Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"tu"
plaatje index

Definitie/ betekenis van begrippen i.v.m. tuinbouw & tuinieren: tuiltje, tuin, tuinaanlegger, tuinaarde, tuinafval, tuinbouw, tuinder, tuingrond, tuinplan, tuinturf, tunnelspuitmachine, turftablet, turgescentie, tussenpluk, tussenstam, tussenstambomen, tussenstek, tussenteelt

Tuiltje

Kortloot met bloemknop.

Tuin

Door mensen aangelegde gebruiks- en/of sierpercelen in verschillende vormen: er zijn b.v. siertuinen met gazon, moestuinen met groente- en fruitplanten, bloemenperken en hagen. Zie ook tuinlinks.

Tuinaanlegger, hovenier (Ned)

Iemand die voor geld tuinen aanlegt en verzorgt.

Tuinaarde

Vruchtbare grond met de juiste verhouding van klei, zand en humus en rijk aan voedingsstoffen.

Tuinafval

Alles uit de tuin dat je weggooit. Bijvoorbeeld onkruid of snoeihout.

Tuinbouw

De tuinbouw onderscheidt zich van de akkerbouw door bedrijfsmatige, intensieve bewerking en hoge opbrengsten. 

Tuinder

Iemand die voor de verkoop groente of bloemen teelt.

Tuingrond

Grond waar planten goed in groeien.

Tuinplan

Een goed ontwerp is de basis voor het welslagen van een nieuw aangelegde tuin. Nuttige weblinks

Tuinplant, tuinplanten (fruit)

Planten die geschikt zijn om te planten in de tuin. Er zijn o.a. wintergroene en bladverliezende planten. Een andere indeling is winterharde en niet-winterharde tuinplanten. Wintergroene planten worden met potkluit geplant. Bladverliezende, winterharde tuinplanten worden vanaf november tot maart geplant. Fruitbomen, verzamelvruchten (noten), houtig kleinfruit en druiven behoren tot de bladverliezende, winterharde tuinplanten. Meer informatie --> Online tuinplanten- en plantendatabase encyclopedie en "ABC van het plantenlatijn.'

Tuinturf

Organsiche (natuur)product die de zuurgraad van de bodem verlaagt.

Tunnelspuitmachine

Spuitmachine die over de rij heen de ganse boom omvat bij het spuiten.

Turftablet, Jiffypot

Een blokje compost op turfbasis dat door samendrukken in een vorm is gemaakt; gebruikt bij het zaaien en verspenen.

Turgescentie

turgescentie: stevigheid die de cel te danken heeft aan de turgor

Tussenpluk, (doorplukken)

Een manier van oogsten waarbij niet alles in één keer wordt geplukt. Selectief oogsten. O.a. 'Jonagold' moet meerdere keren worden tussengeplukt.

Tussenstam

Dit is een overbruggingsras tussen onderstam en het productieras. Zie ook fruitsoorten enten of griffelen. Goede tussenstammen voor peren op Kwee onderstam zijn o.a. Beurré Hardy, Doyenné du Comice en Le Curé.

Tussenstambomen

Hier komt een tussenstam van een bepaald ras tussen de onderstam en het entras voor. De lengte bedraagt meestal 30 tot 35 cm. Dikwijls gebruikt bij perebomen.

Tussenstek

Stek van een stuk stengel, met bladeren, zonder kop.

Tussenteelt, Combinatieteelt

Een snel rijpend gewas, dat gekweekt wordt tussen een langzamer rijpend gewas of in de periode tussen oogst en nieuwe aanplant.