Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"we"
plaatje index

Definitie/betekenis van begrippen i.v.m. tuinbouw & tuinieren: weefselkweek, weersvoorspellende planten, werkingsduur, werkingsspectrum, werkzame stof, wetenschappelijke naam.

Weefselkweek

Opkweek van jonge planten uit een aantal cellen. Gebeurt meestal op een kunstmatige voedingsbodem. Zie weblinks "vermeerdering."

Weervoorspellende planten, weersvoorspelling met planten

Uit het gedrag van sommige planten is af te leiden welk weer het gaat worden. Sommige bloemen sluiten zich als er onweer nadert. (Anagallis arvensis, Osteospermum, ..). Zie ook ABC van het plantenlatijn. Verklarend plantenwoordenboek.

Werkingsduur

Periode waarin een werkzame stof in een organisme of het milieu werkzaam blijft.

Werkingsspectrum

De reeks van soorten waartegen een chemisch of ander bestrijdingsmiddel werkzaam is.

Werkzame stof, (actieve stof)

Deel van een gewasbeschermingsmiddel dat de ziekte echt bestrijdt, dus bijvoorbeeld niet het water waarin het middel opgelost is. Zie weblinks  "plantenziekten en plagen"

Wetenschappelijke naam (Bot.)

Botanische naam. Wetenschappelijke naamgeving van planten. Veelal in het Latijn of Grieks. Soms ook in andere talen (Duits, Engels, Frans, ..). Plantenboekentip "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische/ wetenschappelijke plantennamen."
Met de wetenschappelijke plantennaam is het eenvoudig in plantendatabases informatie op te zoeken. Zie ook nomenclatuurrubriek met betekenis van wetenschappelijke namen