Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"Pl"
plaatje index

Definitie/ betekenis van begrippen i.v.m. tuinieren: plaag, plakoksel, plant, plantafstand, plantenlatijn, planten latijn,  plantdichtheid, plantdiepte, planten, plantenbescherming, plantendatabase, plantenencyclopedie, plantenhormonen, plantenjargon, plantenkwekerij, plantennaam, plantennaamgeving, plantenrijk, plantentaxonomie, plantenteelt, plantenvoeding, plantenziekten, plantenregel, plantlijn, plantsoen, plantspiegel, plantverband, plukemmer, plukslede, plukwagen, plukslede

Plaag, schadeverwekkers 1. Het tijdelijk overheersen van een soort waardoor andere soorten worden verstoord. 2. Organismen (schimmels, insecten, mijten, ...) die economische problemen kunnen veroorzaken door hun aantal. Zie ook ziekten en plagen

Plakoksel

Komt voor bij steil ingeplante twijgen. Bij zware belasting scheuren de takken gemakkelijk uit. De zijtak groeit evenwijdig met de hoofdtak. Het lijkt alsof deze zijtak tegen de hoofdstam zit geplakt, vandaar de naam plakoksel. Concurrenten die niet tijdig verwijderd worden, groeien uit tot scherp of steil ingeplante takken die later gemakkelijk uitscheuren. Zie ook boomonderdelen en eenvoudige snoei

Plant

In het algemeen een levend organisme dat door fotosynthese in staat is uit anorganische stoffen organische op te bouwen. (v. Lat. planta = stek, ent)

Plantenlatijn, planten latijn

Wetenschappelijke of botanische plantennamen zijn meestal in een universele taal. Dikwijls wordt hierbij het Grieks en het Latijn gebruikt, maar soms worden ook andere talen gebruikt. Met "planten latijn" of Latijnse plantennamen bedoelt men meestal de wetenschappelijke naam. Zie verklarend plantenwoordenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Plantafstand

De (nodige) afstand tussen planten (bomen en struiken) van een soort. De ruimte die je open moet houden tussen twee of meer planten als je ze in de grond zet. Niet alle fruitsoorten en onderstammen kunnen even dicht geplant worden. Zie "plantafstanden voor fruitsoorten"

Plantdichtheid

Hoe dicht planten bij elkaar mogen geplant worden. (Minimaal en maximaal aantal planten per m≤). In kleinere tuinen zal men het maximale aantal per m≤ planten.

Plantdiepte

De diepte van de kuil waarin je de plant, boom of heester zet. In het algemeen plant men op dezelfde diepte als dat de planten stonden. Te diep planten geeft dikwijls een slechte hergroei van bomen en heesters. Meer info

Planten (werk)

Het in de grond brengen van meestal jonge planten (bomen of struiken). Bij het aanbrengen van grond kan men de plant hierbij af en toe wat op en neer bewegen, opdat de grond goed tussen de wortels zou zakken. De grond vervolgens goed aandrukken rondom de plant. Bij het planten van fruitbomen moet de entplaats boven de grond blijven zitten. Voor het planten van fruitbomen, droge vruchten, druiven en houtig kleinfruit zie online "Fruit ABC" Zie ook artikel "nazorgen bij het planten"

Plantenbescherming

Plantenbescherming omvat maatregelen ter bescherming van cultuurplanten (land- en bosbouw, tuinbouw) tegen ziekten en ongedierte.

Plantendatabase, plantendatabank
(Online-)

Een plantendatabase/plantendatabank is en speciale database of gegevensbank. Het is een digitaal opgeslagen archief met veel plantennamen en informatie, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Zie online plantengids & plantendatabases

Plantenencyclopedie

Een boek, CD of website waar zeer veel informatie van planten (eetbare en niet-eetbare/ sierplanten) op te zoeken is. Een lijvig naslagwerk met zeer veel informatie over verschillende planten. Zie fruit ABC , groente- en fruitencyclopedie  en online plantengids & plantendatabases en het verklarend plantenwoordenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen"

Plantenhormonen

Groei- en remstoffen, die in bepaalde plantendelen gevormd worden en meestal elders in de plant hun effect hebben. Bij het stekken worden er soms extra hormonen toegevoegd om de beworteling te verbeteren. Zie rubriek stekken van houtachtige planten.

Plantentaal, -jargon, -lexicon

Jargon: 1. Voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal. Voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal i.v.m. planten. Meer info (index)

Plantenkwekerij

Een bedrijf dat jonge planten aan andere kwekers verkoopt die ze verder opkweken.

Plantennaam (Botanische -)

Met een plantennaam wordt een plant met een bepaalde identiteit, met bepaalde eigenschappen aangeduid. Bovendien zegt een naam iets over de verwantschap met andere planten. Boekentip: ABC van het plantenlatijn. Zie weblinks nomenclatuur en plantendatabases

Plantennaamgeving (cv)

Het geven van een juiste naam aan een plant. Hiervoor zijn er een aantal regels, die in de cultuurplantencode beschreven staan.
Zie weblinks nomenclatuur

Plantenrijk: (taxonomisch)

Taxonomisch overzicht: afdeling, onderafdeling, klasse, onderklasse, orde, onderorde, familie, onderfamilie, stam, onderstam, geslacht, soortaanduiding, ondersoort, variŽteit, ... Zie weblinks nomenclatuur en plantendatabases

Plantentaxonomie

De wetenschap die zich bezig houdt met de naamgeving, indeling en beschrijving van planten. De basis voor de huidige botanische naamgeving komt van Linnaeus. Zie ook weblinks nomenclatuur en "ABC van het plantenlatijn"

Plantenteelt

De plantenteelt probeert de genetisch bepaalde eigenschappen van de cultuurplanten voor het welzijn van de mensheid verder te verbeteren.

Plantenvoeding

Plantenvoeding bestaat uit ionenverbindingen (zouten), die voor de autotrofe planten als voeding dienen.

Plantenziekten

Verschillende organismen kunnen een plantenziekte veroorzaken. Gewoonlijk wordt een aantasting van schimmels, bacteriŽn en virussen een ziekte genoemd. Meer informatie nodig? Zie weblinks plantenziekten en plagen en rubriek ziekten en plagen op fruit

Plantregel, plantlijn

Een lijn waarlangs je de planten in de grond zet.

Plantsoen

Het (van de boomkweker/ tuincenter) afkomstige plantgoed. Veelal met kluit geleverd.

Plantspiegel

De ruimte rondom de voet van de boom of struik.

Plantverband

De wijze waarop de planten (bomen en struiken) onderling t.o.v. elkaar staan. Ze kunnen in rijen staan of in groepen.

Plukemmer

Een emmer met aan het lichaam aangepaste vorm. De emmer hangt voor de buik van de plukker/ plukster. De plukemmer hangt met banden aan de schouders. Zie plukregels.

Plukslede

Een tafeltje met sleepoten, waarop een kist staat, waarin de vruchten worden geplukt.

Plukwagen (tje), plukslede

Handwagen/ slede met kist/ mand waarin direct wordt geplukt.

 

 

Nuttige weblinks:

http://twitter.com/gdekinder

Blog Fruit ABC: tuin- en plantenvragen
Blauwbessen, koningin der bessen

Groente & Fruit Encyclopedie
Plantenvermeerdering
Plantennomenclatuur
Planten interactief
Fruitlinks