Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: Du

Plantentaal, tuintaal, tuinbouwtaal

"Du - Dv"

Verklaring van een aantal moeilijke/ speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw. 

O.a. dubbel drietallig, dubbel enten, dubbel getand blad, dubbel geveerd, dubbel gezaagd, dubbel glas, dubbel snoer, dubbelbloemig, dubbele boomkop, dubbele kunststof-ruit, dubbele pot, dubbele u-vorm, dubbel geveerd blad, duhan-haag, duimstekken, duimstok, duindoorn (zanddoorn), duizendkorrelgewicht, dunnen van bosplantsoen, dunnen van de kroon, dunnen, uitdunnen, duurzaam bosbeheer, duurzaam productiemiddel en duurzame tuin .  

Naar tuinjargonindex

Term

Synoniem Verklaring

Dubbel drietallig

Afbeelding blad van zevenblad Term gebruikt voor de beschrijving van een blad, dat in drien gedeeld is, en waarvan de drie delen elk weer uit drie blaadjes bestaan. O.a. bij het gevreesde onkruid Aegopodium podagraria (zevenblad). Zie ook weblinks biologie 

Dubbel enten

Dubbele griffeling
Boom op tussenstam (tweemaal of dubbel gent)
Techniek waarbij planten worden gent die van nature onverenigbaar met elkaar zijn. Een cultivar die zowel met de onderstam als met de griffel verenigbaar is (= tussenstam). Zo'n boom is tweemaal gent. Meer info: zie Fruit ABC en plantenvermeerdering

Dubbel getand blad

Getand blad, waarvan de tanden nogmaals ingesneden zijn. (o.a. bij Alnus viridis, alpenels)

Dubbel geveerd

Aanduiding voor een blad, dat in verscheidene delen (blaadjes van de eerste orde) is gedeeld, die ieder opnieuw gedeeld zijn. (o.a. bij Gymnocladus dioica)

Dubbel gezaagd

Gezaagde bladrand, waarvan de tanden ook weer gezaagd zijn. (O.a. bij Corylus avellana, gewone hazelaar)

Dubbel glas

  Twee platen van glas met daartussen n centimeter lucht om de warmte in de kas vast te houden.

Dubbel snoer

U-vormige snoer
Leivorm met twee evenwijdige stammen. 

Dubbel (bloemig)

Zie gevuldbloemig. (Flore Pleno)

Dubbele boomkop

Dubbele kop Een boom met twee hoofdassen i.p.v. n hoofdas.

Dubbele kunststof-ruit

Duoplaat Transparante kunststofplaten die m.b.v. tussenschotten op afstand worden gehouden ter verhoging van de warmte-isolatie.

Dubbele pot

  Een ingepotte plant wordt in een grotere pot geplaatst. De vrije ruimte wordt opgevuld met vochtig mos. Vooral nuttig voor kuipplanten, die minder droogtegevoelig worden. 

Dubbele U-vorm

Bij de leibomen vormt elke tak van de U weer een U

Duhan-haag

Men vertrekt met een onvertakte, 1-jarige boom (snoer). De boom wordt rechtop geplant, maar op ongeveer 50 cm in een hoek van 45 uitgebogen. Deze boomvorm kan bij peren een hogere vruchtenproductie geven. Een goede ondersteuning d.m.v. draden is noodzakelijk.

Duimstekken

   Een boom die het 1ste jaar weinig- of scheef groeit, zal men tot op enkele cm van de grond terugsnoeien. Daarna ontstaat een stevige, goed groeiende rechte scheut. (Castanea sativa)

Duimstok

Vouwmeter
Een meetlat van 1 meter lang die je op kan vouwen. 
Een duimstok gebruik je meestal bij het meten van hout.
Begin bij het meten vooraan de stok.
Duindoorn, (zanddoorn)   Tweehuizige, doornige struik die vooral op kalkrijke, zandige gronden groeit. Draagt vitaminerijke bessen. Meer teeltinfo over de duindoorn - Hippophae rhamnoides

Duizendkorrelgewicht

Het gewicht van 1000 zaden. Bij spruitkool is dit, afhankelijk van het ras, 3 tot 4 gram. (Of n gram bevat tussen de 220 en 333 zaden)

Dunnen van bosplantsoen

(sleunen) Dikke takken of stammen wegzagen voor meer licht en lucht tussen de bomen en heesters te krijgen. 

Dunnen van de kroon

   Het weghalen van teveel groei uit de kroon van een boom om meer licht toe te laten en een gezonde groei te bevorderen.

dunnen, uitdunnen

   Uitdunnen van bijv. zaaigoed om de sterkste planten meer ruimte te geven

Duo-appel, verliefde appelboom

Een leivorm bestaande uit twee verschillende appelrassen welke elkaar goed bestuiven, zodat een goede vruchtzetting verzekerd is. Ook duo-appel genoemd.

Duurzaam bosbeheer

  Bij het onderhoud worden meerdere soorten aan gehouden. Men zal voldoende aanplanten en geen herbiciden gebruiken.

Duurzaam productiemiddel

  Een productiemiddel dat je langer dan n jaar gebruikt. Bijvoorbeeld een machine.

Duurzame tuin

  Een tuin waarin de planten zich zonder al teveel menselijke tussenkomst kunnen ontwikkelen, handhaven en oud worden. Zie fruit ABC

Naar overzicht van tuinjargon