveel aan water op het land door een drainagebuis naar de gracht of sloot laten lopen. Op een gedraineerde grond is de plantengroei van de meeste tuinbouwgewassen veel gezonder. Groenten kunnen vroeger gezaaid en geplant worden.

Drainreeks

  Een aantal drainagebuizen bij elkaar. De afstand van de drainbuizen is o.a. afhankelijk van de grondsoort en de hoeveelheid af te voeren water.

Dressen

  Het aanbrengen van een dunne laag organisch materiaal op een gazon of border, die niet wordt ondergespit.

Driedelig

  Vorm van een blad dat uit drie lobben bestaat en tot dicht bij de hoofdnerf is ingesneden. Zie ook weblinks biologie

Driehoeksenting

Driehoeksgriffel
Bij deze entmethode wordt de ent driehoekig aangesneden en op de onderstam geplaatst waar eveneens een smalle driehoek uitgesneden werd. De onderstam is meestal iets dikker dan de ent. Het is meestal een te moeilijke entmethode voor beginners. Meer info: zie Fruit ABC , plantenvermeerdering en driehoeksenting

Driehoeksverband

De (pot)planten in een driehoek in de grond of op een tablet zetten. Hierdoor is de lichtopvang en oppervlakte-benuttiging toch nog optimaal.

Driehoeksboomvorm

Dit is momenteel een zeer gangbare boomvorm. Zo'n boomrij is de bekende zaagtand.

Drieslagstelsel

  Een oude landbouwmethode, waarbij braakliggende velden, winter- en zomergranen elkaar in een driejarig ritme afwisselen

Drietallig


Drietallig samengesteld blad
In groepen van drie. Trillium en Laburnum waterii hebben bladeren en bloemdelen in groepen van drie. Zie "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Drift

Druppelverwaaiing Niet-gecontroleerde en ongewenste verplaatsing van een gewasbeschermings-middel of waterdruppeltjes via de lucht tot buiten het toepassingsgebied onder invloed van de wind. Daarom best bij windstil weer behandelen. Speciale tunnelspuiten kunnen drift ook voorkomen. Ook in de stekkas met nevel- en mistinstallatie is drift ongewenst. Zie ook weblinks plantenziekten en plagen

Drijfmest

Dunne, halfvloeibare dierenmest. Dunne mest. Een mix van vloeibare en vaste mest.

Droge zaden

  Zaden die niet door vruchtvlees of door een hard wand omgeven zijn. Deze worden meestal niet gelaagstapeld maar droog bewaard. Zie ook weblinks plantenvermeerdering

Droogbloemen

  Bloemen welke bijzonder geschikt zijn om te drogen. O.a. Helichrysum bracteatum

Dronken makende bessen

  Bessen van de duindoorn (Hippophae rhamnoides) kunnen na een vorstperiode suikerachtig worden. Het suiker kan omgezet worden tot alcohol, waarvan vogels dronken kunnen worden.
Druiven druivelaar, wijnstok Bijzondere besvrucht in trossen. Wetenschappelijke naam: Vitis vinifera en plantenfamilie Vitaceae. Sommige druivenrassen zijn tolerant aan echte en valse meeldauw. Druiven kan u best snoeien in december en januari. Te laat druiven snoeien doet ze veel sap verliezen (bloeden).  Meer druiven info: planten, bemesting, snoeien, dunnen en verzorging

Druppelen, guttatie

Guttatie
Uitscheiding van waterdruppels aan de uiteinden van de bladnerven van bepaalde planten na warme, vochtige nachten; ontstaan door grote worteldruk. Als er weinig of geen verdamping mogelijk is, kunnen sommige planten op deze manier ook water uit scheiden. O.a. bij druiven (Vitis vinifera)

Druppelbevloeiing, druppelaar

Een slangetje om planten langzaam water te geven. Komt voor bij de teelt op substraat.
Op de centrale waterslang en op welbepaalde afstanden bevinden zich telkens veel dunnere druppelslangetjes die naar beneden hangen en telkens uitmonden bij een plant. Nuttige weblink: water geven bij droogte

Druppelleiding

Sproeileiding met druppeldoppen. Het water wordt hier bijzonder spaarzaam gedoseerd aan de planten.

Druppelstang

  Een afgesloten, geperforeerde buis die op een gieter is bevestigd en die het mogelijk maakt onkruidbestrijdingsmiddel of andere vloeistoffen over de planten of grond te druppelen.

Naar overzicht van tuinjargon