Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"re"
plaatje index

Definitie/ betekenis van begrippen i.v.m. tuinieren: rebut, refractometer, regenautomaat, regeninstallatie, regenleiding, relatieve luchtvochtigheid, remontant, remonteren, remsnede, remstoffen, residu, residu-tolerantie, resistent, resistente rassen, resistentie.

 

Rebut, kroet De laagste kwaliteit (klasse 3); minder mooie appels of peren. Deze worden meestal verwerkt tot appelmoes en appelsap.

Refractometer

Een toestel om het suikergehalte van vruchtensap te meten. Hiermee kan men testen of het fruit plukrijp is. Zie plukinfo appel.

Regenautomaat

Een apparaat om de juiste hoeveelheid gietwater in te stellen.

Regeninstallatie

Een apparaat met alle bijhorende onderdelen om planten water te geven.

Regenleiding, sproeileiding

Een pijp met sproeidoppen waar water voor de planten uit komt.

relatieve luchtvochtigheid (R.V.)

de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die aanwezig is en de hoeveelheid waterdamp die bij de gegeven temperatuur maximaal aanwezig kan zijn

Remontant, remonteren

Het groeiseizoen doorbloeiend. Remonterende rozen bloeien het gehele seizoen door, terwijl de stamsoorten slechts gedurende een korte periode bloemen.

Remonterende frambozen

Deze frambozen geven niet alleen vrucht in juni/juli, maar ook in de late herfst. Ook genoemd tweemaaldragende frambozen. Meer info over herfstfframbozen

Remsnede, Onderkerven.

Bij de remsnede of het onderkerven kerft men onder het oog. De bladknop loopt dan trager en verzwakt uit.

Remstoffen

Plantenhormonen, die de groei doen afnemen.

Remstoffen (in zaden)

Deze remstoffen voorkomen een te vroege kieming. Ze worden afgebroken door vocht en koude. Te voorkomen door de zaden te oogsten vr volledige rijpheid. Bij zaden die een koudeperiode ondergaan worden deze remstoffen afgebroken. O.a. bij sommige vaste planten.

residu

Resthoeveelheid van werkzame stof van een chemisch bestrijdingsmiddel of (schadelijke) metaboliet daarvan, die op of in een product, gewas, water of grond na toediening nog is. Wordt uitgedrukt in ppm.

Residu-tolerantie

De hoeveelheid residu op/ in een product die toegestaan is.

Resistent

Beschrijft een plant die niet gevoelig is voor een bepaalde schimmelziekte; ook voor een insect dat niet (meer) gevoelig is voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Resistente rassen

Rassen die weerstand bieden aan ziekten en/ of plagen. Niet vatbaar voor bepaalde aantastingen. De laatste tijd gebruikt men liever de term "tolerante rassen". Zie fruit encyclopedie ABC

Resistentie

Vermogen van een gastheerplant, om de ontwikkeling van een parasiet tegen te gaan. Het tegenovergestelde van vatbaarheid.