Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Betekenis/definitie tuintaal - tuinbouwtermen (vakjargon):

"lu"
plaatje index

Definitie/betekenis van een aantal moeilijke of speciale vakbegrippen i.v.m. tuinieren: lucht, luchtbehandeling, luchtbevochtiger, luchten, luchtvochtigheid, luchtwortels, lux, lycopersicon

Lucht Mengsel van een groot aantal gassen in de atmosfeer boven het aardoppervlak. Lucht bevat o.a. stikstof en zuurstof. Lucht is een belangrijk gas bij de kieming van plantenzaden.
Luchtbehandeling Het nemen van maatregelen om de RV en de temperatuur te verhogen of verlagen. Een hoge luchtvochtigheid is belangrijk bij zomerstekken of scheutstekken. Ook voor moeilijke te enten plantensoorten is een hoge RV belangrijk. Zie rubriek stekken van planten
Luchtbevochtiger Een toestel om de RV (= relatieve luchtvochtigheid) te verhogen.
Luchten (klimaatregeling) Het veroorzaken van een luchtstroming door het openen van de luchtramen van kassen en bakken.
luchten, afluchten Door luchtramen open te zetten laat men frisse lucht binnen bij planten die onder glas gekweekt worden
luchtvochtigheid, absolute Het vochtgehalte van de lucht.
luchtvochtigheid, relatieve- Luchtvochtigheid in procenten van het dauwpunt.
Luchtvochtigheid, RV Relatieve luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid is afhankelijk van de temperatuur. Bij te hoge R.V. is er minder voedselopname en meer kans op schimmelaantasting.
Luchtwortels Wortels ontspringend uit bovengrondse stengels. Bij druiven kunnen deze ook ontwikkelen onder invloed van hormonale herbiciden.
lux, lx Eenheid van verlichtingssterkte (Symbool: lx)
Lycopersicon Lycopersicon esculentum is de wetenschappelijke benaming voor tomaten. Zie: rasseninformatie tomaten. Tomaten behoren tot de plantenfamilie Solanaceae of Nachtschadigenfamilie. Er zijn vele kleuren, vormen en smaken. Er zijn zelfs tomaten met een fruitsmaak!
Bijzondere tomaten, tomaten met fruitsmaak. Lycopersicon esculentum.