Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"st"
plaatje index

Definitie/ betekenis van begrippen i.v.m. tuinbouw & tuinieren: stalmest, stam, stambasisrot, stamlengte, stamrozen, standaardzaad, standplaats, stapelkist, steek, spitdiepte, steenfruit, steenvruchten, stek, stek steken, stekbak, stekel, stekeltwijg, stekelvarkensenting, stekgrond, stekhaag, stekkalender, stekken (planten), stekmedium, stekperiode, stekpoeder, stektabel, stengelgroenten, stengellid, stengelstekken, stenten, steriel, steunmateriaal, stikstof, stip, stoloon, , stompen, stoofpeer, stralingsvorst, stratificeren, stronkopslag, structuur (bodem), structuurbederf, struik, struikvorm, stuifpoeder.

Stalmest, mest

Uitwerpselen van dieren wel of niet vermengd met stro.. Zie ook natuurmest.

Stam, Houtige stengel.

Bij bomen in het bijzonder het deel vanaf de grond tot aan de eerste zijtak.

Stambasisrot

Een schimmelziekte, veroorzaakt door Phytophtora cactorum, die de bast van appelbomen dicht bij de grond doet afsterven.

Stamlengte

Onder stamlengte verstaan we het gedeelte van de boom vanaf de grond tot de inplanting van de eerste draagtak.

Stamrozen

Dit zijn struikrozen geoculeerd op een stammetje. Worden op dezelfde manier gesnoeid als struikrozen.

Standaardzaad

Zaaizaad dat minstens aan de wettelijke normen voldoet. Normen zijn: bepaalde kiemkracht, zuiverheid en soortechtheid.

Standplaats

Plaats waar de boom of struik geplant is. Sommige planten verkiezen zon, schaduw of halfschaduw.

Stapelkist

Een grote kist, met inhoud van 325 - 340 kg appelen; peren zijn iets zwaarder.

Steek, Spitdiepte

De diepte, tot waar men een spade of vork in de grond kan steken: ongeveer 25-30 cm.

Steenfruit, Prunoideae

Alle prunussen: pruim, perzik, abrikoos, kers, amandel, sierkers, … Zie ook Fruit ABC 

Steenvruchten

Alle Prunussoorten. O.a. Prunus avium (kers), Prunus cerasus (zure kers/ morel), Prunus domestica (pruim), Prunus persica (perzik), Prunus armeniacum (abrikoos). Zie ook "ABC  van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Stek

Een plantendeel zonder wortels, dat van een plant gesneden wordt om een nieuw individu te krijgen. Zie bij vermeerdering.

Stek steken

Stek in de grond steken zodat er wortels aan komen.

Stekbak

Een lage bak of teil waarin men stekken plaatst.

Stekel

Meestal scherp, kegelvormig, gemakkelijk afbrekend uitgroeisel van de opperhuid. Ontstaat op de opperhuid van de stengel of van een hoofdbladnerf. Niet gelijk aan een doorn! 

Stekeltwijg/ korte vruchttwijg

Deze is iets langer dan een spoor. Over zijn ganse lengte is hij met bladogen bezet. Hij eindigt dikwijls op een bloembot. (Brindil)

Stekelvarkensenting, bastent

Bastenting, steekgriffel. Een entmethode gebruikt bij het omenten. Zie fruit vermeerderen door stekken en enten

Stekgrond

Grond van turf, cocosvezel, zand, perlite of vermiculiet waarin stekken worden gezet om te wortelen.

Stekhaag

Planten op een rij (haag), welke jaarlijks zeer kort worden afgeknipt, voor gebruik als stekhout.

Stekkalender, fruitstekkalender

Een overzicht van diverse planten die in een bepaalde periode (maand) kunnen gestekt worden. Zie stekkalender fruitsoorten

Stekken (van planten)

De vermeerdering van planten uit stekhout, d.w.z. uit twijgen (of gedeelten daarvan) die in een grondsubstraat worden gepoot en beworteling wordt gevormd. Bij het stekken blijven alle eigenschappen van de moederplant behouden. Zie ook weblinks plantenvermeerdering en Zie fruit vermeerderen door stekken en enten

Stekmedium, Steksubstraat

Het medium waarin de stekken worden gestoken. Voor zomerstekken meestal een mengeling van turf en zand. 

