Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: Dw

Plantentaal, tuintaal, vaktaal

"Dw - Dz"

Verklaring van een aantal moeilijke of speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: dwarsdoorsnede grond, dwergpiramide, dwergheester, dwergvorm, dynamisch evenwicht, dynamisch tuinieren

Naar tuinjargonindex

Term

Synoniem Verklaring

Dwarsprofiel grond

Dwarsprofiel
De doorsnede van de grond om de verschillende lagen te kunnen zien. Je kan deze lagen beoordelen door een profielput te maken.

Dwerg piramide

Appelbomen met middentak op matig sterk groeiende onderstammen zoals 'M26'. Aan deze boomvorm wordt weinig gesnoeid.

Dwergheester

Dwergstruik
Een levensvorm van houtige planten welke niet of nauwelijk hoger is dan de omringende kruidvegetatie. O.a. Vaccinium vitis-idaea. Meer teeltinfo

Dwergvorm

Een meestal door kweken verkregen laagblijvende groeivorm. O.a. dwergbananenplant (Musa basjoo) en de dwergtomatenrassen 'Cerise Jaune', 'Pendulina', 'Whipper Snapper' en 'Tom Red'. Meer info over laagblijvende pottomaten

Dynamisch evenwicht

In een ecosysteem kunnen meerdere plantensoorten en dieren samen op één bepaalde plek groeien, zonder dat de ene soort de andere wegconcurreert. Er heerst er een vorm van dynamisch evenwicht.

Dynamisch tuinieren

Biologisch dynamisch tuinieren De gewassen natuurlijk laten groeien, ook biologisch tuinieren genaamd (Dynamisch = bewust proberen de levenskrachten te versterken)
 
 

Naar overzicht van tuinjargon
Bronnen: