Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"sp"
plaatje index

Definitie/ betekenis van begrippen i.v.m. tuinbouw & tuinieren: spade, spalier, species, spilvorm, spintmijten, spitdiepte, spitriek, spitten, spleetgriffelen, spleetent, spoor, sporenelementen, sport, spp, spuitdop, spuitpoeder, spuitvloeistof.

Spade, (spa)

Gereedschap waarmee je de grond kan omspitten of bomen en struiken kan uitgraven.

spalier

Een snoeivorm waarbij men uit één verticale hoofdtak of stam een of meer paren zijtakken in tegengestelde richting in een plat vlak laat groeien.

Species, soorten

Afkorting spec. = species. Soorten. Soortnamen.  Zie ook "ABC  van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Spilvorm, spil

Het is een boom met één overheersende harttak en een kader  De gesteltakken worden bijna horizontaal (80-90°) uitgebogen.

Spintmijten, spint

Rode spin, bonenspintmijten. Hebben 8 poten. Te bestrijden met acariciden. Zie plantenziekten en plagen.

Spitdiepte

De diepte die men normaal bereikt als men spit (ca. 25 cm)

Spitriek

Grote grove vork (riek) waarmee je klei- en veengrond spit.

Spitten

De grond bewerken door de bovenste en onderste laag te mengen. Ook omspitten.

Spleetgriffelen, Spleetenten

Vorm van enten, waarbij de onderstam veel dikker is dan de ent. Deze ent wordt in een spleet in de top van de onderstam geschoven. Zie rubriek veredelen, enten en griffelen.

spoor

Een kort takje waaraan vruchten worden gevormd, bijv. bij Malus en Pyrus. Een korte zijtak met een aantal knoppen. 

spoorelementen, sporen-

Sporenelementen. Elementen die maar in zeer kleine hoeveelheden in de grond aanwezig hoeven te zijn, maar voor een goede ontwikkeling van de plant onmisbaar zijn

Sport

Een wijziging die door op NATUURLIJKE wijze is ontstaan. Een sport onderscheidt zich doorgaans slechts in 1 kenmerk van de moederplant.

Spp.

species, om alle plantensoorten die tot hetzelfde geslacht behoren, samen te vatten. Zie nomenclatuurrubriek

Spuitdop

Onderdeel van een spuit, waardoor de spuitvloeistof in druppels wordt verdeeld.

Spuitpoeder

Poedervormige formulering van een werkzame stof die na vermengen met water een suspensie oplevert die bedoeld is om te worden verspoten.

Spuitvloeistof

Met water of een andere vloeistof verdunde formulering gereed om te worden verspoten.