Stekperiode, (Stektijdstip)

De periode die in proeven een optimaal resultaat gaven. Eventueel de maand wanneer stek/ snoeihout beschikbaar is. Zie ook bij "stekkalender"

Stekpoeder

Poeder dat de wortelgroei van een stek versnelt.

Stektabel

Een tabel met gegevens van stekproeven. Hierin staan o.a. vermeld: de stektijd, het stekmedium, extra verwonden nodig en groeistofbehandeling. Zie ook "Fruitsoorten vermeerderen met zomerstekken en winterstekken" - Stekkalender

Stengelgroenten

Dit zijn verlengde stukken van de wortel die boven de grond uitgroeien. Ze worden soms ook tot de bladgroenten gerekend omdat het dikwijls vlezige bladstelen zijn. O.a. rabarber, knolvenkel, prei, koolrabi en hopscheuten.

Stengellid, Internodium

Het stengelstuk tussen twee knopen.

Stengelstekken

Een deel van de stengel gebruikt bij het stekken. Zie stekken.

Stenten, Stekenten

Stekken en enten tegelijk. Zie fruit vermeerderen door stekken en enten

Steriel (planten),

Steriel noemt men planten die zelden of nooit zaad zetten.

Steunmateriaal

Stokjes, touw of gaas waar planten tegen kunnen steunen.

stikstof, N

Een van de hoofdelementen die de planten nodig hebben. Zorgt o.a. voor de extra bladgroei. De meeste bladgroenten vragen wat extra stikstof.

Stip, kurkstip

Bruine kurkplekjes bij appel vlak onder de schil, vooral aan het neuseinde en ook wat dieper in het vruchtvlees. (Vooral te wijten door kalkgebrek.)

Stoloon

Uitloper waaraan jonge planten gevormd kunnen worden (bijv. bij Fragaria - aardbei)

Stompen en voeten

Men onderscheidt hierin: levendige stomp/ kapstok, blinde stompen. Levendige stomp (kapstok) Blinde stomp (of "op voet snoeien")

stoofpeer, (keukenpeer)

Perenrassen welke bijna niet geschikt zijn als eetpeer. (Hard, steencellen, …) Enkele stoofperen: Pyrus communis 'Saint Rémy', 'Gieser Wildeman', ..

Stralingsvorst

Nachtvorst die ontstaat als het energieverlies tijdens de nacht door warmteuitstraling resulteert in een temperatuursdaling tot onder 0°C.

Stratificeren, Laagstapelen

Dit is zaden tussen lagen zand bewaren, om de kiemkracht te behouden of om remstoffen af te breken. (Koudebehandeling) Ook stratificatie genoemd. Zie fruit vermeerderen door zaaien, stekken en enten

Stronkopslag

De stomp van een boom of struik, waaruit weer takken spruiten. Zie ook hakhout.

Structuur, bodemstructuur

De structuur van de grond is goed, wanneer er tussen de verschillende gronddeeltjes ook nog met lucht gevulde ruimten aanwezig zijn. De samenstelling van de grond.

Structuurbederf

Het slechter worden van de bodemstructuur door verkeerde grondbewerking of veel regen.

Struik: zie ook heester

1) Een houtige plant, sterk vertakt en kleiner dan een boom. 2) Fruitboom met een stam van 0-50 cm, al of niet met een middentak.

Struikvorm

Een boom met een vertakte kroon op een korte stam; vaak een door snoei ontstane vorm.

Stuifpoeder

Poedervormige formulering van een werkzame stof, bedoeld om zonder (vloeibaar) verdunningsmiddel met behulp van verstuifapparatuur te worden verstoven.

 

 

Nuttige weblinks:

Fruitblog ABC

http://twitter.com/gdekinder

Groente & Fruit Encyclopedie
Plantenvermeerdering door stekken
Plantennomenclatuur
Planten interactief