Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Betekenis/definitie tuintaal - tuinbouwtermen (vakjargon):

"le"
plaatje index

Definitie/ betekenis van een aantal moeilijke of speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren: leem, legionella, leiplant, lenteknip, lentenachtvorst, lenticellen, levendige stomp, lexicon, liaan, licht, lichte grondsoort, lichter, lichthoeveelheid, lichtkiemers, lichtsterkte, lidstek, limacide, lintbloem

Leem Grondsoort van een goede kwaliteit. Leemgrond houdt goed water en mineralen vast. Het is een fijne korrel, van nature rijk aan humus. Voelt minder vettig aan dan klei.
Leiplant Een plant die steun nodig heeft om rechtop te blijven staan. Hij klimt omhoog langs een muur, boom of andere plant. Ook klimplant. Druiven, kiwibessen, kiwi's, bramen en frambozen zijn leiplanten. Zie fruit ABC
Legionellaziekte Een bacterie die in stilstaand warm water kan voorkomen en die de veteranenziekte (een soort longontsteking) kan veroorzaken.
Lente-knip of voorjaarsknip Dit zijn in feite een reeks uitgestelde winterknippen. Het is een verzamelnaam van een reeks snoeiingrepen in de kop afhankelijk van het tijdstip.
Lentenachtvorst Nachtvorst tijdens de bloei. Meestal zeer nadelig voor de vruchtzetting. Lage percelen en vroegbloeiende rassen zijn gevoeliger. Meer info
Lenticellen, ademporie Kleine, witachtige vlekken op de schors en de vruchten. Langwerpige ademhalingsopeningen in de opperhuid.
Levendige stomp of kapstok Deze is meestal langer dan 5 cm. Er zijn dus goed zichtbare ogen aanwezig.
Lexicon, glossarium, glossaria Verklarende woordenlijst. het lexicon; de lexicons/lexica 1 woordenboek 2 encyclopedie 3 woordenschat van een taal of van een bepaalde schrijver (woordenboek)
Liaan Houtige slingerplant met lange, koordachtige stam. O.a. kiwi's en kiwibessen slingeren zich rond steunpalen en draden.
Licht Elektromagnetische golven waarvan de golflengten door het menselijk oog waargenomen kunnen worden. Zeer belangrijke groeifactor voor de bladeren, maar erg nadelig voor aardappelknollen.
Lichte grondsoort Een grond die veel zanddeeltjes (grote gronddeeltjes) bevat.
Lichter Werktuig voor het lichten van gewassen en het al dan niet in dezelfde werkgang doorsnijden van de wortels. Bij zaailingen kunnen hiermee de pinwortels doorgesneden worden, zodat ze beter vertakken.
Lichthoeveelheid (per plant) De hoeveelheid licht die een plant ontvangt. Soms is dit te weinig en soms ook te veel.
Lichtkiemers Zaden van plantensoorten die licht nodig hebben om optimaal te kunnen kiemen. (Alnus, Betula). Zaad dat kiemt op een plaats met veel licht.
Lichtsterkte Uitgedrukt in Lux, Watt en Joules. Lux: de hoeveelheid zichtbare licht op een bepaald ogenblik Watt: de lichtsterkte op een bepaald ogenblik
Lidstek Zomerstek of winterstek met slechts 2 knopen. (Juist boven en onder een oog geknipt). Druiven kunnen met lidstekken vermeerderd worden. Zie fruit vermeerderen
Limacide Slakkendodend middel. Lees ook "Slakkenschade voorkomen: tuin zonder slakkenslijm"
Lintbloem, Straalbloem. Bloempjes in de bloemhoofdjes van planten uit de familie der Asteraceae. Lintbloemen zijn alleen aan de voet buisvormig en verder naar één zijde vlak uitgespreid.