Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Lexicon (vakjargon):

"Ea - ec"

Verklaring van een aantal moeilijke of speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren en tuinbouw: East-Malling, EM, Eb- en vloedsysteem, EC, echte bladeren, echte vrucht, ecologie, ecologisch groen, ecologisch voedsel, ecologische landbouw, ecologische maatregelen, ecosysteem, ecotoon, ecotoop, ectoparasiet en EC-waarde.
 

Naar tuinjargonindex

Term

Synoniem
 
Verklaring:
 

East-Malling, EM

  Een Engels proefstation voor de fruitteelt met wereldfaam. De eerste grote verworvenheid van dit proefstation was de selectie van de appelonderstammen, de zgn. EM-typen zoals o.a. 'M9', 'M26'  en de sortering ervan op groeisterkte.  Vroeger ook geschreven als 'EM 9' en 'EM 26'. (Zie figuur met sortering Malus-onderstammen van sterk naar zwak) Zie ook vermeerdering (enten)

Eb- en vloedsysteem

Een manier van water geven aan planten waarbij de planten een tijdje in het water staan. De potplanten (kamerplanten) krijgen water op een betonnen vloer die een beetje schuin afloopt.

EC

  De elektrische geleidbaarheid waarmee de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond (of water) wordt gemeten. Meting met een EC-meter (EC = Electric Conductivity)

Echte bladeren

  Bladeren die typisch zijn voor de plant, in tegenstelling tot de meestal eenvoudigere kiemblaadjes. Zie fruitvermeerdering.

Echte vrucht

  Een vrucht die zich uit de stamper ontwikkelt. Hierbij gaan bloemdelen verloren. Bij een aantal fruitsoorten worden "schijnvruchten" gevormd.

Ecologie

Ekologie Studie van de relaties tussen de levende organismen onderling en met de relaties tussen deze organismen en het omringende abiotisch en biotisch milieu.

Ecologisch groen

  Aangelegde tuinen of parken die worden beheerd met de natuurlijke ontwikkeling van een vegetatie als uitgangspunt.

Ecologisch voedsel

Verzamelnaam voor alle voeding die geproduceerd wordt in de ecologische landbouw. Biologisch voedsel (EN: organic feed)

Ecologische landbouw

Het afzien van elk gebruik van kunstmest en biociden zijn doorslaggevende criteria voor de erkenning als ecobedrijf.

Ecologische maatregelen

  De leer of de studie van de onderlinge huishouding van de mens, de dieren en de planten met de omgeving.

Ecosysteem

Ekosysteem
Het ecosysteem wordt gevormd door de levensgemeenschap van planten- en diersoorten en het biotoop.

Ecotoon

   Dit is een grensstrook tussen verschillende biotopen of landschappen.

Ecotoop

standplaats Het geheel van verschillende milieufactoren die op de groeiplaats van een plant (het biotoop) en zodoende ook op de plant inwerken. Een plaats met bepaalde ecologische eigenschappen die als geheel verschillen van de plek ernaast, bijvoorbeeld een vijver.

Ectoparasiet

  De schimmel leeft buiten op het blad. Een aantal hyfen dringt het plantenweefsel oppervlakkig binnen en vormen meestal in de opperhuidcellen voedingsorgaantjes of haustoriŽn. Zie ook weblinks plantenziekten en plagen

EC-waarde

  Het zoutgehalte of de hoeveelheid voedingstoffen in het substraat of in het gietwater.
 
 

Naar overzicht van tuinjargon
Links
Je sais tous... la science en http://twitter.com/gdekinder